hackathon

Agenția Achiziții Publice angajează Șef Direcția consultanță și Instruiri

Autoritate publică: Agenția Achiziții Publice

Funcția: Șef Direcția Consultanță și Instruiri

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului :

Managementul, organizarea și monitorizarea activităţii Direcţiei consultanță și instruiri.
2.    Asigurarea elaborării strategiilor și politicilor de consultanță și instruire.
3.    Organizarea și coordonarea procesului de identificării necesităților de instruire și a grupurilor țintă.
4.    Asigurarea elaborării și monitorizarea realizării planului și curriculumului de instruire.
5.    Asigurarea planificării,  managementul, organizarea și participarea la desfășurarea evenimentelor, conferințelor și seminarelor de instruire.
6.    Managementul, organizarea și monitorizarea activității de consiliere și help-desk.
7.    Coordonarea şi asigurarea întocmirii rapoartelor, comunicatelor, feedback-lui şi analizelor privind realizarea activităților Direcției consultanță și instruiri.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii superioare în domeniul economic sau administrare publică;
·  3 ani de experiență profesională în domeniu (experiența în domeniul achizițiilor publice va constitui un avantaj);
·  Cunoaşterea unei limbi de circulație internațională (nivel B2);
·  Abilităţi de utilizare a computerului;
·  Abilități de comunicare și  lucru în echipă.

Bibliografia concursului :

  1. Legea  nr. 131 din 03 iulie 2015 privind achiziţiile publice;
  2. Hotărîrea Guvernului nr. 134 din 09.03.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea, precum și efectivul -limită al Agenției Achiziții Publice;
  3. Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
  4. Hotărîrea Guvernului nr. 667, 27 mai 2016 privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii;
  5. Hotărîrea Guvernului nr. 665, 27 mai 2016 privind aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice de valoare mică;
  6. Hotărîrea Guvernului nr. 668, 27 mai 2016 privind aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice folosind procedura de negociere;
  7. Hotărîrea Guvernului nr. 355 din 08.05.2009 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului Informaţional Automatizat „Registrul de stat al achiziţiilor publice” (Monitorul oficial nr. 92-93/407 din 15.05.2009).

Pntru participarea la concurs remiteți CV-ul la adresa de e-mail:resurse.umane@tender.gov.md te. 022 234-280

Adresa mun.Chișinău, șos.Hincești 53, et.2

Alte articole de acest autor:Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.