Asociația Promo-LEX angajează Comunicator/Comunicatoare

Distribuie prietenilor:


REF: 6 din 29.05.2020

Denumirea postului: Comunicator/Comunicatoare

Scopul postului: Comunicatorul/Comunicatoarea va fi responsabil/ă de comunicarea externă și va asigura vizibilitatea activității și produselor Asociației Promo-LEX.

RESPONSABILITĂȚI:

 • Participă la dezvoltarea și implementarea Strategiei de Comunicare a Asociației;
 • Realizează rapoarte privind implementarea Strategiei de Comunicare;
 • Promovează activitatea și produsele Asociației în plan extern (online și offline);
 • Participă la coordonarea activității de comunicare a Asociației (coordonarea internă a activităților în cadrul echipei de comunicare, precum și coordonarea cu echipa de management și experți din cadrul Asociației);
 • Participă la elaborarea și redactarea materialelor de comunicare ale Asociației (comunicate de presă, infografice, postări, articole, rapoarte anuale etc.);
 • Participă la elaborarea materialelor de vizibilitate și promoționale ale Asociației, inclusiv per activități și campanii (postări, infografice, pliante, broșuri, bannere, spoturi video, produse multimedia etc.);
 • Asigură distribuția și promovarea materialelor de comunicare și vizibilitate ale Asociației (online și offline);
 • Administrează şi arhivează materialele de comunicare și vizibilitate ale Asociației;
 • Monitorizează reflectarea în presă a activităților Asociației;
 • Elaborează rapoarte periodice și anuale cu privire la comunicarea și vizibilitatea externă a Asociației;
 • Menține şi actualizează conținutul pe website-ul Asociației și pe paginile existente din rețelele sociale ale Asociației (Facebook, Instagram etc.);
 • Contribuie la dezvoltarea website-ului Asociației și a paginilor existente din rețelele sociale ale Asociației (Facebook, Instagram etc.);
 • Inițiază și menține legătura cu mass-media; actualizează baza de date a contactelor media;
 • Planifică, organizează şi participă la evenimentele publice și de presă ale Asociației;
 • Consultă şi asistă beneficiarii de granturi ale Asociației pe aspecte ce țin de comunicare și vizibilitate;
 • Răspunde la solicitările publicului extern privind activitatea Asociației;
 • Alte responsabilități relevante.

CERINȚE

 • Studii superioare de licență de preferință jurnalism/comunicare/relații publice sau alte domenii relevante;
 • Minim 3 ani de experiență profesională într-o poziție similară;
 • Experiență relevantă de lucru în cadrul unui ONG  – va constitui un avantaj;
 • O bună cunoaștere a mass-media din Republica Moldova;
 • Cunoașterea generală a domeniilor de activitate ale Asociației (drepturile omului, electoral, reforme democratice și sectoriale, educație civică și electorală etc)  – va constitui un avantaj;
 • Fluență în limba română (scris și vorbit);
 • Cunoașterea limbilor rusă și engleză – va constitui un avantaj;
 • Abilități de scriere/redactare a materialelor;
 • Abilități de analiză și sinteză;
 • Creativitate;
 • Abilități excelente de interacțiune și comunicare;
 • Abilități de lucru în echipă și în mod individual;
 • Abilități de planificare, organizare și prezentare;
 • Cunoștințe avansate de operare PC (MS Office, Internet Explorer etc.);
 • Abilități de utilizare a echipamentului de birou  (copiator/scanner/fax);
 • Abilități de utilizare a programelor specializate de editare a imaginilor/video;
 • Cunoștințe și abilități de gestionare a paginilor web și a rețelelor sociale;

Cerințe specifice:

 • Respectarea valorilor și principiilor universale ale drepturilor omului, egalității și nediscriminării;
 • Neafiliere politică și non-partizanat politic;
 • O bună înțelegere a specificului activității în cadrul unei organizații neguvernamentale;
 • Integritate și discreție profesională;
 • Responsabilitate și punctualitate;
 • Persoană dinamică și cu inițiativă;
 • Flexibilitate și mobilitate.

Relațiile ierarhice: Se subordonează Directorului de Program și Directorului Executiv.
Program de lucru: deplin.
Locul de muncă: or. Chișinău (sediul Asociației Promo-LEX).
Data estimată a contractării: imediat.
Perioada de contractare: 6 luni cu posibilitatea prelungirii contractului pe un termen nedeterminat.

DOSARUL DE APLICARE
Candidații vor prezenta Dosarul de Aplicare care va conține următoarele documente:

 • Curriculum Vitae actualizat;
 • O scrisoare de motivare (cca 1 pagină) cu indicarea studiilor, expertizei și experienței relevante. Scrisoarea de motivare va include oferta financiară (salariul net în USD per lună); și 2 referințe de la actuali/foști angajatori sau colegi care pot confirma competențele și expertiza candidatului/candidatei (cu indicarea denumirii organizației/instituției, a numelui, funcției și datelor de contact (tel, e-mail) ale persoanelor de referință).

Dosarul de Aplicare trebuie expediat prin email la adresa angajare@promolex.md cu mențiunea “ Comunicator/Comunicatoare”.

Data limita pentru depunerea dosarelor candidaților: 12 iunie 2020, ora locală 18:00.
Vor fi evaluate doar dosarele complete.
Evaluarea dosarelor se va efectua în 2 etape: la prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaților cu cerințele și condițiile stipulate în anunț. Cea de-a doua etapă va consta în intervievarea persoanelor pre-selectate.
Vor fi contactate doar persoanele pre-selectate.

*Promo-LEX încurajează aplicațiile timpurii și își rezervă dreptul de a invita candidații pre-selectați la interviu înainte de expirarea termenului de depunere a dosarelor de aplicare.

Pentru mai multe detalii contactați:
Olga Manole
Coordonatoare de Program, Programul Drepturile Omului
Asociația Promo-LEX
Tel: (0 22) 450024
Email: olga_manole@promolex.md
GSM: 069177101

_______________________________________________

Asociația Promo-LEX este o organizație non-guvernamentală, apolitică și nonprofit, înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova la 19 iulie 2002. Misiunea Asociației Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democrației în Republica Moldova, inclusiv în regiunea Transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice şi consolidarea Societății Civile.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet