BRD angajează consultant național pentru analiza nivelului de eficiență a politicilor în domeniul Diasporă, Migrație și Dezvoltare

Biroul relații cu diaspora (BRD) angajează un consultant național pentru analiza nivelului de eficiență a politicilor în domeniul Diasporă, Migrație și Dezvoltare (DMD) și a impactului implementării acestora asupra Diasporei.

Context
Proiectul „Consolidarea cadrului instituțional al Republicii Moldova în domeniul migrației și dezvoltării” în faza a II-a este finanțat de către Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare pentru perioada 2019-2022 și implementat de către Cancelaria de Stat prin intermediul BRD. Mecanismul de coordonare a politicii de stat în domeniul DMD este stabilit prin HG nr.725 din 2017 .

Obiectivul general al proiectului este maximizarea impactului pozitiv al migrației și sporirea angajamentului diasporei în dezvoltarea socio-economică a Republicii Moldova, prin consolidarea cadrului național și local, asigurarea continuității și durabilității activităților implementate în prima fază a proiectului.

Obiective specifice:
1: Asigurarea coerenței dintre politicile naționale și locale în domeniul DMD;
2: Coordonarea abordării integrate a domeniului DMD;
3: Implementarea eficientă a programelor destinate diasporei.

Scopul contractării este de a realiza o analiză a nivelului de eficiență a politicilor DMD și a impactului implementării acestora asupra Diasporei. Activitatea este în conformitate cu Obiectivul 2, Acțiunea 2.1. “Comitetul interministerial DMD functional”.

Profilul candidatului:
• Studii superioare de licență (profil social, juridic sau domenii relevante), studiile postuniversitare (masterat, doctorat) vor reprezenta un avantaj;
• Cel puțin 3 ani de experiență documentată în cadrul organizațiilor internaționale, non-guvernamentale sau a instituțiilor publice cu specific în domeniul DMD, politici sociale, alte domenii relevante;
• Cunoașterea domeniului DMD și a reglementărilor naționale relevante;
• Experiență în realizarea unor sarcini similare;
• Experiență în elaborarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectelor/politicilor;
• Abilități de analiză, planificare și sinteză a informațiilor, inclusiv de elaborare a rapoartelor analitice și formularea de recomandări;
• Eficiență, flexibilitate, focusare pe rezultate, toleranță și gândire creativă;
• Abilitatea de a lucra eficient în mod individual și/sau în echipă;
• Cunoașterea fluentă a limbilor română și rusă, cunoașterea limbii engleze va prezenta un avantaj.

Perioada de desfășurare a activității – consultantul va realiza și prezenta versiunea finală a Raportului în perioada aprilie-iunie 2021.

Modul de realizare a sarcinii:
1. Agrearea cu BRD a instrumentelor și etapelor de realizare a sarcinii;
2. Realizarea raportului și consultarea cu partenerii proiectului a versiunii preliminare a analizei nivelului de eficiență a politicilor în domeniul DMD și impactului implementării acestora asupra Diasporei;
3. Ajustarea conform cerințelor BRD și prezentarea versiunii finale a raportului/analizei.

Livrabile:
1. Versiune preliminară a raportului - realizat / analiză consultată cu BRD (tranșa I);
2. Raportul/Analiza nivelului de eficiență a politicilor în domeniul DMD – versiune finală aprobată de către BRD (tranșa II, finală).

Dosarul va include:
• CV-ul actualizat (în format Europass , maxim 3-4 pagini);
• Scrisoare de intenție;
• Oferta tehnică și financiară, cu specificarea ratei per zi lucrătoare și a sumei totale.

Modalitatea de aplicare:
Candidații care îndeplinesc cerințele de eligibilitate sunt invitați să expedieze dosarul complet, prin e-mail, cu subiectul „Consultant - analiza nivelului de eficiență a politicilor în domeniul DMD” la adresa: brd@gov.md

Data limită pentru aplicare este 2 Aprilie 2021.

Vor fi acceptate doar dosarele complete, remise în condițiile și termenul stabilit.

NB: Candidatul va fi selectat fără a fi discriminat pe criterii de naționalitate, rasă, etnie, religie sau credință, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.


Distribuie prietenilor:Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.