APSCF extinde termenul de contractare a serviciilor de consultanță în domeniul educației

Distribuie prietenilor: 

TERMENI DE REFERINŢĂ

Servicii de consultanță în domeniul educației

 1. Context

Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) este o rețea de 55 de organizații neguvernamentale de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv din regiunea Transnistreană. APSCF acționează pentru crearea unui cadru coerent și funcțional de dezvoltare a factorilor de decizie, a mecanismelor și practicilor de implementare, asigurând respectarea și protecția reală a copilului și familiei.

Unul din domeniile de activitate și pledoarie al APSCF este educația de calitate. Rolul societății civile în pledoarie pentru educație incluzivă și de calitate este esențial. Cu sprijinul organizațiilor societății civile și al partenerilor de dezvoltare, a fost posibilă îmbunătățirea politicilor, furnizarea de sprijin pentru profesioniștii din domeniul educațional, abilitarea copiilor pentru a vorbi despre problemele cu care se confruntă, multe dintre ele fiind legate de mediul școlar. Există, însă, încă multe de realizat pentru a îmbunătăți dialogul de politici și comunicarea cu factorii de decizie. OSC-urile necesită a fi consolidate și unite în pledoaria pentru cauze comune pentru a asigura o voce mai puternică. În acest context și cunoscând barierele existente, APSCF își propune să creeze oportunități pentru implicarea în dialogul cu autoritățile și stabilirea priorităților principale în ceea ce privește educația de calitate, prin implementarea proiectului „Împreună pentru educație de calitate”, cu suportul financiar oferit de Liechtenstein Development Service (LED).

Scopul proiectului constă în dezvoltarea participativă a unui program de pledoarie pentru promovarea subiectelor selectate, relevante educației de calitate.

 1. Scopul și Obiectivele consultanței

Scopul acestei consultanțe este oferirea suportului tehnic echipei APSCF în cartografierea și analiza inițiativelor de pledoarie existente în domeniul educației și a părților interesate, implicate în acțiuni de pledoarie pentru educație de calitate, a capacităților și necesităților lor în acest domeniu, precum și prioritizarea subiectelor de pledoarie selectate în cadrul atelierelor de lucru.

 

Obiectivele consultanței constau în:

 1. Oferirea suportului tehnic echipei APSCF în dezvoltarea metodologiei de cartografiere a părților interesate, implicate în pledoarie, inițiative și acțiuni de sensibilizare și promovare a educației de calitate și a inițiativelor de pledoarie existente în domeniul educației;
 2. Participarea la exercițiul de cartografiere și elaborarea recomandărilor pentru raportul de analiză/ cartografiere a organizațiilor implicate în pledoarie, inițiative și acțiuni de sensibilizare și promovare a educației de calitate precum și a inițiativelor de pledoarie existente în domeniul educației;
 3. Elaborarea unui instrument (criterii) de prioritizare a inițiativelor de pledoarie existente în domeniul educației;
 4. Elaborarea metodologiei de analiză a capacităților și necesităților părților interesate/ organizațiilor implicate în pledoarie, inițiative și acțiuni de sensibilizare și promovare a educației de calitate, care au fost selectate pentru participarea în programul de pledoarie;
 5. Colectarea datelor și elaborarea raportului de evaluare a capacităților și necesităților părților interesate / organizațiilor implicate în pledoarie, inițiative și acțiuni de sensibilizare și promovare a educației de calitate, care au fost selectate;
 6. Participarea la 3 ateliere de lucru privind selectarea și conceptualizarea domeniilor prioritare pentru programul final.

 

 1. Detalii despre livrarea serviciilor de consultanță

Activitățile urmează a fi realizate în perioada iulie - octombrie 2020.

În scopul implementării obiectivelor stabilite consultantul urmează să considere activitățile incluse la p. 4 al acestor Termeni de Referință.

Rapoartele elaborate nu vor depăși 5-10 pagini.

 1. Livrabile și termene limită
 

Activități

Livrabile

Termene limită* și nr de zile lucrătoare

1.       

Elaborarea metodologiei de cercetare/ cartografiere a părților interesate, implicate în pledoarie, inițiative și acțiuni de sensibilizare și promovare a educației de calitate și a inițiativelor de pledoarie existente în domeniul educației

grilă de întrebări pentru interviuri, focus grupuri, sondaje (inclusiv online)

1 zi

Iulie 2020

2.       

Participarea la exercițiul de cartografiere și elaborarea recomandărilor pentru raportul de analiză/ cartografiere a organizațiilor implicate în pledoarii, inițiative și acțiuni de sensibilizare și promovare a educației de calitate precum și a inițiativelor de pledoarie existente în domeniul educației

Analiza părților interesate (stakeholder-ilor) cu aplicarea instrumentelor de tipul ”Power versus interest grid” sau ” Force Field Analysis” etc.

Set de recomandări

4 zile

August 2020

3.       

Elaborarea unui instrument (criterii) de prioritizare a inițiativelor de pledoarie existente în domeniul educației

Criterii de prioritizare

0,5 zi

August 2020

4.       

Elaborarea metodologiei de analiză a capacităților și necesităților părților interesate/ organizațiilor implicate în pledoarii, inițiative și acțiuni de sensibilizare și promovare a educației de calitate, care au fost selectate pentru participarea în programul de pledoarie

Metodologie elaborată

1 zi

Septembrie 2020

5.       

Colectarea datelor și analiza capacităților și necesităților părților interesate / organizațiilor implicate în pledoarii, inițiative și acțiuni de sensibilizare și promovare a educației de calitate, care au fost selectate pentru participarea în programul de pledoarie

Raport de evaluare a necesităților

6 zile

Septembrie-Octombrie 2020

6.       

Participarea la 3 ateliere de lucru privind selectarea și conceptualizarea domeniilor prioritare pentru programul de pledoarie

Intervenții în cadrul atelierelor

(ghidare, explicații, clarificări, recomandări privind aplicarea criteriilor de prioritizare și analiză a priorităților selectate)

1,5 zile

Septembrie-Octombrie 2020

TOTAL:

14 zile

 

* Termenele limită vor fi concretizate și definitivate la semnarea Contractului de consultanță.

 

 1. Calificare și experiență
 • Studii universitare sau post-universitare în științe socio-umane;
 • Experiență de activitate în calitate de expert în domeniul educației de min. 5 ani;
 • Cunoașterea excelentă a cadrului legal al educației și a situației sistemului educațional din țară;
 • Experiență demonstrată de cercetare în domeniul educațional, experiență în realizarea studiilor/rapoartelor de analiză etc. ;
 • Experiență în implicarea în activități de advocacy în domeniul educației;
 • Experiență avansată de scriere și redactare în Română și Engleză a rapoartelor de cercetare;
 • Experiență de lucru, inclusiv comunicare cu autoritățile publice centrale și locale, cu organizațiile societății civile și cu partenerii de dezvoltare;
 • Abilități excelente de analiză, raportare, comunicare, relaționare și organizare.
 1. Managementul consultanței

Expertul va planifica și coordona toate activitățile cu echipa Secretariatului APSCF.

Pentru realizarea scopului și activităților menționate mai sus, APSCF va facilita comunicarea cu organizațiile membre, organizațiile partenere și va furniza feedback în timp util la toate livrabilele care vor fi prezentate de către expert.

 1. Condiții de depunere a dosarului

 

 • Scrisoarea de intenție cu indicarea ofertei financiare (suma Euro NET**/ zi de consultanță);
 • CV-ul expertului.

** suma NET este acea sumă pe care o primește consultantul în contul său bancar și nu conține nici o taxă sau impozit. Toate taxele și impozitele aferente serviciilor prestate vor fi calculate și transferate de către APSCF în conformitate cu legislația în vigoare.

 

APSCF va calcula costul final al ofertei financiare (valoarea ofertei) aplicând toate taxele și impozitele conform legislației în vigoare la data limită a concursului asupra ofertei NET recepționate.

Termen limită pentru depunerea dosarelor – 2 august 2020, ora 18:00.

Dosarele vor fi trimise prin e-mail la adresa [email protected] cu indicare la tema mesajului "Oferta servicii de consultanță-educație".

Pentru informații suplimentare contactați:

Carolina Buzdugan, Secretar General, APSCF +37369833125.

Vor fi considerate pentru evaluare doar dosarele complete depuse în termenul stabilit. Doar candidații preselectați în baza documentelor depuse vor fi invitați la interviu.

APSCF își rezervă dreptul de a solicita referințe și documente suplimentare, de a negocia oferta financiară propusă, de a anula, prelungi sau relansa concursul de selectare a experților.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.