Expert/expertă pentru instruirea jurnaliștilor în prezentare TV/teatrală și dicție/ Эксперт для обучения журналистов в области телевизионных/театральных презентаций и дикции

Distribuie prietenilor:RO

Termen limită 14 august 2020

Sunt invitați experți/experte locali/e

Context
Internews în Moldova este în căutarea unui expert/unei expert/e local/e care să instruiască jurnaliști de la trei instituții media în prezentare TV/teatrală și elemente de dicție, pronunție, volumul vocii, ritm (preferabil în două limbi: română și rusă, sau separat), astfel încât să ajute la îmbunătățirea calității produselor mediatice difuzate/distribuite online și abilităților profesionale ale persoanelor instruite. Expertul/a va oferi asistență pentru personalul relevant, cum ar fi reporteri și redactori, ajutându-i cu sfaturi și recomandări practice în ceea ce privește lucrul în fața camerelor de filmat, cum să prezinte o informație, cum să-și stăpânească emoțiile și gesturile, sau cum să utilizeze corect vocea și intonația, ca instrumente importante pentru crearea unor produse de impact. Consultantul/a va petrece câte două zile în fiecare instituție media, fie va modera online instruirile în cazul în care vor exista restricții legate de pandemia Covid-19.


Rezultate preconizate
• Șase zile de instruiri pentru jurnaliști din trei instituții media din Moldova în prezentare TV/ teatrală și dicție;
• Un set de recomandări și pași de implementare pentru fiecare dintre instituțiile media consultate;
• Un raport pe activitatea desfășurată ce include recomandări pentru organizatori, instituțiile media și persoanele instruite;

• Crearea unui plan de evaluare (chestionare pre și post training) pentru a putea raporta către Internews rezultatele și impactul asistenței oferite.

Perioada de implementare
5-10 octombrie 2020

Procesul de depunere a ofertelor

Toți experții/ele interesați/te trebuie să depună:
a. Un CV actualizat, care include două referințe cu date de contact;

b. Rata zilnică propusă pe baza experienței anterioare similare.


Vă rugăm să expediați documentele solicitate la in-chisinau@internews.org cu titlul „Instruire pentru prezentare TV/dicție” în linia de subiect până pe 14 august 2020. Indicați vă rog limba de predare în care sunteți dispuși/se să oferiți consultanța. Pentru orice întrebări suplimentare, vă rugăm să ne scrieți la adresa de email in-chisinau@internews.org sau sunați la numărul +373 60500570.

Informații de bază

Această activitate este parte a proiectului "Presa în sprijinul democrației, incluziunii și responsabilității în Moldova" (MEDIA-M), finanțat de USAID, UK aid și implementat de Internews in Moldova, care are ca scop promovarea dezvoltării mass media independente și profesioniste, și crearea unui sector media mai rezistent la presiunile politice și economice.

 

RU

Крайний срок приёма заявок 14 августа 2020 г.

Приглашаются местные эксперты


Контекст

Internews in Moldova ищет местного эксперта для обучения журналистов из трёх медиа-организаций в области телевизионных/театральных презентаций и элементов дикции, произношение, громкость голоса, ритм (предпочтительно на румынском и русском языках или отдельно), чтобы улучшить как качество вещательных медийных продуктов, так и профессиональные качества. Эксперт будет обучать журналистов и редакторов, помогая им  практическими советами и рекомендациями для работы перед камерами, а также как предоставить информацию, как контролировать свои эмоции и жесты, и как правильно использовать голос и интонацию как важные инструменты для создания эффективных медиа продуктов. Эксперт должен будет провести лично или онлайн двухдневный тренинг в каждой из трёх редакций, в случае если будут ограничения, связанные с пандемией Covid-19.

Ожидаемые результаты

  • Шесть дней обучения для журналистов из трёх молдавских медиа-организаций по ТВ/ театральной презентации и дикции;
  • Набор правил и руководящих принципов поведения и модерации перед камерами для каждого из средств массовой информации, с которыми проводились консультации;
  • Отчет о проведенной деятельности, который включает рекомендации для организаторов, медийных учреждений и обученных людей;
  • Создать оценочный план (на основании анкет опросить участников до и после обучения), чтобы сообщить Internews о результатах и влиянии оказанной помощи.

Период проведения

5-10 октября 2020 г.

Процесс подачи заявок

Все заинтересованные эксперты должны представить:

а. Обновлённое резюме, включающее две ссылки на рекомендаци, с контактными данными;

б. Запрашиваемую дневную ставку оплаты труда на основе предыдущего опыта.


Просьба отправить заявку на адрес с заголовком «Тренинг по ТВ/ театральной презентации и дикции» до 14 августа 2020 г. Пожалуйста, укажите язык обучения. Дополнительные подробности вы можете узнать, обратившись к нам по электронному адресу

in-chisinau@internews.org, либо позвонив в наш офис по тел.: +373 60500570.

Исходная информация

Это обучение является частью финансируемого USAID, UK aid проекта «СМИ в поддержку демократии, интеграции и подотчётности в Молдове» (MEDIA-M) и осуществлённым Internews in Moldova, направленного на содействие развитию независимых и профессиональных СМИ и создание медиа-сектора более устойчивого к политическим и финансовым давлениям.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.