hackathon

Concurs prin cererea ofertelor de prețuri (Șoldănești)

important tag 900x520

Direcția de învățămînt, Consiliul Raional Șoldănești a anunțat invitația de participare la procedura de achiziție a lucrărilor prin cererea ofertelor de prețuri. Obiectul achiziției: lucrări de reparație a sălii de sport la Instituția Publică Liceul Teoretic”Alexei Mateevici”.

Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:
– Denumirea autorităţii contractante: Direcția de învățămînt, Consiliul Raional Șoldănești
– Adresa: _str.31 August,or.Șoldănești_______
– Tel: 060447669, 027225494,027225524,067207850,
– E-mail: alionapinzari@gmail.com, disoldanesti@gmail.com
– Numele şi funcţia persoanei responsabile: Mîndru Nicolae,Șef Direcție Învățămînt
Setul de documente poate fi obținut la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant).
Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: alionapinzari@gmail.com,disoldanesti@gmail.com
În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

Vedeți atașat aici caietul de sarcini!

http://www.centruinfo.org/2016/09/20/concurs-prin-cererea-ofertelor-de-preturi-soldanesti/

Alte articole de acest autor:



Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.