HelpAge angajează consultant evaluare ONG-uri

Distribuie prietenilor: 

Anunț pentru consultant privind evaluare ONG-uri pentru a crea Consiliu al Persoanelor în Etate și pentru stabilirea modalității de funcționare

 

Funcția anunțată: Consultant în evaluare ONG-uri     

Servicii solicitate: Consultanță în evaluare ONG-uri și alte instituții, asociații, intervievarea reprezentanților acestora, elaborare raport de evaluare, consultanță privind modalitatea de funcționare a unui Consiliu al Persoanelor în Etate, cu accent pe apărarea drepturilor, advocacy și dialog cu autoritățile centrale, la fel integrarea îmbătrânirii active în politicile publice.

Locul: Moldova, Chișinău și posibile deplasări în localități din țară (nord, sud, centru).

Solicitant (angajator): HelpAge International, Moldova

Tipul de contract: Contract de prestare servicii pe durată determinată

Perioada de lucru estimată: iulie – decembrie 2020

Termen limită pentru aplicare: 15 iulie 2020

Informații generale

În perioada mai 2020 – aprilie 2021 HelpAge International implementează proiectul ”Constituirea Consiliului Național a Persoanelor în Etate din Moldova” finanțat de Austrian Senior Council (Consiliul Seniorilor din Austria, prin intermediul Ambasadei Austria la Chişinău). Proiectul are ca scop să contribuie la coalizarea organizațiilor societății civile într-un Consiliu Național și stabilirea modalității de funcționare a acestuia pentru a reprezenta interesele persoanelor în etate și pentru a asigura dialogul cu autoritățile publice centrale, în special privind elaborarea politicilor publice relevante persoanelor în etate și necesităților lor în context demografic în schimbare. Necesitatea creării unui Consiliu de acest fel a fost identificată anterior, odată cu prioritizarea îmbătrânirii active în politicile Guvernului și în procesul schimbărilor demografie din ultimii ani, care proiectează tendințe în creștere a îmbătrânirii populației. Au avut loc și consultări cu organizații ale societății civile care au trasat necesitatea unui organ consultativ pe domeniul drepturilor persoanelor în etate și pe politicile publice prietenoase vârstnicilor, care la fel va asigura reprezentarea acestui grup de populație. În acest context, HelpAge International își propune pe perioada de un an să coordoneze activitățile de identificare a potențialelor organizații membre, evaluarea acestora conform criteriilor stabilite și să definitiveze modalitatea de funcționare a Consiliului Național al Persoanelor în Etate.

Sarcina propusă și responsabilitățile consultantului

Consultantul va elabora metodologia de selectare a ONG-urilor potențiale, a criteriilor de selectare, va desfășura selectarea și evaluarea organizațiilor cu producerea unui raport. Pe parcursul realizări sarcinii, consultantul va coordona activitățile cu HelpAge International și cu alți actori, după necesitate. Sarcina va include ședințe de coordonare și de lucru, lucru independent, deplasări pe teritoriul țării, ședințe de validare și de consultare a documentelor produse.

Pentru realizarea volumului de lucru propus se estimează 25-30 zile pe perioada iulie-decembrie 2020.

Calificări și experiență

 • Studii superioare în domeniul administrație publică, sociologie, juridic și altele relevante, care implică activitate de analiză, cercetare, monitorizare și evaluare.
 • Experiență de lucru în domeniile menționate de cel puțin 3 ani;
 • Experiență demonstrată în prestare de servicii de consultanță care a implicat realizarea de sarcini și produse de analiză;
 • Se va aprecia cunoașterea mediului de lucru al organizațiilor neguvernamentale în proiecte de asistență tehnică cu finanțare externă;
 • Abilități excelente de comunicare cu persoane din diferite domenii, de lucru în echipă;
 • Experiență de facilitare și prezentare;
 • Cunoștințe avansate în procese de evaluare, cu abilități de elaborare a metodelor de evaluare, de intervievare, de colectare a datelor cantitative și calitative și de procesare și analiză a acestora;
 • Pentru sarcinile anunțate lucrul se va efectua în limba română și se solicită cunoașterea la nivel avansat. Cunoașterea limbilor rusă și engleză este va prezenta un avantaj;
 • Utilizarea avansată a calculatorului, internet-ului, aplicații de colectare și procesare a datelor, aplicații de desfășurare a ședințelor online, altele.  
 • Flexibilitate în modul de realizare a sarcinii propuse în contextul de restricții privind situația pandemică.

Aplicare la concurs

Persoanele interesate vor depune dosarul de aplicare care va conține obligatoriu:

 • Scrisoare de intenție în care să descrieți succint experiența în domenii relevante sarcinii, disponibilitatea de lucru pe perioada anunțată, disponibilitatea de a merge în deplasări pe teritoriul țării. Descrieți metodologia de lucru propusă cu graficul de lucru și numărul de zile estimat. Includeți 3 exemple de servicii și lucrări similare produse anterior (includeți link-uri și/sau atașamente) și 2-3 persoane de referință cu indicarea numelui, organizația, funcție, contacte valabile;
 • CV-ul (maximum 4 pg);
 • Oferta de preț în care să indicați rata de consultanță pe zi (pe tipuri de servicii, dacă acestea diferă) și costul total pe sarcină. Oferta nu va include costuri de transport, acestea fiind acoperite de către Solicitant. Indicați rata și costurile în lei moldovenești, cu taxe incluse.

Dosarul de aplicare poate fi depus până la 15 iulie 2020 la adresa de email: [email protected] cu titlul ”Concurs evaluare ONG Consiliu NPE” în format electronic sau pe suport de hârtie prin poștă la adresa: Moldova, mun. Chișinău, MD-2005, Str. Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 431, HelpAge International.

HelpAge își rezervă dreptul de a refuza candidații care nu aplică setul complet de documente sau care aplică după termenul limită indicat, fără a fi notificați. Informații suplimentare la nr. de tel: +373 22 225098, 060450560, persoană de contact Renata Solomon.  


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.