Introducere

Pentru a contribui la dezvoltarea sectorului de pomușoare din Republica Moldova, Fundația HEKS Moldova a inițiat implementarea proiectului „Îmbunătățirea productivității și accesul la piață a producătorilor de pomușoare”, care planifică de a  avea ca beneficiari peste 1200 de producători de pomușoare din Centrul și Nordul Republicii Moldova. Metoda de abordare în procesul de implementare va fi principiul M4P (Making Markets Work for the Poors), adică facilitarea schimbărilor în sistem prin conlucrarea strânsă dintre proiect și jucătorii de pe piață (procesatorii, intermediarii si exportatorii, depozitele frigorifice, rețelele de magazine, HoReCa, instituțiile statului, instituțiile de învățământ cu profil agricol, instituții financiare și de micro-finanțare, asociații și federații de producători agricoli, etc.).    

 

Abrevieri 

AMIB – Proiectul „Îmbunătățirea productivității și accesului la piață a producătorilor de pomușoare”

Pomușoare – fructe ale arbuștilor baciferi și căpșunului: zmeur, coacăz (roșu și negru), căpșun, agriș, aronie, caprifoi, afine, cătină albă, mure, goji.

HoReCa – sector antreprenorial compus din hoteluri, restaurante, cafenele;

CCA- Centrul de Consultanță în Afaceri

Beneficiar – întreprindere din sectorul HoReCa;

Justificare

La momentul actual, sectorul HoReCa este mai puțin interesat de promovarea deserturilor din / cu pomușoare, în sezon sau extra-sezon. Acest fapt se datorează parțial lipsei de interes din partea consumatorului, costului înalt al elaborării meniurilor și lipsa unui canal de distribuție stabil dintre producător de pomușoare și consumatorul final (companie HoReCa)(1). 

Pentru a stimula interesul consumatorului final si al întreprinderilor din sectorul HoReCa și pentru a facilita dezvoltarea unui canal stabil de distribuție, în cadrul proiectului AMIB, implementat de CCA, se anunță un Concurs al propunerilor de campanii promoționale, prin care pot fi atinse obiectivele menționate. În baza concursului, va fi selectată compania de comunicare câștigătoare.

Companiile de comunicare interesate sunt invitate să expedieze conceptele și ideile de campanii, care vor întruni condițiile enumerate mai jos. Totodată, compania de comunicare va fi responsabilă de implementarea planului propriu prezentat, coordonând activitățile cu HoReCa.

1)           Minim 7 întreprinderi HoReCa implicate. Acțiunile din cadrul campaniei vor fi realizate în parteneriat cu cel puțin 7 companii din domeniul HoReCa

2)           Volum de finanțare limitat / per beneficiar. Fiecărui beneficiar i se va acorda sprijin în cadrul campaniei, în limita sumei de 15.000 MDL (cincisprezece mii lei 00 bani, inclusiv TVA).

3)           Contribuția financiară proprie. Campania presupune și implicarea financiară (contribuția proprie) a beneficiarului final al campaniei – întreprinderii HoReCa – exprimată prin finanțarea anumitor activități din cadrul campaniei.

4)           Evaluarea și monitorizarea. După finisarea campaniei, partenerii – companiile HoReCa – vor prezenta rezultatele campaniei, exprimate în dinamica achizițiilor de pomușoare în sezonul 2017-2018.

5)           Meniuri extra-sezon. Beneficiarii care vor participa în campanie, se vor angaja să păstreze meniuri de pomușoare în extra-sezon (toamna-iarna) prin achiziționarea pomușoarelor în stare congelată.

erioada derulării finanțării și data de depunere a cererilor de finanțare

•              Perioada depunerii conceptelor de către companiile interesate:  27 februarie 2017 – 3 martie 2017.

•              Campania se va desfășura în perioada 15 martie – 31 decembrie 2017.

•              Conceptele vor fi analizate de către echipa de implementare a proiectului AMIB. Va fi selectată compania care va propune un concept viabil și va demonstra capacitatea de a negocia cu beneficiarii finali a momentului de co-finanțare a campaniei.

Criterii de eligibilitate

Companiile care aplică trebuie să întrunească următoarele criterii:

a) Să fie persoană juridică, înregistrată şi care își desfășoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova, în domeniul serviciilor de publicitate/comunicare.

b) Să mențină evidență contabilă în conformitate cu legislația națională;

c) Să posede experiență în: copywriting, desfășurarea campaniilor de comunicare (sociale și comerciale);

d) Să fie orientată inclusiv spre limitarea propriului beneficiu material, în favoarea realizării obiectivelor campaniei; 

 

Nu vor fi eligibile:

* Întreprinderile care se află în proces de insolvabilitate și/sau lichidare;

* Întreprinderile/instituțiile care nu întrunesc criteriile de eligibilitate indicate in prezentul Termen de Referință.

Documentele de participare

Pentru participare la concurs, solicitanții vor prezenta următoarele documente:

1) Conceptul campaniei (maximum 2 pagini, idei generale, laconic. În cazul apariției întrebărilor suplimentare CCA va contacta autorul);

2) Copia de pe certificatului de înregistrare a întreprinderii și copia de pe extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice;

3) Portofoliul de activități realizate (inclusiv cu întreprinderile HoReCa);

Procedura de evaluare

Compania de comunicare/publicitate va fi selectată în concordanță cu Termenii de referință în cauză și procedurile interne ale CCA. Conceptele și setul de documente depuse vor fi evaluate de Staff-ul CCA. După selectarea companiei, CCA va semna cu aceasta un Acord de parteneriat și un Contract de prestări servicii, în care vor fi stipulate condițiile desfășurării campaniei.

CCA își rezervă dreptul de a anunța un Concurs repetat sau apel la alte companii participante la prezentul Concurs, în cazul în  care compania câștigătoare nu va reuși să implementeze planul de acțiuni al Campaniei.

Propunerile vor fi examinate și rezultatele vor fi anunțate până în data de 6 martie 2017.

Condițiile de prezentare a pachetului de documente

Propunerile companiilor interesate vor fi expediate Coordonatorului de proiect AMIB, Sergiu Ipatii,  sergiu.ipatii[at]cca-ngo.org sau Centrul de Consultanță în Afaceri AO, MD-2004, or. Chișinău, strada Mitropolitul Petru Movilă, 23/9, oficiul 3.

(1)Date obținute în urma unui studiu intern al CCA/AMIB 

Alte articole de acest autor:

Ajută-ne să distribuim acest articol: