Terre des hommes Moldova angajează un/o consultant/ă (grup de consultanți sau companie) care să realizeze o evaluare finală a inițiativelor locale implementate de organizațiile partenere Tdh din regiunile Cahul și UngheniTerre des hommes Moldova anunță concurs de selectare a unui/unei consultant/ă (grup de consultanți sau companie) care să realizeze o evaluare finală a inițiativelor locale implementate de organizațiile partenere Tdh din regiunile Cahul și Ungheni.

Denumire proiect:

„Toleranță zero față de violența în familie în regiunile Cahul și Ungheni”

Tipul contractului:     

Prestare servicii

Perioada prestării serviciilor:

Septembrie - octombrie 2022

DESPRE ORGANIZAȚIE

Desfășurându-și activitatea în Moldova din 2004, Terre des hommes (Tdh) se dedică asigurării respectării tuturor drepturilor fundamentale ale copiilor și contribuie la îmbunătățirea sistemului de protecție a copilului din Moldova. Prin intermediul proiectelor sale, Tdh Moldova urmărește prevenirea durabilă și intervenții în caz de violență, neglijare și exploatare a copiilor la nivel comunitar, raional și național. Activitățile Tdh Moldova acoperă, geografic, întreaga țară. În prezent, Tdh Moldova își axează activitatea pe trei componente complementare - sisteme de protecție a copilului, copiii afectați de migrație și acces la justiție - și își propune să dezvolte sinergii între acestea, precum și cu alte domenii tematice cheie ale Fundației Terre des hommes. Programele organizației sunt orientate spre asigurarea ca toți copiii din țară să beneficieze de un sistem care le poate garanta protecția, dezvoltarea și implicarea în procesele sociale, educaționale, culturale și de sănătate care îi afectează. Asigurarea promovării egalității de gen este o preocupare principală pentru Tdh Moldova.

DESPRE PROIECT

În perioada august 2021 - noiembrie 2022, Terre des hommes Moldova, implementează proiectul „Toleranță zero față de violența în familie în regiunile Cahul și Ungheni”, cu suportul financiar oferit în cadrul Proiectului EVA - Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu Unicef Moldova.

Proiectul are drept scop de a susține societatea civilă locală din regiunile Cahul și Ungheni în promovarea egalității de gen și a abilitării femeilor, prin consolidarea capacităților și cunoștințelor și finanțarea inițiativelor inovatoare locale a cel puțin opt organizații locale ale societății civile care fortifică drepturile femeilor și abilitarea acestora.

Rezultate așteptate:

 • Cel puțin 8 organizații ale societății civile din regiunile Cahul și Ungheni au capacități consolidate care contribuie la o implicare durabilă a actorilor locali interesați în promovarea culturii toleranței zero față de violență și în crearea unui climat în care atitudinile, convingerile și comportamentele abuzive să fie inacceptabile.
 • Cel puțin 8 organizații locale ale societății civile din regiunile Cahul și Ungheni aplică soluții inovatoare pentru abordarea egalității de gen și abilitării femeilor prin intermediul inițiativelor locale implementate cu suportul proiectului.

Astfel, urmare a Apelului de propuneri de proiecte lansat de Tdh, 8 organizații din Cahul și Ungheni, implementează activități menite să sporească gradul de implicare a structurilor societății civile locale din regiunile Cahul și Ungheni în promovarea egalității de gen, prevenirea violenței domestice și abilitarea fetelor/femeilor dar și în oferirea unui răspuns crizei refugiaților din Ucraina la nivel local.

Asistența financiară oferita pentru implementarea inițiativelor variază între minim 107 000 MDL  și maxim 170 000 MDL  pentru o perioadă de implementare între 6 luni.

Grupul țintă al proiectului: 8 organizații locale ale societății civile din raioanele Cahul și Ungheni și anume:

Cahul: AO „AZI”, AO „Perspectiva” și AO „ECOU”; Ungheni: AO „Adăpost și Alinare”, AO ”Alternative Sociale”, AO „Inovații Sociale”, AO Făclia (Cornești), AO „JCI Ungheni”.

SCOPUL SERVICIILOR DE CONSULTANȚĂ SOLICITATE

Terre des hommes Moldova caută să contacteze un/o consultant/ă (grup de consultanți sau companie) (în continuare Prestatorul de servicii de consultanță) care să realizeze o evaluare finală a inițiativelor locale implementate de organizațiile partenere Tdh din regiunile Cahul și Ungheni.  

Obiectivele evaluării:

 • analiza acțiunilor desfășurate în cadrul inițiativelor locale din perspectiva respectării celor enunțate în propunerile de proiecte;
 • evaluarea impactul și a durabilității proiectelor;
 • evidențierea aspectelor forte și a celor lacunare în realizarea activităților sub aspectul îmbunătățirii activității OSC-urilor partenere în viitor.

LIVRABILE:

 • Un raport inițial, care trebuie prezentat la o săptămână de la începerea evaluării, care să explice metodologia, programul de lucru și calendarul evaluării.
 • Un raport final care va fi prezentat la finalul evaluării. Raportul de evaluare trebuie scris în limba română, cu un conținut concis și cu o logică clară. Volumul de bază al raportului nu trebuie să depășească 30 de pagini, plus anexele.

Toate livrabilele vor fi coordonate cu Tdh Moldova și aprobate de către UN Women.

Recepționarea serviciilor: Se va întocmi și semna act de predare-primire a serviciilor.

CALENDAR ORIENTATIV:

Serviciile de consultanță vor dura 4 săptămâni și se preconizează că se vor desfășura în cursul lunii septembrie 2022, și anume:

Săptămâna 1: Analiza documentelor de bază; întâlniri inițiale cu coordonatorul proiectului din cadrul Tdh Moldova;

Săptămânile 2 și 3: vizite pe teren la locațiile proiectelor; interviuri cu responsabilii de implementarea inițiativelor locale,  cu beneficiarii și cu părțile interesate relevante (ex. autorități publice locale și altele);

Săptămâna 4: Redactarea raportului final (versiunea finală trebuie să fie prezentată până la 7 octombrie 2022).

OFERTA FINANCIARĂ

Prestatorul de servicii de consultanță va elabora oferta financiară în funcție de metodologia propusă și produsul final. Oferta comercială va include onorariul pentru produsul final, precum cheltuielile de comunicare și transport. Oferta financiară va fi prezentată în Lei (MDL) și va include suma totală solicitată.

CERINȚE FAȚĂ DE APLICANȚI:

 • Master sau echivalent în domeniul drepturilor omului, egalității de gen, drept, științe sociale, administrație publică, etc.;
 • Experiență demonstrată în desfășurarea cercetărilor calitative, a rapoartelor de evaluare;
 • Abilități analitice excelente, capacitatea de a sintetiza și de a prezenta cu claritate informația.
 • Abilități excelente de scriere, capacitatea de a scrie într-un mod structurat, inteligibil și concis, fără a pierde din esența mesajului;
 • Cunoașterea excelentă a limbii române.

MODALITATEA DE APLICARE ȘI SELECTARE:

Candidații interesați sunt invitați să transmită până la data de 23 august 2022 un dosar, care să conțină:

 • CV-ul actualizat cu indicarea experienței relevante celor solicitate în ToR;
 • Scrisoare de motivare care va conține și o schemă a metodologiei de lucru;
 • Oferta financiară în MDL, cu TVA 0 pentru persoanele juridice, și cu indicarea sumei brute pentru persoane fizice.

Procesul de selecție se va concentra pe următoarele criterii:

 • Înțelegerea subiectului și obiectului evaluării;
 • Abordarea metodologică;
 • Calificări, experiențe și competențe;

Dosarul urmează să fie transmis la adresa de email: veronica.pelivan@tdh.ch . Vă rugăm să includeți la subiectul e-mailului „Aplicare: expert evaluare inițiative locale”.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 069923408 sau la adresa de e-mail: veronica.pelivan@tdh.ch   

Tdh nu este în măsură să răspundă în mod individual fiecărui solicitant. Vor fi contactați doar candidații care au trecut preselecția.

 

 

Articol adaugat de: Veronica Pelivan