Termen extins: Coaliția Națională „Viață fără Violență” solicită oferte pentru procurarea echipamentelor ITIntroduceti descrierea imaginii

Termen extins: Coaliția Națională „Viață fără Violență” solicită oferte pentru procurarea echipamentelor IT

Denumirea organiza
ției contractante: Asociația Obștească Coaliția Națională Viața fără Violență (AO CNVFV) 

Datele de contact ale organizației contractante: tel: (+373) 69 253 558,  

e-mail: office@asdvmd.net 

Persoana de contact: Iulia Macarenco, coordonatoare de proiect, tel: +373 79029129,  

e-mail:tender@sdvmd.net 

Obiectul achiziției: echipament IT pentru centru de resurse  

Numărul concursului: CNVFV2303 din 14 septembrie 2023 

CONTEXT: 

AO CNVFV este beneficiara proiectului ,,Promovarea răspunsurilor sensibile la dimensiunea de gen în contextul crizei refugiaților la nivel regional și național”, care are scopul de a susține organizațiile neguvernamentale în consolidarea răspunsului multisectorial al acestora și furnizarea de servicii adresate victimelor violenței în bază de gen (VBG) și a violenței împotriva femeilor (VÎF), finanțat de către Guvernul Statelor Unite ale Americii prin intermediul Entității Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women). 

În cadrul proiectului AO CNVFV va crea Centrul de Resurse pentru Femei. În acest context, AO CNVFV lansează invitația de participare la tenderul cu privire la procurarea echipamentului IT pentru dotarea a Centrului de Resurse. Scopul anunțului este identificarea și selectarea a celor mai bune oferte privind echipamentului IT pentru dotarea centrului, după cum urmează: 

Lista bunurilor achiziționate  

Denumirea bunului  

Cerințele față de bunurile solicitate  

Numărul de unități  

1. 

Notebook 

x64 CPU, ~14” FHD IPS screen, >=16Gb RAM, >= 512Gb SSD, >= 55Wh battery, <= 1,3kg weight, EN/RU keyboard, touchpad & trackpoint, Windows 11 Pro ENG, Alu/Mag/Carbon chassis. 

1  

2. 

5.1/7.1 Audio Speakers +amplifier 

Passive, wall mountable boxes. >60W RMS each speaker. Remote controllable. Jack, RCA analog, coaxial digital inputs. DTS decoding. 

3. 

Transportable active speakers  

>60W RMS. Wired and BT connect for line- and mic- in. Stereo sync for two devices. Battery and AC powered. 

4. 

Audio mixer  

4 channels stereo, 4 channels mono. 3,5/6.3 mini jack, Bluetooth inputs. 

5. 

Plotter  

A0, color, ink (thermo-, piezo-) print technology.  

Prețul se prezintă atât cu TVA, cât și fără TVA și include costurile de transportare și instalare a bunurilor la sediul AO CNVFV, situat pe adresa: mun. Chișinău,  str. Alexei Mateevici 71 (locația livrării urmează a fi aprobată înaintea livrării).  

Termenul-limită de prezentare a ofertelor:  12 octombrie 2023 – 23:59 

Perioada desfășurării concursului: 22 octombrie 2023  

Criteriile de evaluare a ofertelor:  

 • valoarea ofertei și costul pentru fiecare poziție;  
 • corespunderea specificațiilor cu cele solicitate;  
 • disponibilitatea stocului, termenii de livrare a bunurilor și termenul garanției acordat;  
 • calitatea și performanța bunurilor și producătorul.  

Termenul și condițiile delivrare: echipamentul urmează a fi livrat în termen nu mai mare de 25 de zile calendaristice.  

Valuta și modul de achitare: Lei moldovenești, transfer bancar, în baza facturii fiscale.  

Condiții de participare la concurs:  

 • Furnizorii/agenții economici vor prezenta oferta comercială cu lista echipamentului specificând detaliat componentele (parametri, producător, model etc.), unde va fi inclus prețul în MDL a fiecărui bun solicitat conform specificațiilor tehnice solicitate;  
 • Furnizorii pot înainta oferte pentru întreaga listă de bunuri. Organizația contractantă își rezervă dreptul de a procura diferite bunuri de la diferiți furnizori sau de a refuza procurarea unui anumit bun;  
 • Prețul va include costul unității per poziție și totalul, taxele vamale și alte cheltuieli de livrare și vămuire plătite. La fel se specifică costul de livrare și instalare a echipamentului. Prețul se prezintă fără și cu TVA.  
 • Oferta trebuie să includă:  
 1. Semnătura și amprenta ștampilei (în cazul în care agentul economic deține ștampilă)  
 1. Informație despre furnizor (agent economic)  
 1. Numele/Prenumele și datele de contact a persoanei de contact  
 1. Termenul de valabilitate al ofertei  
 1. Termenii de livrare  
 1. Termenii de garanție.  

În baza ofertelor prezentate de furnizori, și ca urmare a analizei conform criteriilor de evaluare expuse mai sus, vor fi selectate cele mai convenabile și compatibile oferte pentru fiecare bun în parte;  

Modalitățile de prezentare a ofertelor:   

Ofertele comerciale se expediază în format electronic pe adresa tender@sdvmd.net cu indicația în titlul mesajului ”Concurs de achiziție CNVFV2303”.  

Vă rugăm să Vă asigurați de recepționarea unui mesaj de confirmare privind preluarea dosarelor. În lipsa acestuia, AO CNVFV nu poartă răspundere pentru dosarele electronice expediate, dar care nu au fost recepționate.  

Limba în care se prezintă ofertele comerciale: limba română sau rusă.  

Oferta comercială se prezintă la dorință după modelul din Anexa ”Format ofertă comercială”.  

  

Anexa ”Format ofertă comercială  

OFERTA COMERCIALĂ (model)  

Beneficiar: Asociația Obștească Coaliția Națională Viața fără Violență (AO CNVFV), mun. Chișinău,  str. Alexei Mateevici 71, tel: +(+373) 69 253 558, e-mail:  tender@sdvmd.net  

   

Oferta comercială este prezentată în cadrul concursului nr: CNVFV2303 

  

____________________________________________________________________________________________________________ 

Oferta comercială este prezentată de către (denumirea completă a agentului economic):  

Adresa juridică oficială:  

Administrator/oare:  

Date bancare:  

LISTA ȘI PREȚUL BUNURILOR  

# 

Denumirea echipamentului 

Caracteristicile tehnice 

Unitate de măsură 

Nr. de unități 

Cost unitate, fără TVA (lei) 

Total cost, cu TVA (lei) 

1. 

           

2. 

           

3. 

         

  

                                                                                        Total: 

   

Administrator/oare:________________________________  

(semnătura)  

(L.Ș)  

  

Dаta:  

Articol adaugat de: Coaliția Națională „Viață fără Violență”
Alte articole de la acest autor: