Distribuie prietenilor:


Oficiul Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului [1] (Oficiul ONU pentru drepturile omului) anunță apel pentru aplicații din partea organizațiilor societății civile și a reprezentanților grupurilor neformale de apărători ai drepturilor omului pentru participarea la activități de advocacy în cadrul procesului de revizuire a RM de Comitetul pentru drepturi economice, sociale și culturale, în septembrie 2017,  Geneva, Elveția.

În toamna anului curent, Comitetul ONU pentru drepturi economice, sociale si culturale urmează să revizuiască situația drepturilor economice, sociale si culturale în Republica Moldova.

Procesul de revizuire a Republicii Moldova de Comietul ONU este unul deosebit de important având în vedere incidența încălcărilor drepturilor economice si sociale în Republica Moldova.[2]

Pentru a stimula depunerea rapoartelor alternative în privința drepturilor economice, sociale si culturale, dar si pentru a asigura ca informația din prima sursă, referitor la aceste drepturi este livrata membrilor Comitetului Oficiul ONU pentru drepturile omului intenționează să sprijine deplasarea reprezentanților a trei organizații ale societății civile la Geneva, Elveția pentru desfășurarea activităților de promovare a recomandărilor incluse în rapoartele alternative expediate către Comitet.

Sprijinul Oficiului va consta în acoperirea cheltuielilor pentru deplasare (transport, cazare). De asemenea, Oficiul intenționează organizarea unor sedințe cu membrii Comitetului, dar si participarea la sesiunea nemijlocită de revizuire a Republicii Moldova.

Condițiile de selecție sînt următoarele:

  1. Organizația trebuie să reprezinte un grup vulnerabil violărilor de drepturile omului (ex: persoane de etnie roma, femei, minorități religioase, persoane cu dizabilități, minorități etno-lingvistice, persoane în etate);
  2. Organizația nu trebuie să facă parte din grupul ,,organizațiilor experte” în promovarea drepturilor omului;
  3. Organizația urmează să fi depus raport alternativ sau să fi contribuit la un raport comun pentru revizuirea Moldovei de Comitetul pentru drepturile economice, sociale si culturale (termenul limita de depunere a rapoartelor este 27 august 2017).

Pentru a participa la concurs, organizațiile urmează să expedieze pe adresa de email: olesea.perean@one.un.org  un mesaj cu subiectul "APLICAȚIE CONCURS" următoarele documente:

  1. CV-ul organizației sau o mica descriere a activităților desfășurate de organizație;
  2. Scrisoare de motivare în cadrul căreia se va reflecta în ce masură organizația corespunde criteriilor enunțate mai sus;
  3. CV-ul si acordul de participare a persoanei delegate din partea organizației.
  4. Copia raportului alternativ către Comitetul pentru drepturi economice, sociale si culturale depus de organizație sau contribuția la raportul comun.

Pentru orice clarificari va rugam sa expediati un e-mail cu subiectul "Clarificare concurs" la adresa de mail de mai sus. 

[1] Oficiul Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului (Oficiul ONU pentru drepturile omului) asistă Oficiul Coordonatorului Resident ONU, Echipa de țară a ONU din Republica Moldova, Guvernul și organizațiile societății civile în consolidarea capacităților de promovare a abordării de drepturile omului în implementarea cadrului national legal și de politici. Printre prioritățile oficiului pentru anul 2016 sînt: (1) promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități în conformitate cu prevederile Conveneției ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități-reformarea instituției tutelei în baza articolului 12 din Convenție; (2) promovarea drepturilor omului în domeniul sănătății; (3) promovarea drepturilor economice și sociale și culturale la nivel national; (4) implementarea standardelor internationale de drepturile omului la nivel national, inclusiv prin contribuirea la ratificarea de Republica Moldova  a protocolului Opțional la Pactul Internațional pentru drepturi economice sociale și culturale și a Protocolului optional la Convenția pentru drepturile persoanelor cu dizabilități; 5)promovarea mecanismului EPU și a recomandărilor Consiliului pentru drepturile omului prin crearea și implementarea efectivă a Planului de acțiuni pentru drepturile omului; 6) abilitarea grupurilor vulnerabile în promovarea drepturilor acestora.

[2] Potrivit Studiului privind percepțiile  asupra drepturilor omului în Republica Moldova, drepturile ecomomice si sociale sânt cel mai des încălcate în Republica Moldova. Mai mult la: http://md.one.un.org/content/dam/unct/moldova/docs/pub/ro-raport_do_final_pentru_tipar.pdflogoStarNet

Serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet


Ajută-ne să distribuim acest articol: