hackathon

Anunț pentru angajarea unui expert independent pentru elaborarea conceptului concursului ”Cel mai bun plan local de aprofundare a transparenței implementat” și supravegerea realizării acestui concurs, care se va realiza în 10 localități beneficiare

Centrul CONTACT anunță concurs pentru un expert independent în elaborarea conceptului concursului ”Cel mai bun plan local de aprofundare a transparenței implementat” și supravegerea realizării acestui concurs, care se va realiza în 10 localități beneficiare (Glodeni, Drochia, Leova, Ștefan Vodă, Copceac, Costești, Gura Bîcului, Mereni, Chetrosu și Dubăsarii Vechi)

Proiectul “Sporirea transparenței administrației publice locale în Republica Moldova prin implementarea politicilor participative” își propune creșterea nivelului de transparență în activitatea autorităților publice  locale prin elaborarea, promovarea și adoptarea  în mod participativ a politicilor publice locale,  elaborarea și implementarea  unor planuri locale de aprofundare a transparenței și de asigurare a accesului cetățenilor la informațiile de interes public. Proiect realizat de Centrul CONTACT cu suportul financiar al Fondului pentru Democrație al Națiunilor Unite (UNDEF).

Obiectivul principal al sarcinii este elaborarea conceptului concursului ”Cel mai bun plan local de aprofundare a transparenței implementat”.

Caietul de sarcini include:

  • elaborarea criteriilor și indicatorilor de evaluare performanțelor APL în implementarea Planurilor locale de aprofundarea transparenței și metodologiei de colectarea datelor;
  • elaborarea planului de acțiuni;
  • elaborarea conceptului de concurs (ceremonia de premiere);
  • supravegerea realizării evenimentului.

Durata contractului: pentru realizarea sarcinilor sunt preconizate 10 zile de lucru. Sarcinile trebuie sa fie realizate în perioda de 8 luni.

Cerințe față de candidați:

  • Abilități de comunicare, analiză, sistematizare și lucrul cu oamenii;
  • Cunoștințe și abilități în domeniul facilitării și mobilizării comunitare;
  • Cunoștințe în domeniul politicilor de dezvoltare locală și administrație publică;

Persoanele interesate sunt invitate să depună personal sau prin e-mail dosarul la concurs care va conține:

  1. CV-ul candidatului;
  2. Oferta tehnică succinta (viziunea executării sarcinilor şi metodologiei de activitate), modul de planificare a activităților .
  3. Oferta financiară;

Termenul limită de prezentare a ofertei: 31 ianuarie 2018, orele 24.00.

Numai candidați preselectați vor fi invitați la interviul.

Telefon de contact: 22233948, 22233947 email: info@contact.md sau lilia.porumb2017@gmail.com

Persoana de contact: Liliana Porumb, coordonator de proiect.
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.