Distribuie prietenilor:


Elevii din ţară cu rezultate academice şi extracurriculare deosebite au acum acces la educaţie internaţională de calitate şi în Moldova. Şcoala Internaţională Heritage invită elevii claselor 6-9 din şcolile ţării să se înscrie în programul nou-lansat „Burse de studii Heritage” pentru anul de studii 2019-2020.

Programul „Burse de studii Heritage” presupune organizarea unui concurs în care vor fi testate cunoştinţele, abilităţile şi creativitatea elevilor, iar câştigătorii vor obţine burse de studii la Şcoala Internaţională Heritage, singura Şcoală Cambridge din Republica Moldova. În următorul an academic 8 elevi vor beneficia de bursele Heritage: câte doi elevi (unul în clasa cu predare în română şi unul în clasa cu predare în rusă) pentru fiecare dintre clasele 6, 7, 8 şi 9.

Deţinătorii Bursei de studii vor deveni elevi Heritage şi vor beneficia de:
- scutire de taxa de şcolarizare în proporţie de 100%
- frecventarea gratuită a cluburilor extracurriculare Heritage.
Familia elevului beneficiar va acoperi doar costurile aferente: uniforma şcolară, alimentaţia, transportul, manualele necesare, participarea la excursii şi activităţi în afara şcolii.

Cum puteţi aplica pentru „Burse de studii Heritage”

Concursul se va desfăşura în două etape:

1. Examinarea dosarelor candidaţilor. Fiecare participant, însoţit de părinţi, va depune dosarul complet, prezentându-se personal la Şcoala Internaţională Heritage (bd. Dacia 45A, Chişinău), între 15 mai – 7 iunie 2019. Dosarul va conţine, în afară de documentele personale şi confirmarea reuşitei şcolare, dovezi ale realizărilor academice şi non-educative extraordinare (diplome, certificate, proiecte personale, activităţi sociale etc.). Comisia de experţi şi Comitetul Executiv vor examina dosarele şi vor selecta candidaţii care vor ajunge în a doua etapă.


2. Interviul. În prima probă a interviului candidaţii vor fi invitaţi să fie creativi şi inovativi, pentru a-şi face propria prezentare la discreţia lor: sub forma unui joc, a unui monolog, a unui videoclip înregistrat etc. În proba a doua Comisia de experţi şi Comitetul Executiv vor acorda câte un set de întrebări pentru fiecare candidat (pe baza informaţiilor furnizate de solicitant în dosar), pentru a evalua cunoştinţele elevului, coerenţa discursului, originalitatea răspunsurilor, precum şi nivelul cunoaşterii limbii engleze.


Rezultatele concursului vor fi anunţate în data de 3 iulie 2019. Pentru informaţii suplimentare despre „Burse de studii Heritage” şi procedura de aplicare vedeţi Regulamentul sau contactaţi-ne la 062020108, 062022210.

Iniţiativa „Burse de studii Heritage” se încadrează în programul de responsabilitate socială corporativă al Şcolii Internaţionale Heritage „GO Heritage”, care prevede: dezvoltarea şi promovarea educaţiei de calitate, încurajarea spiritului civic prin acţiuni de voluntariat, acţiuni de filantropie, dezvoltarea comunitară, protejarea mediului înconjurător, dezvoltarea comunităţii Heritage şi dezvoltarea eticii de business.

Alte articole de acest autor:
Author: Nicoleta Apostol


logoStarNet

Serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet


Ajută-ne să distribuim acest articol: