Distribuie prietenilor:


COP 47 din 10.10.2019

Asociația Promo-LEX solicită oferte de prețuri pentru achiziționarea echipamentului de supraveghere video și ecran LED.
Procurarea se efectuează în cadrul Programului “Democrație, Transparență și Responsabilitate”, implementat de Asociația Promo-LEX,  cu suportul financiar oferit de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

Ofertanți eligibili
Companii de profil din Republica Moldova.
Condiție obligatorie – neafilierea politică a companiei și nonpartizanat politic.

Sunt solicitate următoarele echipamente:

LOT 1: ECHIPAMENT DE SUPRAVEGHERE VIDEO

LOT 2: ECRAN LED ȘI INSTALARE

*Cerințele tehnice detaliate pentru echipamentul solicitat în LOT 1 și LOT 2 sunt descrise în Anexă.

Notă: ofertanții pot depune oferte pentru ambele LOT-uri sau doar pentru un singur LOT.

Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarele documente și informații:

 • Oferta financiară conform modelul formularului atașat;
 • Descrierea tehnică detaliată a echipamentului propus;
 • Oferta, în mod obligatoriu, trebuie să includă prețul cu TVA 20% inclus și prețul la cota TVA 0% (proiectul este scutit de TVA, Promo-LEX va prezenta actele necesare companiilor contractate);
 • Oferta financiară va fi prezentată în Lei MDL;
 • Termenul de livrare și instalare a echipamentului (zile calendaristice);
 • Poze/link-uri care ilustrează modelele echipamentului propus (dacă este relevant, opțional);
 • Certificatul de înregistrare al companiei / Licența;
 • Extrasul din registru de stat.

Dosarul de aplicare mai trebuie să conțină:

 • Datele de contact ale ofertantului;
 • Numele persoanei de contact;
 • Date bancare;
 • Semnătura persoanei autorizate;
 • Ștampila umedă a ofertantului.

Dosarele de aplicare trebuie prezentate în format electronic și expediate prin e-mail la adresa: tender@promolex.md cu mențiunea „Echipament supraveghere video”.

Criterii de evaluare a ofertelor:

 • Experiența relevantă a ofertantului (companiei): prezență pe piață, clienți /referințe;
 • Descrierea tehnică a echipamentului propus corespunde cerințelor stipulate în cererea de oferte;
 • Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate;
 • Termenul minim de executare a comenzii (zile calendaristice).

Termenul limită de prezentare a ofertelor: 18 octombrie 2019, ora locală 18.00. (Ajustat)
Dosarele de aplicare incomplete sau care vor fi depuse după termenul limită nu vor fi examinate.
*Doar ofertanții preselectați vor fi contactați.

Anexa nr. 1: Cerințele tehnice detaliate pentru echipamentul solicitat în LOT 1 și LOT 2.

Anexa nr. 2: Formularul ofertei financiare.

Pentru informații suplimentare contactați:
Alexei Munteanu, Manager de Granturi
GSM: 068833201
e-mail: alexei.munteanu@promolex.mdlogoStarNet

Serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet


Ajută-ne să distribuim acest articol: