Fundatia Est-Europeana anunta Termeni de Referinta pentru selectarea unui specialist/grup de experti care vor monitoriza activitatea organelor de stat din domeniul sanitar si fito-sanitar

Ajută-ne să distribuim acest articol:

 

 

Termeni de Referinţă

pentru selectarea unui specialist sau unui grup de experți care vor efectua monitorizarea activității organelor de stat din domeniul sanitar și fito-sanitar (SFS) din Moldova (ANSA, APC, CSP) în cadrul Proiectul ”Armonizarea politicilor în domeniul sanitar ale Republicii Moldova cu cele din Uniunea Europeană”

Prezentare generală

În perioada 2012-2016 Fundația Est-Europeană implementează Programul „Cetățeni activi, comunități prospere” din resursele acordate de Guvernul Suediei și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei. Una dintre componente este Programul „Mobilizarea comunităților pentru dezvoltare locală” care are scopul de a spori implicarea cetățenilor pentru a contribui la rezolvarea celor mai stringente probleme comunitare. În acest context FEE implementează proiectul ”Armonizarea politicilor în domeniul sanitar al Republicii Moldova cu cele din Uniunea Europeană”. Acțiunea are scopul de a contribui la îmbunătățirea condițiilor socio-economice pentru cetățenii din Moldova prin susținerea convergenței transparente la politicile UE în domeniul sanitar și fito-sanitar (SFS).

Pentru o informare calitativă a consumatorilor despre progresele realizate de guvernul național  în armonizarea cadrului legislativ existent al țării cu standardele UE în domeniul siguranței alimentelor, FEE anunță concursul pentru identificarea unui expert sau unui grup de experți care vor efectua monitorizarea activității organelor de stat din domeniul sanitar și fito-sanitar (SFS) din Moldova.

Obiectivul

Obiectivul monitorizării este de a contribui la transparența procesului de reformă SFS prin monitorizarea civică a activităților implementate de către guvernul național, care implică societatea în armonizarea cadrului de cooperare din Moldova cu UE, precum și evaluarea rezultatelor obținute.

Persoanele interesate pot aplica pentru un lot sau pentru mai multe loturi concomitent, în dependență de serviciile prestate de fiecare ofertant.

Responsabilități

Pentru realizarea obiectivului contractantul(ții) va fi responsabil de una sau mai multe sarcini de mai jos pe perioada rămasă de implementare a proiectului (15.07.2016 – 31.12.2016).

Important!

Produsele şi serviciile vor fi prestate în etape pe parcursul perioadei rămase de implementare a proiectului (15.07.2016 – 31.12.2016).

Condiții generale

Aspecte organizaționale:

Contractantul va lucra sub supravegherea directă a Directorului de Programe și Coordonatorului de Programe. Contractantul va lucra în afara oficiului FEE și va participa la toate ședințele legate de realizarea sarcinilor. Structura și conținutul documentelor de raportare vor fi elaborate reieșind din cerințele FEE.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 4 iulie, 2016.

Dosarul va fi trimis, personal sau prin poștă, semnat și ștampilat, la următoarea adresă: Fundația Est-Europeană, str. 31 August 1989, nr. 98,  etaj nr. 3, MD-2004, Chișinău, Moldova.

Dosarul poate fi trimis și prin email la adresa: concurs@eef.md, cu mențiunea ”Monitorizare CSP, LOT1” pentru Lotul 1 al acestor termeni de referință și .

Pentru mai multe informații, va rugăm să ne scrieți pe adresa info@eef.md. Clarificările de rigoare vor fi făcute doar în scris.Short technical offer that will include the general vision of the candidate on the web page, software means used for the site managements, etc.Submission

Pentru informații despre activitățile Fundației Est - Europene vă rugăm să accesați site-ul www.eef.md.

Nota bene!

-          Doar companiile selectate vor fi contactate.

