Keystone Human Services International Moldova

Misiunea organizației  Keystone Human Services International Moldova Association constă în promovarea şi dezvoltarea oportunităţilor   exprimate sub formă de  servicii de  consultanță,   asistență tehnică, servicii  directe  de  suport,  instruiri,  transmitere de bune practici, suport financiar şi administrativ în scopul sporirii gradului  de independenţă  și asigurării incluziunii sociale a persoanelor din Moldova care au nevoie de sprijin din cauza dizabilităţii, sărăciei, abandonului, instituţionalizării şi altor condiţii sociale adverse.

Titlu Data Publicării
AOPD solicită oferte pentru organizarea instruirilor 16/09/2019
AOPD angajeaza specialist 04/09/2019
Объявление выбор участников для учебной программы “Инновационные социальные службы посредством партнерства между гражданским обществом и правительством” 30/05/2018
0 8001 08 08 este numărul serviciului de asistență telefonică pentru persoanele cu dizabilități 07/02/2017
ONU Moldova premiază realizările notabile în domeniul drepturilor omului în 2016 09/12/2016

Promo