Сoncurs de selectare a unui expert național pentru elaborarea metodologiei de evaluare a progresului înregistrat de Republica Moldova în conformitate cu rezoluția Adunării Generale pentru sănătate a Organizației Mondiale a Sănătății

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Oficiul Avocatului Poporului (OAP)anunță concurs de selectare a unui expert național pentru elaborarea metodologiei/instrumentelor de monitorizare și acordarea asistenței la realizarea evaluării progresului înregistrat de RM în implementarea Rezoluției Adunării Generale pentru Sănătate a OMS „Consolidarea îngrijirilor paliative, ca o componentă a tratamentelor integrate pe parcursul vieții”, aprobată în 2014.

În perioada decembrie 2018 – iulie 2019, Oficiul Avocatului Poporului (OAP) implementează proiectul ”Evaluarea progresului înregistrat de RM în consolidarea îngrijirilor paliative și contribuirea la integrarea acestora în sistemul de sănătate din Republica Moldova”, cu sprijinul financiar al Fundației Soros-Moldova.

Scopul acestui proiect este de a contribui la ameliorarea calității vieții pacienților care necesită îngrijiri paliative și familiilor acestora prin evaluarea situației cu privire la gradul de implementare a angajamentelor asumate de Republica Moldova odată cu semnarea în anul 2014 a Rezoluției Adunării Generale pentru Sănătate a OMS „Consolidarea îngrijirilor paliative, ca o componentă a tratamentelor integrate pe parcursul vieții”.  

Proiectul în cauză se va axa pe evaluarea situației cu privire la politicile naționale pentru extinderea serviciilor paliative și acțiunile întreprinse la nivel de țară pentru consolidarea îngrijirilor paliative după semnarea Rezoluției menționate, identificarea barierelor existente și înaintarea recomandărilor autorităților competente pentru consolidarea și dezvoltarea îngrijirilor paliative în Republica Moldova. 

Evaluarea va fi realizată pentru perioada anilor 2014-2018 și va conține componentele raportului prezentat de Secretariat în cadrul celei de a 67-a Adunări Generale pentru Sănătate și anume:

 • implicații pentru sistemul de sănătate,
 • provocări,
 • abordări în sănătate publică,
 • acțiuni la nivel de țară

Pentru realizarea obiectivului propus, OAP anunţă concurs de selectare a unui expert-consultant  cu experiență din domeniul social, care va elabora metodologia și instrumentele de identificare și  evaluare și va acorda asistență și consultanță la elaborarea raportului și recomandărilor ce vor fi înaintate autorităților competente.

Sarcinile de bază ale expertului: 

 1. Elaborarea metodologiei și instrumentelor de monitorizare:
 • Elaborarea metodologiei pentru identificarea și măsurarea progresului înregistrat de Republica Moldova în implementarea Rezoluției Adunării Generale pentru Sănătate a OMS și asigurarea accesului populației țării la îngrijirile paliative ca parte integrantă a sistemului de sănătate publică ce asigură dreptul la îngrijire medicală continuă;
 • Elaborarea instrumentelor de implementare a metodologiei (după aprobarea acesteia de către OAP și donator), pilotarea acestora;
 • Acordarea asistenței necesare în procesul de realizare a monitorizării la elaborarea Raportului și a recomandărilor ce vor fi înaintate autorităților competente în scopul consolidării îngrijirilor paliative și îmbunătățirii accesului la îngrijiri paliative calitative în Republica Moldova.

Cerinţe faţă de aplicant:

 • cunoașterea excelentă a limbii române, cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj;
 • studii în domeniul social;
 • experienţă în realizarea sarcinilor similare (elaborare cercetări în domeniul sănătății, alte domenii conexe subiectului abordat);
 • cunoașterea domeniului paliației va constitui un avantaj;
 • abilităţi profunde de analiză şi sistematizare;
 • abilităţi excelente de autoorganizare;
 • abilităţi bune de comunicare;
 • responsabilitate, creativitate, flexibilitate.

 

Dosarul de participare la concurs trebuie să conţină:

 • CV-ul candidatului (cu indicarea a 2 persoane de referință)
 • Un rezumat al metodologiei propuse pentru utilizarea la realizarea sarcinilor (maximum 1 pagină).

Evaluarea dosarelor va avea loc în conformitate cu următoarele criterii de evaluare:

Criterii de evaluare 

Punctaj maxim

Calificarea: studii superioare în domeniul social (medicinii, drepturilor omului, alte domenii relevante)

10

Experiență:experiență în elaborarea cercetărilor similare în domeniul social (sănătății, alte domenii conexe subiectului abordat). Cunoașterea domeniului paliației va constitui un avantaj.

70

Eficiența metodologiei propuse

20

PUNCTAJ TOTAL MAXIM

100

Primele 3 persoane care vor acumula cel mai înalt punctaj vor fi invitate la convorbire.

Persoanele interesate vor depune dosarul până la data de 31 ianuarie 2019, ora 17.00,  la Oficiul Avocatului Poporului

Documentele scanate pot fi depuse prin e-mail (svetlana.rusu@ombudsman.md) și la Secretariatul Oficiului Avocatului Poporului (mun. Chișinău, str.  Sfatul Țării 16)

Persoana de contact:

Svetlana Rusu

Șefa Direcției politici publice și legislație

 Tel. 0 22 23 48 00; mob. 060002644

Alte articole de acest autor:Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.