A N U N Ț

cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea

funcției vacantă în cadrul autorității administrative

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură

 1. Denumirea funcției: specialist superior Direcția autorizarea plăților                    
 2. Scopul și sarcinile de bază: Scopul general al funcției: Contribuie la realizarea misiunii Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură prin autorizarea sumelor subvențiilor destinate producătorilor agricoli.
  Sarcinile de bază:
  1)Contribuirea la executarea obiectivelor prevăzute în Planul de acțiuni al Direcției, în domeniul său de activitate;
  2) Efectuarea calculelor subvențiilor cu întocmirea fișei de calcul pentru fiecare dosar în parte;
  3) Elaborarea demersurilor și altor solicitări în vederea elucidării circumstanțelor incerte din cererile și dosarele de subvenționare.
 3. Tip de angajare: nedeterminată.
 4. Condițiile de participare la concurs: conform art.27 din Legea 158/2008.
 5. Cerințe specifice pentru participare la concurs: Studii:superioare, de licență sau echivalente, în unul din domeniile economie, finanțe, drept, agricultură sau tehnic.
  Cunoștințe: - de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet;
                       - legislaţia în domeniu.
  Experiență profesională: minim 1 an experiență profesională în unul din domeniile sus menționate, preferință în serviciul public.
 6. Documente ce urmează a fi prezentate:
 • copia buletinului de identitate;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar (inițial e posibil de prezentat declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale nestinse);
 • copiile diplomelor și a certificatelor ce confirmă studiile/calificarea;
 • formularul de participare la concurs;
 • copia documentelor ce atestă acordarea anumitor garanții sociale;
 • documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.
 1. Bibliografia concursului:

- Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

- Legea nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale;

- Legea integrității nr. 82/2017;

- Legea nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural;

- HG nr. 455/2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor FNDAMR;

- HG nr. 507/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele start-up din FNDAMR;

- HG nr. 20/2019 cu privire la reorganizarea IP AIPA.

 1. Termenul limită de depunere a dosarului: 15 OCTOMBRIE 2019 inclusiv.
 2. Modalitatea de depunere: prin poșta, e-mail sau personal (la sediul central al Agenției).
 3. Date de contact: Secretar al Comisiei

Tel: (022) 292-612

E-mail: hr@aipa.gov.md

Pentru detalii accesați site-ul: cariere.gov.md


Ajută-ne să distribuim acest articol: