Fondat la 27.06.2007, Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) este o organizație non-guvernamentală, formată din profesioniști care promovează și apără drepturile omului prin intermediul acțiunilor de monitorizare și raportare, litigare strategică, instruiri, activități de sensibilizare și promovare a standardelor drepturilor omului în politici și legislație.

IDOM solicită oferte de prețuri pentru elaborarea unui Ghid a limbajului nediscriminatoriu pentru jurnaliști.

Limba de lucru: Româna.

Ghidul urmează să includă exemple practice a limbajului nediscriminatoriu  și va oferi soluții în vederea prevenirii utilizării stereotipurilor sau prejudecății în elaborarea și relatarea materialelor/reportajelor jurnalistice  pe subiecte ce vizează drepturile persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA, persoanelor cu dizabilităţi mintale, precum şi altor grupuri social-vulnerabile şi expuse discriminării în societate.

Beneficiarii acestei publicații vor fi jurnaliştilor, studenţii facultăţilor de jurnalism, redactorii şi reporterii din Republica Moldova. 

Scopul general al anunțului este identificarea și selectarea celei mai bune oferte de prețuri, raportată la calitate pentru serviciul solicitat mai sus.

Data limită de depunere a ofertelor este 2 mai 2017, ora locală 17.00.

Oferta trebuie completată în limba Română şi expediată prin email la natalia.conea@idom.md cu mențiunea “Ofertă de prețuri pentru elaborarea ghidului pentru jurnaliști” sau trimisă prin poștă la adresa: Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM), str. Mitropolit Dosoftei, 95A, mun. Chişinău, Moldova

Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la: Dumitru Russu, Coordonator Program Monitorizare și Raportare, Tel: (+373) 79 532 329; (+373 22) 838 408.


Ajută-ne să distribuim acest articol: