National Council Meeting sau Adunarea Generală a membrilor ELSA, este o întîlnire statutară a membrilor ELSA, de pe tot teritoriul Republicii Moldova, aceștia desfășurîndu-și activitatea în una din următoarele grupuri locale: ELSA Cahul, Elsa Bălți, Elsa Chișinău. Prin activitatea sa, ELSA la nivel național, organizează anual acest eveniment, în Aprilie/Mai, pentru a sumariza activitatea organizației pe parcursul ultimului an. În cadrul evenimentului timp de două zile participanții vor avea posibilitatea să participe la două panele, care includ dezvoltare personală și profesională, materializată în Conferința de Drept Juridice Moldova și dezvoltare organizațională, materializată în Plenara decizională;


     Prima parte a NCM va consta în participarea la prima Conferință de drept: Juridice Moldova (link event: https://www.facebook.com/juridicemoldova/?hc_ref=SEARCH&fref=nf ), care va reuni la Chișinău specialiști din România și Chișinău specialiști în domeniul dreptului fiscal, dreptului penal și dreptului civil, fiind ghidați de profesioniști în domeniu:

  •  Dan  Nicoară, avocat stagiar în cadrul BAA Gladei & Partners, membru al echipei JMD
  • Magdalena Sărsanintern SSJ (România)
  • Vladimir Palamarciuc, avocat în cadrul Țurcan Cazac Law Firm, lector universitar USM (Republica Moldova)
  • Valeria Bălănelintern SSJ (România)
  •  Stanislav Copețchi, avocat, dr. conf. universitar(Republica Moldova)
  • av. Simona Stoicuț, masterand Drept fiscal – Facultatea de Drept, Universitatea din București (România)
  • Vlaicu Vlad, dr.,conf. univ. USM, avocat Biroul Asociat de Avocați Facultatea de Drept, (Republica Moldova)
  • Andrei Săvescu; dr., coordinator JURIDICE.RO,  avocat SĂVESCU & ASOCIAȚII (România)
  • Baeș Sergiu, dr., conf. univ. - Decanul Fac. Drept, USM (Republica Moldova)

Conferința va avea loc Vineri, 12 mai, ora 10.00 – 14.30.

La 15.00 va avea loc Deschiderea oficială a Adunării Generale ELSA( link event: https://www.facebook.com/events/236508820162168/ )

     A doua parte a Adunării Generale, va avea loc Sîmbătă, 13 mai, la 10.00 și va consta din prezentarea strategiei de dezvoltare a organizației pe termen mediu și lung, sumarizîndu-se activitatea ELSA din ultimul an, se vor forma grupuri de lucru pentru initiațive de proiecte pentru studenți, desemnarea membrilor Alumni, deasemenea, va avea loc alegerea noii conducerii ELSA Republica: Președinte, Secretar General, Trezorier, Vice-Președinte Seminare și Conferințe, Vice-Președinte Activități Academice, Vice-Președinte Procese Simulate, Vice-Președinte Marketing, Vice-Președinte STEP(Students` Trainee Exchange Program) Vice-Președinte Resurse Umane, după modelul ELSA International.

Taxa de participare:

Pentru membrii ELSA  – 50 MDL (pentru cei din afara Chișinăului fiind inclusă și cazarea)

Non-membrii ELSA  – 100 MDL

Pentru alte detalii contactați organizatorii la adresa de e-mail: elsarepublicamoldova@gmail.com

Link event:


ELSA Republica Moldova a luat fiinţă în 2014, reunind aproximativ 80 de membri din Chișinău, Bălți,Cahul. 
Obiectivele ELSA sunt: promovarea oportunităţilor oferite studenţilor la Drept și tinerilor juriști de a dobândi cunoștințe noi despre alte culturi și sisteme legale, în spiritul dialogului critic și al cooperării academice, contribuţia în formarea unor viitori juriști cu o deschidere intelectuală cât mai largă și cu aptitudini profesionale cât mai bine dezvoltate și încurajarea studenţilor la Drept și a tinerilor juriști să acţioneze pentru binele societăţii. Consiliul Național al ELSA este o activitate statutară a ELSA în fiecare stat,  destinat atât membrilor ELSA din întreaga familie ELSA cât și altor studenți de la facultățile de drept.

Alte articole de acest autor:

Ajută-ne să distribuim acest articol: