Specialist Directia administrarea si aprobarea proiectelor

Ajută-ne să distribuim acest articol:

A N U N Ț

cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea

funcțiilor vacante în cadrul instituției publice

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură

 1. Denumirea funcției: specialist Direcția administrarea și aprobarea proiectelor (2 unități)
 1. Durata contractului individual de muncă: 1 funcție – nedeterminată, 1 funcție - determinată;

       3. Condiții obligatorii de participare/cerințele postului:

 • cunoașterea unei limbi de circulație internațională (cel puțin intermediar);
 • studii superioare de licență sau echivalente, în domeniul economic, finanțe, drept, agricultură sau tehnic;
 • minim un an experiență în domeniul economic, finanțe, drept, agricultură sau tehnic;
 • abilități de lucru cu informații, organizare, analiză și sinteză;
 • cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point.

       4. Atribuțiile de serviciu conform fișei postului:

 • participă la examinarea solicitărilor şi materialelor depuse de către solicitanții de subvenții, în domeniul său de competenţă;
 • recepţionează cererile de solicitare a sprijinului financiar în ordinea parvenirii acestora de la subdiviziunile Agenției în baza actului de predare-primire
 • efectuează controlul veridicităţii documentelor prezentate prin contrapunerea acestora cu baza de date a Agenţiei, în ordinea introducerii în baza de date, precum și transmiterea acestora către șeful Direcției;
 • întocmește procesele-verbale de constatare a iregularităților pentru dosarele neeligibile și notificări de informare a solicitantului avizate de șeful Direcției;
 • elaborarea notelor informative privind depistarea iregularităților în dosarele de solicitare a sprijinului financiar
 1. Documentele obligatorii ce urmează a fi prezentate (se depun personal la sediul central AIPA (mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 162, et. 15 (apelînd Sectia resurse umane) sau pe posta electronică indicată la datele de contact):
 • curriculum vitae (cu indicarea funcției la care se aplică);
 • copia buletinului de identitate;
 • copia carnetului de muncă;
 • copiile diplomelor și a certificatelor ce confirmă studiile/calificarea;
 • copia livretului militar (după caz);
 • cazier judiciar (inițial este posibil de prezentat declarația pe propria răspundere);
 • copia documentelor ce atestă acordarea anumitor garanții sociale;
 • certificat medical (poate fi prezentat și după promovarea concursului).
 1. Termenul limită de depunere a dosarului la angajare: 20 aprilie 2018 inclusiv
 1. Date de contact: Secretar al Comisiei

Tel: (022) 221-898

E-mail: hr@aipa.gov.md

Alte articole de acest autor:
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.