People in Need selectează expert/companie servicii instruire în domeniul prevenirii COVID 19

Distribuie prietenilor:Subiect: Termeni de referință privind selectarea expertului/grupului de experți/companiei în vederea oferirii serviciilor de  instruire în domeniul COVID 19 IPC (Infecție, Prevenție, Control)

De la: Organizația People in Need (PIN) din Republica Moldova

Proiect: Răspuns la Covid-19: Ajutăm oamenii cu dizabilități să facă față pandemiei

Data: 10/08/20

Termenul  limită:  23/08/20

_________________________________________

 1. PREZENTARE GENERALĂ

People in Need Moldova în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Cehe lansează un apel privind selectarea expertului/grupului de experți/companiei în vederea oferirii serviciilor de  Cartografiere a riscurilor de infectare cu Covid 19 și instruire în domeniul COVID 19 IPC (Infecție, Prevenție, Control),  în cadrul Proiectului “RĂSPUNS LA COVID-19: AJUTĂM OAMENII CU DIZABILITĂȚI SĂ FACĂ FAȚĂ PANDEMIEI”.

People in Need (PIN) este o organizație non-guvernamentală cehă care oferă ajutor și asistență pentru dezvoltare, care lucrează pentru apărarea drepturilor omului și a libertății democratice. Este una dintre cele mai mari organizații de asistență și dezvoltare din Europa, care gestionează proiecte în 37 de țări ale lumii în ultimii 20 de ani. People in Need operează în Moldova din 2003, implementând proiecte în domeniul dezvoltării economice, societății civile și dezvoltării tinerilor, educației. Suntem implicați activ în procesul de dezinstituționalizare, dezvoltare a serviciilor sociale locale și incluziune socială a persoanelor cu dizabilități.

În cadrul proiectului ”Răspuns la COVID-19: ajutăm oamenii cu dizabilități să facă față pandemiei”, care este susținut de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Cehe, PIN Moldova dorește să contribuie la reducerea riscului răspândirii infecției cu coronavirus de tip nou SARS-CO-2 (COVID-19) și a impactului asupra persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova.

1.1 Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la satisfacerea nevoilor sociale de bază ale persoanelor vulnerabile în baza nevoilor reale și de a distribui resursele disponibile în comunitățile din țară.

Obiectiv specific

Obiectivul specific al proiectului este de a cartografia riscurile de infecție, metodele de prevenție și control al răspândirii Covid 19, și, în același timp, de a spori capacitatea personalului din Centrele de plasament temporar pentru persoanele cu dizabilități (adulți) din Cocieri (Dubăsari), Bădiceni (Soroca), Bălți și Brânzeni (Edineț) de a răspunde nevoilor imediate apărute ca și efect al răspândirii epidemiei de Covid 19. Simultan, se va stabili protocolul de intervenție și metodele de control a răspândirii Covid 19.

Livrarea Programului de Training va fi coordonată cu reprezentanții People in Need Moldova, și va fi derulată timp de cel puțin 8 zile ( estimativ cu anumite zile interval între anumite componente ale training-ului) în perioada lunilor septembrie – octombrie, 2020.

PIN intenționează să contracteze profesioniștii din domeniul sănătății pentru a efectua o cartografiere a riscurilor de infecție în instituțiile de îngrijire vizate. Printr-o revizuire participativă de două zile a facilităților și protocoalelor instituțiilor, folosind standardele naționale sau ale OMS (ghidul IPC al OMS pentru centrele de îngrijire de lungă durată în contextul COVID-19). Profesionistul medical va lucra cu personalul instituțiilor și beneficiarii acestora pentru a identifica principalele riscuri de transmisie (de exemplu: vor identifica care sunt încăperile cele mai des frecventate, cum ar fi sălile de luat masa, prosoapele care sunt partajate etc.) și va revizui rutinelor de curățare existente pentru a reduce riscurile de transmisie (de ex. curățarea mânerelor ușilor din încăperile frecventate). Profesionistul medical va încuraja, de asemenea, instituțiile să adopte protocoale adecvate pentru gestionarea oricărui caz suspect de COVID-19, în special cum să izoleze în mod sigur și profesionist un beneficiar sau un angajat care prezintă simptome de boală, pentru a evita răspândirea rapidă în cadrul centrului. Personalul instituțiilor va fi instruit în măsurile de bază de prevenire și control al infecțiilor (Infectare, Prevenire, Control), în baza standardelor naționale sau ale OMS.

Obiectivul specific al sarcinii

Dosarul de înscriere:

Persoanele interesate sunt încurajate să trimită dosarul, care să conțină:

 1. Conceptul programului de instruire care va descrie în detalii toate etapele procesului de instruire în domeniul IPC propuse.
 2. Programul (Agenda) detaliată a instruirii (pentru 2 zile de instruire per instituție, cu specificarea duratei instruirii și indicarea numelui expertului). Perioada de livrare a instruirilor și termenul limită de depunere a raportului final.
 3. CV - urile trainerilor, (în CV se va indica clar experiența trainerului pentru domeniul de intervenție);
 4. Informație relevantă despre experiența organizației în domeniul prestării serviciilor de instruire (CV-ul organizației, în volum nu mai mare de 3 pagini A4).
 5. Oferta financiară va include costurile pentru serviciile de instruire, remunerarea experților per ora academică și consultanța individuală pentru fiecare instituție și costurile de transport.
 1. Oferta financiară se prezintă în monedă națională (MDL), confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului, la cota TVA zero pentru persoanele juridice (conform HG nr. 246 din 8.04.2010, pct. 28), iar oferta persoanelor fizice va include suma brută incl. taxe de stat.

Remunerarea expertului/grupului de experți nu va depăși suma de 41,800 Coroane Cehe. Cheltuielile de transport vor fi acoperite de către People in Need Molodva.

Responsabilități:

Trainerul sau grupul de traineri vor fi responsabili de:

 • Designul și elaborarea agendei Training-ului, care va include aspecte teoretice și exerciții practice, cu accent pe servicii sociale;
 • Elaborarea și prezentarea programului de training;
 • Livrarea Training-ului în funcție de necesitățile participanților și în coordonare cu echipa de proiect PIN Moldova;
 • Aplicarea unui chestionar pre-training pentru a stabili nivelul cunoștințelor de bază al participanților și un chestionar post-training pentru a determina eficacitatea și impactul instruirii în cadrul Training-ului;
 • Realizarea unei evaluări finale la sfârșitul Training-ului pentru a măsura gradul de satisfacție a participanților, precum și intențiile acestora de a aplica cunoștințele și abilitățile dobândite în practică;
 • Elaborarea materialelor de suport în limba română sau rusă, în funcție de necesitate;
 • Prezentarea raportului cu privire la cartografierea riscurilor de infectare și instruire a personalului în instituțiile rezidențiale.

Limba de lucru: Limba română sau rusă, în funcție de necesitățile participanților.

Produsul final prezentat va conține următoarele:

 1. Agenda training-ului (1 pagina).
 2. Programul succint al training-ului (2 pagini).
 3. Chestionar succint pre-training (1 pagină).
 4. Materiale de suport (fișe de lucru, prezentări Power Point).
 5. Raport de cartografiere cu privire la riscurile de infecție, metodele de prevenție și control al răspândirii Covid 19, inclusiv lista de recomandări și un simplu protocol pentru a putea fi folosit de personalul instituțiilor (10 pagini maximum).

Aspecte organizaționale :

Contractantul va lucra sub supravegherea directă a Managerului de Proiect. Procesul de elaborare a agendei și livrarea Training-ului va fi coordonat cu Managerul de proiect în conformitate cu  cerințele PIN.

Candidații eligibili:

Entitățile eligibile pentru a participa la acest concurs sunt experți individuali, sau companii /prestatori de servicii înregistrate oficial. Candidații trebuie să demonstreze experiență anterioară de lucru.

Procesul decizional:

Aplicațiile vor fi evaluate în baza următoarelor criterii:

 • Experiența demonstrată a trainer-ului in domeniul relevant.
 • Sumarul sarcinilor/programului propus.
 • Bugetul propus.
 1. TERMENUL LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA CERERILOR

Propunerile de Proiect vor fi depuse cel târziu până la data de 23 august 2020.

Propunerile incomplete sau transmise după termenul limită nu vor fi acceptate.

Propunerile vor fi depuse la adresa următoare:

[email protected]

Ref. Cartografiere a riscurilor de infectare cu Covid 19 și instruire în domeniul IPC

Reprezentanță a organizației People in Need în Republica Moldova

 1. ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI

Întrebările de clarificare cu privire la prezenta solicitare trebuie să fie formulate în scris și trimise prin e-mail la [email protected]. Toate întrebările vor fi trimise prin e-mail până cel târziu la data de 18 august, 2020.

N.B. Doar companiile/persoanele selectate vor fi contactate.

 

MFA Cech R PIN


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.