A N U N Ț

cu privire la prelungirea concursului pentru ocuparea

funcției vacante în cadrul autorității administrative

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură

 1. Denumirea funcției: arhivar Serviciul administrativ
 2. Condiții obligatorii de participare:
 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 • studii superioare de licență în unul din domeniile drept, informatică, științe umanistice;
 • cunoștințe avansate de operare la calculator;
 • preferențiabil experiență în domeniul de secretariat și arhivă de minim 6 luni;
 • cunoașterea legislației în domeniu.
 1. Atribuțiile de serviciu conform fișei de post:
 • monitorizează și actualizează nomenclatorul dosarelor Agenţiei;
 • sistematizarea documentelor de arhivă;
 • organizarea procedurii de transfer a dosarelor cu termen de păstrare permanent către Arhiva Naţională a Moldovei.
 • organizează şi coordonează constituirea dosarelor în subdiviziunile structurale, urmăreşte cum sunt sistematizate documentele
 • ține evidența permanentă a dosarelor ce se păstrează în arhiva Agenției şi asigură integritatea lor;
 • asigură condiţiile de predare, păstrare şi transfer a dosarelor în arhiva Agenţiei;
 • preia dosarele cu termen permanent şi lung de păstrare, precum şi cele ale personalului scriptic pentru a le depune în arhiva Agenţiei.
 1. Documentele obligatorii ce urmează a fi prezentate (se depun personal la sediul central AIPA, et. 15, sau pe poșta electronică indicată la datele de contact):
 • curriculum vitae;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia carnetului de muncă;
 • copiile diplomelor și a certificatelor ce confirmă studiile/calificarea;
 • copia livretului militar (după caz);
 • cazier judiciar (inițial este posibil de prezentat declarația pe propria răspundere);
 1. Termenul prelungit de depunere a dosarului la angajare: 18 octombrie 2019, inclusiv
 2. Date de contact: Secretar al Comisiei

Tel: (022) 292-612

E-mail: hr@aipa.gov.md

 

 


Ajută-ne să distribuim acest articol: