Distribuie prietenilor:


A.O. CCAF ”PRODOCS” anunţă concurs pentru selectarea unui Expert pentru elaborarea „Ghidului în Educație incluzivă pentru copii în situație vulnerabilă”. Ghidul va fi realizat în cadrul proiectului ”Incluziunea socio- şcolară a copiilor din familii vulnerabile în sistemul educaţional”, susținut financiar de Fundaţia pentru copii ”Pestalozzi” din Elveţia.

Ghidul este adresat centrelor de plasament, instituțiilor de învățământ,, direcțiilor de asistență socială și de învățământ din cadrul autorităților publice locale, precum şi ONG-urilor care lucrează cu copii în situație vulnerabilă. Prin intermediul ghidului ne propunem să construim un tablou complex de abordarea a incluziunii din perspectiva vulnerabilității copiilor.

Cerinţe privind elaborarea ghidului:

 • descrierea succintă a specificului centrelor de plasament;
 • descrierea pașilor/etapelor de consolidare a relației cu Direcțiile Educație și Direcția Asistență Socială din raioanele Anenii Noi, Calarăși, Drochia, Hâncești, Telenești și Ștefan Vodă;
 • identificarea capacităților autorităților publice centrale și locale în dezvoltarea și prestarea serviciilor sociale, inclusiv pentru copii în situație vulnerabilă;
 • prezentarea bunelor practici în domeniul incluziunii, înregistrate în centrele de plasament partenere;
 • descrierea modelui aplicat de către proiect.
 • Ghidul va conține maxim 30 de pagini.

Cerinţe faţă de aplicant:

 • experienţă în elaborarea documentelor similare;
 • experienţă de lucru copii în situație vulnerabilă, centre de plasament, instituții educaționale.
 • capacitate de analiză a materialelor existente în domeniu;
 • capacitate de a lucra în termeni-limită.

Dosarul aplicantului:

 • CV-ul;
 • Oferta expertului, care sa conţină onorariul solicitat şi perioada de realizare a ghidului.

Termenul-limită de prezentare a dosarelor de participare: 10 iunie 2018

Persoanele interesate vor expedia CV-ul la adresa de email: ccaf_chisinau@yahoo.com cu indicarea în tema e- mailului: „Expert pentru elaborarea Ghidului’’.

Persoanele selectate pentru cea de- a doua etapă vor fi invitate la interviu.

Alte articole de acest autor:
Author: Ccaf Chisinau


logoStarNet

Serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet


Ajută-ne să distribuim acest articol: