Distribuie prietenilor:


Termen extins de depunere a dosarelor de aplicare – 20.09.2019

COP 39 din 11.09.2019

În contextul Campaniei Electorale pentru Alegerile Locale Generale din 20 octombrie 2019, Asociația Promo-LEX va desfășura o serie de dezbateri publice electorale cu participarea candidaților la funcția de primar.

Dezbaterile vor fi organizate cu participarea publicului în sală.

Dezbaterile vor fi organizate în  perioada 5-13 octombrie în 10 localități, în afara mun. Chișinău, în următoarele zile:

 • Dezbaterea 1 - 5 octombrie 2019
 • Dezbaterea 2 - 5 octombrie 2019
 • Dezbaterea 3 - 6 octombrie 2019
 • Dezbaterea 4 - 6 octombrie 2019
 • Dezbaterea 5 - 12 octombrie 2019
 • Dezbaterea 6 - 12 octombrie 2019
 • Dezbaterea 7 - 12 octombrie 2019
 • Dezbaterea 8 - 13 octombrie 2019
 • Dezbaterea 9 - 13 octombrie 2019
 • Dezbaterea 10 - 13 octombrie 2019

Lista localităților, locațiile și orele exacte ale dezbaterilor vor fi comunicate ofertanților contractați.

Scopul general al anunțului
Asociația Promo-LEX solicită oferte de prețuri pentru servicii de sonorizare pentru desfășurarea dezbaterilor publice electorale.

Perioada de executare a contractului
Companiile vor executa contractul în perioada 5.10.2019 – 13.10.2019.

Aplicanți eligibili
Persoane fizice sau juridice care dispun de echipament de sonorizare pentru organizarea dezbaterilor.

Ofertanții pot depune oferte pentru toate dezbaterile, sau doar pentru anumite zile, în dependență de disponibilitate.

Echipamentul de sonorizare pentru o dezbatere va include:

 • 1 microfon de tip Căști pentru moderator, 5-6 microfoane mobile, amplificator, boxe. Numărul de participanți la dezbatere – cca. 100 persoane. Dezbaterile vor fi organizate în clădiri de menire socială (case de cultură, săli de conferință în cadrul sediilor Consiliilor Raionale sau Primării, săli de festivități în școli etc.).

Oferta trebuie prezentată după modelul de mai jos:

Tabel 1

Nr

data

preț, MDL TVA inclus

preț, MDL TVA 0

1

5.10.2019

   

2

5.10.2019

   

3

6.10.2019

   

4

6.10.2019

   

5

12.10.2019

   

6

12.10.2019

   

7

12.10.2019

   

8

13.10.2019

   

9

13.10.2019

   

10

13.10.2019

   
 

1 km

 

Suplimentar, ofertanții vor indica prețul pentru transport tur-retur pentru asigurarea serviciilor de sonorizare. Ofertanții sunt responsabili să ajungă singuri, cu transport propriu, în localitățile unde vor fi organizate dezbaterile.

Astfel, se va indica prețul per 1 km. Prețul va include toate Ulterior, în baza listei exacte a localităților, se va efectua calculul pentru costurile de transport tur-retur.

Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarele documente și informații:

 • Pentru persoane juridice - Certificatul de înregistrare al companiei / Licența;
 • Descrierea succintă a echipamentului propus pentru organizarea dezbaterilor;
 • Oferta va fi prezentată în formatul de mai sus (vezi Tabelul 1). Persoanele juridice vor indica prețul și la cota TVA 0 (Proiectul este scutit de TVA, Promo-LEX va prezenta actele necesare companiilor contractate);
 • Prețul per 1 km -  prețul va include costurile de combustibil, chirie auto, etc.
 • Prețul per unitate de dezbatere va include toate costurile aferente (chirie echipament, deservirea evenimentului, alte costuri aferente).

Dosarul de aplicare mai trebuie să conțină:

 • Datele de contact ale ofertantului;
 • Numele persoanei de contact;
 • Date bancare;
 • Semnătura persoanei autorizate;
 • Ștampila umedă a ofertantului (scanat).

Dosarele de aplicare trebuie prezentate în format electronic și expediate prin e-mail la adresa: tender@promolex.md cu mențiunea „Echipament de Sonorizare Dezbateri”.

Vor fi evaluate doar dosarele complete. Vor fi contactate doar companiile selectate.

Criterii de evaluare a ofertelor:

 • Oferta corespunde formatului solicitat; include preț cu și fără TVA;
 • Ofertantul dispune de echipamentul necesar;
 • Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate;

Termenul limită de prezentare a ofertelor:  20 septembrie 2019, ora 18.00 (ora locală). *Dosarele depuse după termen nu vor fi examinate.

Pentru informații suplimentare contactați: 
Marina Bejenari
Asistentă de Program
Asociația Promo-LEX
Gsm: 068008319
Tel: (0 22) 450024
marina.bejenari @promolex.mdlogoStarNet

Serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet


Ajută-ne să distribuim acest articol: