Alegeți secțiunea

Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Code For Moldova angajează Specialist Cercetare. Ultimele Zile Pentru Aplicație

Detalii
Contract: 3 - 4 luni cu posibilitate de a extinde
Full time și posibilitate de a lucra parțial remote

Scopul poziției: coordonează și administrează activitățile studiului de cercetare în domeniul educației.

Activități:
- stabilirea metodologiei de cercetare (interviu, sondaj, focus grupuri, etc.);
- conectarea actorilor din sectorul public, privat și civic și stabilirea interviurilor;
- analiza informației colectate;
- stabilirea sesiunior de validare a problemelor cu actorii;
- scrierea raportului la finalul cercetării;
- prezentarea raportului expertului UX (specialist care concepe soluțiile IT, prin problemele cercetate), etc.

Bine ai venit în echipă, dacă ești o persoană responsabilă, flexibilă, energică și pui accent pe rezultat! 

Trimite CV-ul tău la code4moldova@gmail.com, dacă crezi că această poziție e pentru tine!

Data limită de aplicare 1 Decembrie 2020.

(Infografic) Societatea civilă contribuie la dezvoltarea socială și economică a țării: Centre de învățare pe parcursul vieții

În cadrul proiectului ”Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică și socială a țării” finanțat de către Uniunea Europeană și co-finanțat de Suedia, au fost create cinci parteneriate locale pentru o piață a muncii incluzivă. Beneficiarii direcți ai acestor inițiative sunt persoanele cu necesități speciale și persoanele vulnerabile. Fundația Est-Europeană, în colaborare cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, a susținut inițiativele la nivel local și a monitorizat implementarea acestora. Rezultatele acestor 5 inițiative sunt prezentate mai jos.infographic 1 2 finalinfographic 2 2 final

UE // CONCURS de angajare pentru poziția de consultant intern logistică și organizare evenimente

Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER) în parteneriat cu AO ADR „HABITAT” anunță concurs de selectare a unei persoane pentru poziția de consultant intern logistică și organizare evenimente, în cadrul Programului de Granturi Locale „Fii schimbarea: Cetățeni implicați - comunități durabile”, parte a proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

 

Obiectivul general al programului de granturi:

Creșterea capacităților a 30 de OSC-uri locale și abilitarea cetățenilor din 30 de comunități din Regiunea de Dezvoltare Centru, pentru responsabilizarea autorităților de acțiunile lor și pentru a deveni participanți activi în procesele decizionale la nivel local și național.

Proiectul se realizează pe teritoriul Regiunii de Dezvoltare Centru (raioanele Anenii Noi, Călărași, Criuleni, Dubăsari, Hâncești, Ialoveni, Nisporeni, Orhei, Rezina, Strășeni, Șoldănești, Telenești și Ungheni).

Mai multe informații despre Program puteți accesa pe platforma www.eu4civilsociety.md

Cerințe faţă de candidaţi:

 • Studii superioare în domenii relevante (științe sociale, administrație publică, politici publice sau altele);
 • Experiență de organizare și moderare a evenimentelor;
 • Abilităţi excelente de comunicare scrisă și orală;
 • Cunoașterea limbii române și ruse.
 • Cel puțin 1 an de experiență în domeniile menționate;
 • Comunicare eficientă și relaționare, lucru în echipă;
 • Cunoștințe şi abilități de utilizare a calculatorului (Excel, Word, Power Point, redactor grafic, etc.);

Atitudini/comportament:

 • Responsabilitate, punctualitate, flexibilitate și diplomație.
 • Inițiativă, atenție la detalii, capacitatea de a păstra confidențialitatea, integritate și discreție;
 • Disponibilitate pentru deplasări în regiune;

Responsabilități:

Pentru a asigura buna organizare și desfășurarea unui șir de evenimente (6 mese rotunde; 6 instruiri, 1 forum regional și 1 conferință de finalizare a proiectului) consultantul intern, în coordonare cu echipa proiectului, va realiza următoarele activități:

 • elaborarea conceptelor evenimentelor, conform modelului propus;
 • elaborarea agendelor evenimentelor;
 • aigurarea logisticii evenimentului;
 • elaborarea anunțurilor de concurs pentru contractarea experților necesari pentru realizarea evenimentelor;
 • elaborarea rapoartelor post-eveniment;
 • alte activități aferente procesului de organizare a activităților enumerate.

Sarcinile contractuale vor fi realizate în coordonare cu managerul proiectului, inclusiv on-line, pentru asigurarea bunei desfășurări a activităților din cadrul proiectului.

Durata contractului:

Persoanele contractate vor presta serviciile sus-menționate în perioada decembrie 2020 – septembrie 2021 (în volum de 20 zile de consultanță).

Procedura de aplicare și de selectare:

Persoanele interesate sunt încurajate să depună personal sau prin e-mail dosarul, care să conțină:

 • CV-ul candidatului;
 • Scrisoarea de intenție care să includă experiența candidatului în realizarea sarcinilor similare;
 • Oferta financiară pentru prestarea serviciilor în calitate de consultant intern (în lei moldovenești per zi Net).
 • Persoanele interesate pot depune dosarul la concurs la următoarea adresă: info@ager.md cu mențiunea: Concurs consultant intern logistică și organizare evenimente.