-          Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

 

Condiții specifice:

 

Lot 1: Monitorizarea Activității ANSA va presupune:

 

-          Monitorizarea rezultatelor controalelor efectuate de către ANSA (ex. Planul de Controale în conformitate cu Ordinul 77; Planul de monitorizare a Reziduurilor);

-          Monitorizarea soluționării neconformităților constatate de către ANSA și

-          Urmărirea îndeplinirii recomandărilor în domeniu de către ANSA;

-          Monitorizarea procesului de informare a publicului larg din partea ANSA cu privire la produsele neconforme depistate pe piață

Produse, servicii  și orar

Nr. Produse Perioada de implementare
1 Metodologia și   instrumentele de cercetare Iulie 2016
2 Exercițiile   de monitorizare a activităților ANSA Iulie-Decembrie 2016
3 Raport   lunar de monitorizare (fără componentă analitică) Iulie-Decembrie 2016
3 Un   raport analitic cuprinzător  al   monitorizării ANSA Decembrie 2016
4 Prezentare   Power Point, rezumând rezultatele monitorizării ANSA Decembrie 2016
  Total Max 60 zile

 

Perioada de implementare a sarcinii este (15.07.2016 – 31.12.2016), însă numărul de zile  pentru implementarea sarcinii nu va depăși 60 de zile.

 

Lot 2: Monitorizarea Activității APC și CSP va presupune:

-          Monitorizarea numărului de sesizări legate de produse alimentare depuse de consumatori și asociațiile de protecție a consumatorilor pe parcursul anilor 2015-2016 către APC si CSP;

-          Monitorizarea duratei de reacție a agențiilor de stat (APC; CSP) la sesizările consumatorilor și asociațiile de protecție a consumatorilor legate de produsele alimentare;

-          Monitorizarea măsurilor de intervenție din partea agențiilor de stat cu privire la sesizările depuse de către consumatori și asociațiile de protecție a consumatorilor legate de cazurile de neconformitate a produselor alimentare;

-          Analiza obiectului controalelor planificate și inopinate și reacțiilor agențiilor menționate;

-          Monitorizarea aparițiilor în mass-media a subiectelor ce vizează neconformitățile în domeniul sanitar și fito-sanitar.  

 

Produse, servicii  și orar

Nr. Produse Perioada de implementare
1 Metodologia și   instrumentele de cercetare Iulie 2016
2 Exercițiile   de monitorizare a activităților APC si CSP Iulie-Decembrie 2016
3 Raport   lunar de monitorizare (fără componentă analitică) Iulie-Decembrie 2016
3 Un   raport analitic cuprinzător  al   monitorizării APC ți CSP Decembrie 2016
4 Prezentare   Power Point, rezumând rezultatele monitorizării Decembrie 2016
  Total Max 60 zile

Perioada de implementare a sarcinii este (01.06.2016 – 31.12.2016), însă numărul de zile  pentru implementarea sarcinii nu va depăși 60 de zile.

Candidații eligibili:

La acest concurs pot participa persoanele sau entitățile care au experiență de lucru în monitorizarea activității agențiilor de stat, în formularea sau evaluarea politicilor de siguranță a alimentelor.

Cerințe față de oferta financiară:

Contractantul va elabora o ofertă financiară detaliată, în USD, cu indicarea costului net al unei zile de lucru.

Cerințe specifice față de candidați:

-          Studii universitare corespunzătoare (ale expertului sau membrilor echipei de experți);

-          Cel puțin 5 ani de experiență în domeniul siguranței alimentelor;

-          Experiență de lucru în formularea sau evaluarea politicilor;

-           Abilități de lucru în echipă;

-          Abilitatea de a lucra în termeni de timp restrânși;

-          Coordonarea tuturor activităților cu persoana responsabilă;

-          Experiența pozitivă de lucru cu organizații internaționale este un avantaj.

Dosarul de aplicare va include:

1) CV-ul persoanelor / Descrierea companiei cu experiența relevantă (în cazul în care la concurs se înscrie o entitate);

3) Scrisoarea de intenție cu cel puțin 3 referințe;

4) O succintă descriere a viziunii asupra executării sarcinilor, inclusiv rolul fiecărui membru al echipei (dacă este cazul);

5) Termenul executării sarcinilor;

6) Propunerea financiară (costul unei zile de lucru).

 

Alte articole de acest autor:
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.