HelpAge anunță concurs pentru funcția de facilitator instruiri în utilizarea avansata a telefoanelor mobile și a aplicațiilor telefonice, IT

Distribuie prietenilor:Anunț pentru contractare specialist în utilizare avansată de telefonie mobilă și IT 

Funcția anunțată: Consultant și facilitator în utilizare avansată de telefonie mobilă și IT      

Servicii solicitate: Consultanță în utilizare avansată de telefonie mobilă și IT și facilitare de instruiri online pentru tineri voluntari din organizațiile partenere ale HelpAge International.

Locul: Moldova, Chișinău și localități în care activează partenerii HelpAge în proiect  (locația și modalitatea de desfășurare se va decide în comun, inclusiv opțiunea pe online)

Solicitant (angajator): HelpAge International, Moldova

Tipul de contract: Contract de prestare servicii pe durată determinată

Perioada de lucru estimată: septembrie – octombrie 2020 (4 instruiri a câte o zi și zile de pregătire, raportare). 

Termen limită pentru aplicare: 06 septembrie 2020

 

Informații generale

În perioada august – decembrie 2020 HelpAge International implementează proiectul ”Hack Your Age! Creating digital and social connections between young and old in Moldova” finanțat de Fondul ONU pentru Populație UNFPA. Proiectul are ca scop să contribuie la socializarea dintre generații și îmbunătățirea abilităților digitale în 10 comunități țintă ale proiectului (din raioanele Șoldănești, Rezina, Basarabeasca și Leova). Persoanele în etate, în special care se află în situație de risc și mai izolate, sunt foarte puțin implicate în activități în afara casei, iar pandemie a accentuat izolarea lor. Comunicarea prin programe și aplicații online este mai puțin cunoscută pentru femei și bărbaţi în etate, și proiectul își propune să îmbunătățească aceste abilități, oferind o soluție de conectare socială. Obținerea acestor cunoștințe și ghidarea în formarea de abilități va fi posibilă prin implicarea tinerilor voluntari din localitățile țintă.

Grupul persoanelor în etate este  grupul care înregistrează o pondere în creștere în ultimii ani și constituie 21,8% din total populație. Doar 3% din persoanele în vârstă utilizează tehnologii informaționale, comparativ cu 41% în țările Uniunii Europene, utilizând mai puțin ca alte grupuri de populație telefoanele mobile, computerul, metode de plată online, rețele de socializare. Necesitatea de a utiliza alte metode de socializare, de comunicare și de lucru s-a accentuat odată cu măsurile de auto-izolare impuse pe perioada de pandemie COVID-19, și într-o situație mai dificilă sunt și vârstnicii, care au acces mai limitat la tehnologii informaționale, dar și mai puține abilități digitale. O cale eficientă de mobilizare a comunității este de a solidariza generațiile pentru a se susține reciproc la nivel de comunitate și de a asigura acces la diverse metode de conectare, în special în mediul online, telefonie mobilă. În acest context, proiectul își propune să identifice soluții și metode de răspunde acestor necesități.    

Sarcina propusă și responsabilitățile consultantului

Consultantul va coordona sarcinile propuse cu echipa de proiect a HelpAge International și la necesitate, cu alte părți vizate în proiect. Sarcinile includ facilitare instruiri, cu accent pe formare de formatori, pentru un grup de 50 tineri voluntari (14-35 ani) din 10 localități țintă. Pentru realizarea instruirilor, este necesar de a coordona agenda și subiectele instruirii, de a identifica necesitățile și așteptările participanților, de a pregăti suportul de curs și prezentările, de a decide asupra modalității de instruire pentru asigurarea formării desprinderilor practice, și de raportare a realizării sarcinii.

Subiectele acoperite de instruiri vor include, dar nu se vor limita la: obținerea de deprinderi utilizator telefon și aplicații mobile, deprinderi utilizator rețele de socializare și programe de comunicare (Zoom, Viber, Facebook, Skype, WhatsApp, alte), înțelegerea operațiunilor de plăți online, de accesare a paginilor de Internet și salvare, stocare documente, la fel altele relevante.

Consultantul va ține cont de specificul și contextul de lucru al proiectului și în special al ONG-urilor locale, care lucrează în cea mai mare parte cu și pentru persoane în etate. Se va ține cont și de necesitatea ajustării materialelor și formatul instruirii, pentru a oferi abilități de formator pentru voluntarii tineri, care ulterior vor ghida persoanele în etate în obținerea deprinderilor practice.

Pentru sarcinile propuse implicarea consultantului se estimează pentru 6 zile, care includ pregătirea, desfășurarea instruirilor, și raportarea. Numărul de zile de lucru final va fi estimat și agreat în comun de către părți.

Calificări și experiență

 • Studii relevante domeniului tehnologii informaționale, IT, rețele de socializare și comunicare.
 • Experiență de lucru în domeniile menționate de cel puțin 1,5 ani;
 • Experiență demonstrată în prestare de servicii de consultanță și abilități excelente de facilitare (predare, instruire);
 • Se va aprecia cunoașterea mediului de lucru al organizațiilor neguvernamentale în proiecte de asistență tehnică cu finanțare externă;
 • Abilități excelente de comunicare cu persoane din diferite domenii, de lucru în echipă;
 • Înțelegere și deschidere spre a înțelege specificul de activitate cu deferite grupuri de populație (tineri, adulți vârstnici) și de ajustare a limbajului și a materialelor informaționale după necesități;
 • Pentru sarcinile anunțate lucrul se va efectua în limba română. Cunoașterea limbii ruse și engleză este salutabilă;
 • Abilități excelente de realizare a prezentărilor, de elaborare a materialelor informative și ilustrative;
 • Utilizarea avansată a calculatorului, internet-ului.
 • Deținerea cunoștințelor despre cele mai recente tehnologii informaționale, aplicații, programe de comunicare online, metode de plăți online în Moldova, etc.   

Aplicare la concurs

Persoanele interesate vor depune dosarul de aplicare care va conține obligatoriu:

 • Scrisoare de intenție în care să descrieți succint experiența în domenii relevante sarcinii, disponibilitatea de lucru cu călătorii în teren sau/și online, în perioada indicată. Menționați două exemple de servicii sau activitate similară celei anunțate (includeți link-uri și/sau atașamente dacă sunt disponibile);
 • CV-ul (maximum 4 pag.);
 • Oferta de preț în care să indicați rata de consultanță pe zi (pe tipuri de servicii, dacă acestea diferă) și costul total pe sarcină. Oferta nu va include costuri de deplasare în localitățile proiectului, costuri de tipărire materiale și rechizite necesare desfășurării instruirilor, care vor fi acoperite de către solicitant). Indicați rata și costurile în lei moldovenești, suma net (fără taxe) și dacă dețineți patentă de întreprinzător valabilă, care să cuprindă tipurile de servicii solicitate în prezentul anunț.

Dosarul de aplicare poate fi depus până la 06 septembrie 2020 la adresa de email: [email protected] cu titlul ”Concurs specialist IT HelpAge” în format electronic sau pe suport de hârtie prin poștă sau fizic la adresa: Moldova, mun. Chișinău, MD-2005, Str. Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 431, HelpAge International.

HelpAge își rezervă dreptul de a refuza candidații care nu aplică setul complet de documente sau care aplică după termenul limită indicat, fără a fi notificați. Informații suplimentare la nr. de tel: +373 22 225098, 060450560, persoană de contact Renata Solomon.  


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.