Concurs de selectare a membrilor Comisiei de certificare a instituţiilor gazdă a activităţii de voluntariat

Ministerul  Educației, Culturii și Cercetării invită reprezentanții societății civile, să participe la concursul de selectare a membrilor Comisiei de certificare a instituţiilor gazdă a activităţii de voluntariat.

Comisia de certificare este un organ colegial alcătuit din 11 membri, dintre care 5 reprezentanţi ai organelor adminstraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniu şi 6 reprezentanţi ai sectorului neguvernamental, din domeniul voluntariatului. Mandatul membrului selectat va fi pînă la 17.01.2021, dată la care expiră mandatul Comisiei curente.

Membrii Comisiei sunt obligați să:

 1. să participe la şedinţele Comisiei (lunar);
 2. să participe la elaborarea deciziilor Comisiei;
 3. să-şi exercite atribuţiile în conformitate cu prevederile Legii voluntariatului, Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei şi alte acte normative în vigoare.

Candidații la funcţia de membru al Comisiei de certificare trebuie să fie persoane care:

 • cunosc limba română;
 • sunt cetăţeni ai Republicii Moldova;
 • au experiență în activitatea de voluntariat, managementul voluntarilor, promovarea voluntariatului etc.
 • sunt desemnaţi/ susținuți printr-o recomandare de către  organizaţii/instituţii ale societăţii civile cu atribuţii în domeniul voluntariatului.
 • nu au antecedente penale.

Dosarul depus va conține:

 • Copia buletinului de identitate;
 • CV-ul;
 • Recomandare din partea a cel puțin două organizaţii/instituţii ale societăţii civile cu atribuţii în domeniul voluntariatului.
 • Declarația pe propria răspundere referitoare la lipsa antecedentelor penale.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 15 februarie curent, ora 16:00, la adresa de e-mail: voluntariat@mecc.gov.md sau la sediul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, MD-2033, mun. Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, cutia poștală de la etajul 1, intrarea din str. G. Bănulescu - Bodoni. Pentru detalii: tel. (022) 820 865.

Alte articole de acest autor:Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.