NB!

Nu vor fi luate în considerare candidaturile care nu vor întruni cerințele enunțate în specificaţiile postului. Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu.

Perioada de referință pentru prestarea serviciilor conform contractului va fi: decembrie 2020 - septembrie 2021.

Termenul limită de prezentare a ofertei: 27 noiembrie 2020.

Persoane de contact:

Revenco Ala, director de proiect, ala.revenco@ager.md, tel.079660035

Olga Diaconu, coordonator proiect, olga.diaconu@ager.md, tel.068418188

Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). În Regiunea de Dezvoltare Centru, partenerii de implementare a proiectului sunt Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER și AO „HABITAT”.

Termen extins. Centrul de Plasament al Copilului „Regina Pacis” anunţă concurs pentru suplinirea postului vacant de MANAGER

Centrul de Plasament al Copilului „Regina Pacis” a fost înfiinţat şi creat, ca parte componentă, de către Fundaţia Regina Pacis. Instituția este acreditată de Consiliul Național de Acreditare a Prestatorilor de Servicii Sociale, în baza Legii n.129 din 08.06.2012 și a Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 95 din 07.02.2014. 

Scopul Centrului este asigurarea accesului copiilor aflați în situație de risc la găzduire, îngrijire, educație, asistență socială, medicală și juridică, formarea deprinderilor de viață independentă, pregătirea în vederea reintegrării în familia biologică, extinsă sau integrării socio-profesionale.

Atribuții de serviciu:

 • în baza competenței atribuite, completează/întocmește și prezintă rapoarte privind reușita școlară a minorilor plasați în Centru;
 • acordă ajutor/suport copiilor plasați în Centrul de Plasament în vederea îmbunătățirii reușitei școlare;
 • inițiază și întreține un mediu de comunicare adecvat, care să faciliteze transmiterea de informații de la educator la copil și cooperarea, interacționarea eficientă educator-copil și copil-copil;
 • colaborează cu ceilalți membri ai echipei pentru a identifica cele mai eficiente metode și mijloace de lucru;
 • întocmește rapoarte trimestriale privind activitatea desfășurată;
 • organizează spațiul educațional al Centrului astfel încât să optimizeze și să eficientizeze desfășurarea procesului instructiv-educativ;
 • planifică activități extrașcolare;
 • formează deprinderile de autoservire, de siguranță și securitate personală ale copiilor;
 • participă la ședințele multidisciplinare ale Centrului;
 • se angajează să ia toate măsurile posibile și necesare pentru a realiza drepturile copilului, în special de a proteja în mod activ toți copiii cu care intră în contact. 

Cerințe

 • Studii în domeniul pedagogiei;
 • Experiență în domeniu minim 3 ani;
 • Abilități de comunicare (orală și scrisă), limbaj coerent, responsabilitate, punctualitate;
 • Abilități de lucru cu copii;
 • Flexibilitate și creativitate în gândire;
 • Cunoașterea limbilor română/rusă este obligatoriu. Limba engleză sau italiană va constitui un avantaj;
 • Abilități de lucru cu echipamente de birou și aplicații software de birou la nivel de utilizator (MS Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer);
 • Aptitudini de planificare și organizare a activității.

Specificul postului de muncă:

Programul de lucru se desfășoară în ture (o tură peste două);

Locul de muncă: str. Natalia Gheorghiu 23/1, Chișinău

Dosarul candidatului va include:

 • CV în formatul Europass;
 • Scrisoare de motivație şi datele de contact a 2 persoane ce va recomandă pentru acest post.

Procesul de recrutare:

Depunerea dosarelor se va face prin email la adresa chisinau@reginapacis.org, cu specificarea „Aplicare Educator CPC” până la data de 27 noiembrie 2020.

Telefon de contact: 022 23 55 11

La interviu vor fi invitate doar persoanele selectate în baza dosarelor.

 

Recruitment Officer

Key Responsibilities:

·        Writing and placing recruitment advertisements
·        CV sourcing via Linked In, Instagram, Indeed, and other CV database sites
·        Reviewing CV’s and applications submitted through our applicant tracking system
·        Conducting behavioral and culture fit interviews in person and via phone/skype
·        Scheduling interviews for managers and following up as needed
·        Following up on employee referrals of candidates
·        Ensuring all proper application information has been submitted completely and accurately
·        Guiding the candidate through the selection process in a timely fashion, including hosting on site interviews
·        Providing regular updates to the HR team and hiring managers
·        Acting as a brand ambassador and good steward to the organization   
 
Mandatory Skills required:
·        Good communication skills in English
·        At least one year of in-house/on-site recruitment experience focused on Moldova recruitment
·        Knowledge of the Moldova hiring market
·        Experience of using online job boards & social networking media for recruitment
·        MS Office skills (Word, Excel, Outlook)
·        A highly professional and customer service focused approach to recruitment

We offer you:
 ·       Great opportunity to work in a global company
·        Integration in a dynamic and multicultural working environment
·        Multiple career development opportunities (trainings, courses, team-buildings)
·        Flexible internal policies
 
If you are interested in finding out more about the company and/or the job position, please send your CV by email to: jobs@admin-me.com 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet