Asociaţia pentru Abilitarea Copilului şi Familiei "AVE Copiii"

Oferă plasament și reabilitare copiilor orfani sau rămași fără îngrijirea părinților. Abilitează copiii plasați și părinții/ îngrijitorii lor cu competențe de viață independentă: gestionarea gospodăriei, a resurselor, a relațiilor intra-familiale și comunitare, etc. Organizează întâlniri cu părinții care sunt în proces de abandon al copiilor și cu cei care și-au abandonat copiii, în scopul prevenirii separării copiilor de familie, cât și a reintegrării lor familiale și sociale. Colaborează cu Case de copii de tip familie și autoritățile tutelare locale pentru eficientizarea alternativelor la instituționalizare, precum și capacitarea părinților educatori cu abilități de gestionare a plasamentelor copiilor mari și mici, cu dizabilități sau probleme de comportament, etc.

Titlu Data Publicării
AO ”AVE Copiii” - concurs pentru funcția de Asistent de Proiect - Comunicator 15/07/2019
AO ”AVE Copiii” - concurs pentru funcția vacantă de Animator Socio-Educativ 11/07/2019

Promo