hackathon

Oficiul Avocatului Poporului anunţă concurs pentru selectarea membrilor Consiliului de experţi în cadrul Oficiului Avocatului Poporului pentru monitorizarea implementării Convenţiei ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi.

Anunţ!

Oficiul Avocatului Poporului anunţă concurs pentru selectarea membrilor Consiliului de experţi în cadrul Oficiului Avocatului Poporului pentru monitorizarea implementării Convenţiei ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi.

În conformitate cu Regulamentul cu privire la activitatea Consiliului de Experți în cadrul Oficiului Avocatului Poporului pentru monitorizarea implementării Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Oficiul Avocatului Poporului anunţă demararea procedurii de înaintare a candidaturilor pentru poziţia de membru al Consiliului de experţi care va acorda consultanţă şi asistenţă Oficiului Avocatului Poporului în monitorizarea implementării Convenţiei ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi.

Condiţiile de bază pentru participarea la concurs:

Candidatul pentru calitatea de membru al Consiliului de experți trebuie să întrunească următoarele criterii:
a) să fie reprezentant al societății civile, în special persoană cu dizabilități, reprezentant al unei organizații care reprezintă persoanele cu dizabilități; 
b) să dea dovadă de angajament demonstrat pentru drepturile omului;
c) să dispună de experiență profesională în unul din următoarele domenii: medicină, psihologie, psihiatrie, pedagogie, asistenţă socială, economie, legislație, drepturile omului, arhitectură și urbanism și alte domenii relevante;
d) nu are antecedente penale.

Nu este eligibil candidatul care deţine o funcţie publică, de demnitate publică sau în cadrul organelor de drept.

Persoanele interesate vor prezenta în Cancelaria Oficiului Avocatului Poporului dosarul candidatului la funcția de membru al Consiliului de experți care va cuprinde:
a) Curriculum Vitae;
b) scrisoare de motivație;
c) două scrisori de referință din partea organizațiilor societății civile și/sau organizațiilor internaționale în domeniu;
d) copia buletinului de identitate;
e) copia certificatului de dizabilitate, după caz;
f) copiile diplomelor de studii, certificatelor de calificare, cu relevanță; 
g) dovada experienței profesionale; 
h) cazierul judiciar.

Termenul de depunere a dosarului de participare:

Dosarele candidaţilor vor fi prezentate începînd cu 1 martie şi pînă pe 30 martie inclusiv.

Membrii Comisiei de selectare desemnaţi prin dispoziţia Avocatului Poporului din 25 februarie curent: 
- Avocatul Poporului, Mihail Cotorobai;
- preşedintele Centrului de Resurse Juridice, Vladislav Gribincea;
- managerul de program Tdh Moldova, membru al Comitetului ONU împotriva torturii, Ana Racu; 
- asociatul pentru comunicare în cadrul Oficiului Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului, Xenia Siminciuc;
- doctorul habilitat în drept, profesorul universitar, Alexandru Arseni

vor selecta dosarelor candidaților care întrunesc cerințele stabilite. Ulterior candidaţii selectaţi vor fi invitaţi pentru interviu.

Printr-un comunicat de presă se vor face publice rezultatele concursului de selectare.

Componența nominală a Consiliului de experți, format din şapte membri, va fi aprobată de către Avocatul Poporului, avînd la bază decizia Comisiei de selectare.

Telefon de contact: 
022 23 48 00 sau 060002644

Adresa: Sfatul Ţării, 16

Persoana de contact: Svetlana Rusu
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.