Șef de Cabinet/ Office and event manager

Asociația Investitorilor din România în Republica Moldova angajează pe perioada nedeterminată Asistent Manager Șef de Cabinet/ Office and event manager cu următoarele responsabilități:

 • Participă la elaborarea și implementarea planului de activități al Asociației;
 • Prezintă propuneri de dezvoltare a Asociației;
 • Dezvoltă și implementează diverse proiecte în cadrul Asociației în dependență de necesitățile companiilor membre;
 • Duce evidența corespondenței, registrelor și proiectelor în cadrul Asociației;
 • Participă la elaborarea documentelor și asigură traducerea scrisă și orală a corespondenței, documentelor în/din limbile română, rusă, engleză;
 • Facilitează comunicarea și schimbul de bune practici între membrii Asociației și parteneri;
 • Menținerea oficiului în stare funcțională;
 • Asigura pregătirea și buna organizare a diverselor evenimente în cadrul Asociației;
 • Execută la solicitarea conducerii Asociației alte sarcini și activități, neindicate mai sus.

Calificări și experiența necesară:

 • Studii superioare în domeniul Economie, Finanțe, Relații economice internaționale, Management, Administrare Publică;
 • Experienţă de muncă la un post similar va constitui un avantaj;
 • Cunoşterea limbilor străine: rusa și engleza;
 • Abilităţi de comunicare şi prezentare în public;
 • Abilităţi de lucru la calculator (Word, Excel, Acces, PowerPoint, etc.);
 • Abilităţi analitice şi capacităţi de planificare şi de atingere a obiectivelor;
 • Creativitate şi responsabilitate.

 

Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV-ul pe adresa office@air-rm.md până la data de 27.08.2018.

Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu.

 

 

Alte articole de acest autor:

Ajută-ne să distribuim acest articol: