Anunţ privind selectarea conceptorilor de curriculum

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Anunţ privind selectarea conceptorilor de curriculum 

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA anunţă concurs pentru selectarea conceptorilor  de curriculum în cadrul proiectului Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa în învăţămîntul profesional tehnic în domeniul TIC din Moldova, implementat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Companiilor din domeniul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor, are drept scop să contribuie la sporirea calităţii şi relevanţei învăţămîntului profesional tehnic din domeniul TIC pentru economia ţării.  Proiectul îşi propune să consolideze capacitatea instituţiilor din învăţămîntul profesional tehnic din domeniul TIC, aşa încît oferta educaţională să asigure necesităţile pieţii muncii şi să răspundă standardelor aferente de calitate. Proiectul se implementează cu sprijinul Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare / ADA şi Guvernului României. Perioada de implementare: decembrie 2015 – noiembrie 2018.

Una din activităţile de bază presupune elaborarea curriculei la două specialităţi noi în domeniul IT, în conformitate cu Cadrul de referinţă al curricumului pentru învăţămîntul profesional tehnic, aprobat prin ordinul Ministrului Educaţiei 1128 din 26.11.2015. Perioada indicativă de activitate a experţilor va fi iunie – septembrie 2016.

Conceptorii de curriculum se vor implica în procesul de elaborare a curricula pentru instituţiile de învăţămînt profesional tehnic postsecundar, la specialităţile TIC (lista specialităţilor şi unităţilor de curs se anexează). Un expert poate aplica pentru elaborarea unei sau mai multor unităţi de curs, în funcţie de disponibilitate şi experienţă.

Calificări necesare:

 • Cunoaşterea domeniului profesional tehnic
 • Formare profesională în domeniu
 • Experienţă în domeniul TIC
 • Experienţa  în elaborarea curricula va constitui un avantaj
 • Competenţe de analiză şi sinteză
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Internet
 • Cunoştinţe excelente a limbii române oral şi scris, cunoaşterea limbii engleze prezintă un avantaj

 

Persoanele interesate vor expedia prin e-mail dosarul de concurs (cu menţiunea unităţii/lor de curs alese), care va include:

 • CV-ul, accentuînd experienţa relevantă pentru sarcina respectivă;
 • Scrisoarea de intenţie, în care va motiva interesul faţă de unitatea de curs aleasă şi va corela cu calificarea/experienţa în domeniul vizat.

Data limită de expediere a dosarelor de concurs este 13 iunie 2016.

 1. /fax: (022) 542977,  (022) 542556

E-mail:  odraguta@prodidactica.md

Adresa poştală: MD-2012 or. Chişinău, str. Armenească 13

Persoană de contact: Oxana Draguţa, Coordonator  proiect

Anexă

 1. Cadrul normativ de referinţă:
  1. a.      Codul educației Legea nr. 152 din 17.07.2014;
  2. b.      Cadrul de referință al curriculumului pentru învățămîntul profesional tehnic, aprobat prin OME nr.1128 din 26.11.2015;
  3. c.      Planul-cadru pentru învăţămîntul profesional tehnic postsecundar șipostsecundar nonterțiar în baza Sistemului de credite de studii transferabile, aprobat prin OME nr.1205 din 16.12.2015;
  4. d.      Ghid practic de elaborare a curriculumului pentru învățământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, aprobat prin OME nr.296 din 21.04.2016.

2. Domeniul de formare profesională: Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor

Specialitatea Cod Calificarea
Administrarea aplicaţiilor web 61210 Tehnician de site-uri web

Reţele de calculatoare

61230

Tehnician pentru reţele de calculatoare

3. Lista unităţilor de curs

  Componenta fundamentală

 Nr ore

Contact direct/ individual

1 Programarea structurată 60/60
2 Asamblarea şi depanarea calculatorului personal 30/30
3 Programarea procedurală 60/60
4 Administrarea sistemelor de operare 30/30
5 Programarea calculatorului 60/30
6 Asistenţa pentru baze de date 60/60
7 Asistență pentru programarea orientată pe obiecte 60/60
8 Planificarea aplicaților Web 60/30
9 Limbajul SQL 60/30
10 Analiza și sinteza dispozitivelor numerice 60/30
  Componenta de specialitate  
1 Asistență pentru crearea site-urilor Web (HTML5+CSS3) 90/60
2 Administrarea serverelor 90
3 Administrarea Web-serverelor 40/20
4 Aplicații ASP.NET        60/60
5 Asistență în administrarea protocoalelor de rutare 90/30
6 Asistență în administrarea serviciilor de rețea 60/30
7 Asistență pentru programarea client-side a site-urilor Web(JS+Jquery, Ajax) 90/30
8 Asistență pentru programarea server-side a site-urilor Web (PHP) 90/60
9 Componente și tehnologii de rețea 90/60
10 Dezvoltarea aplicațiilor Web 40/20
11 Electrotehnică și electronică 60/30
12 Managementul proiectelor software 40/20
13 Proiectarea rețelelor de calculatoare 40/20
14 Rețele de calculatoare și servicii de rețea 90/30
15 Reţelele de calculatoare 60/30
16 Securizarea rețelelor de calculatoare 90/30
17 Tehnici de animaţie web 40/20
18 Tehnologii VLAN,  MAN, WAN, WI-FI 60/60
19 Testarea aplicațiilor Web 60/60
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.