Distribuie prietenilor:


AO Asociația pentru Abilitarea Copilului și Familiei ”AVE Copiii” angajează DIRECTOR al Programului Casa ”Așchiuța”.

POZIȚIE: full time

OBIECTIVELE POSTULUI:

Managementul eficient al Casei Comunitare ,,Așchiuță” și Centrului de zi Divertis în vederea atingerii obiectivelor stabilite la cele mai înalte standarde de calitate, având următoarele sarcini de bază:

 • Planificarea strategică și operațională a Programului și organizarea activităților cotidiene în cele două centre, în scopul implementării eficiente a acestuia, inclusiv monitorizarea, controlul financiar, raportarea, supervizarea personalului, comunicarea cu partenerii (guvernamentali și non-guvernamentali);
 • Implementarea și respectarea obligațiilor contractuale care decurg din acordurile de parteneriat și alte tipuri de contracte;
 • Administrarea bugetului și activităților Programului în conformitate cu procedurile interne aplicabile ale Asociației și cu condițiile finanțatorului/ finanțatorilor;
 • Dezvoltarea relațiilor armonioase și eficiente de lucru cu beneficiarii, partenerii, alte persoane interesate, în interiorul și în afara Programului;
 • Asigurarea corespunderii strategiilor și activităților cu Planul Strategic al Asociației și alte documente relevante ale Asociației și domeniului protecției copilului .

ATRIBUȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE POSTULUI:

 • Asigură buna funcționare a Casei Comunitare ,,Așchiuța” și a Centrului de zi Divertis;
 • Monitorizează calitatea prestării serviciilor de către personal;
 • Asigură instruirea continuă a personalului;
 • Rezolvă prompt problemele de comunicare ce apar în cadrul activităților Programului;
 • Răspunde de corectitudinea și promptitudinea cu care furnizează informațiile din domeniul său de activitate;
 • Asigură un climat favorabil de comunicare și colaborare între toți angajații Programului;
 • Informează Directorul Executiv despre apariția oricăror probleme care pot avea impact asupra implementării Programului;
 • Răspunde de respectarea procedurilor de lucru (elaborarea și respectarea programului de lucru, punctualitatea în întocmirea și predarea rapoartelor etc.), a misiunii, viziunii, valorilor și obiectivelor Asociației;
 • Informează copii, beneficiari ai serviciilor, despre drepturile lor şi prevederile legale, în funcţie de nivelul de înţelegere a acestora;
 • Gestionează patrimoniul Casei Comunitare ,,Așchiuța” și a Centrului de zi Divertis;
 • Participă la procesul de angajare și eliberare din funcție a personalului Programului şi de administrare a sancţiunilor disciplinare acestora;
 • Organizează şedinţe de lucru și planificare a activităților cu echipa;
 • Răspunde de mobilizarea echipei pentru participarea la planificarea strategică a Asociației, precum și a planurilor strategice și operaționale ale Programului;
 • Asigură respectarea prevederilor legislației în vigoare, a Regulamentului de funcţionare şi Standardelor minime de calitate ale Casei Comunitare ,,Așchiuță” și a Centrului de zi Divertis;
 • Raportează periodic (lunar, trimestrial, anual) ”AVE Copiii”, Direcției Municipale Chișinău pentru Protecția Drepturilor Copilului, despre rezultatele activităţii Casei Comunitare ,,Așchiuță” și Centrului de zi Divertis;
 • Colaborează cu instituțiile de referință (medicale, educaționale, de asistență socială, etc.)
 • Respectă și asigură cunoașterea și aplicarea Regulamentului Intern și a altor documente interne ale Asociației, inclusiv Statutul, Planul Strategic, alte ghiduri și politici interne.

DATA ÎNCEPERII ACTIVITĂȚII: IMEDIAT

STUDII:

Obligatorii: Studii superioare (licență) în Pedagogie, Psihologie, Psihopedagogie, Asistență socială sau Medicină; Specializare în Management de proiecte și servicii sociale pentru copii;

Cunoștințe: Metode și tehnici de lucru cu adolescenții în dificultate, managementul proiectelor, managementul resurselor umane,  limbile română, engleză și rusă;

Abilități: Evaluare, organizare, planificare, comunicare eficientă, utilizare a calculatorului;

Atitudini: Toleranță, receptivitate, deschidere, obiectivitate, responsabilitate.

EXPERIENȚĂ:

Minimum 3 ani în domeniul protecției copilului în situație de risc

CONDIŢII: CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ CU PERIOADĂ DETERMINATĂ CU POSIBILITATE DE PRELUNGIRE

CERINȚE PENTRU APLICARE:

Data limită pentru depunerea dosarului 25 mai 2017, ora 18:00

CV completat în format Europass http://europass.cedefop.europa.eu și scrisoarea de motivare vor fi depuse la adresa electronică office@avecopiii.md cu indicare la Tematica mesajului ”Concurs de post – DIRECTOR Casa Așchiuța

Pentru informații suplimentare vă rugăm să sunați la: 0 22 23 72 59, 069122106 persoana de contact – Rodica Țurcanu.

Doar persoanele dosarele cărora vor fi preselectate pentru interviu, vor fi contactate.logoStarNet

Serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet


Ajută-ne să distribuim acest articol: