Anunțuri

Distribuie prietenilor:


Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) este structura umbrelă a 53 de organizații de tineret, ce întrunește interesele tinerilor din Republica Moldova și servește drept o platformă națională sectorului asociativ de tineret. Conform Strategiei CNTM, actualmente sunt stabilite 5 direcții de activitate strategică a CNTM: (i)Educația tinerilor; (ii)Drepturile tinerilor și incluziunea socială; (iii) Dezvoltarea organizațiilor și inițiativelor de tineret; (iv) Politici de tineret și (v) Abilitarea economică a tinerilor. 

Fundaţia Est Europeană a inițiat un program de consolidare a efortului de advocacy a organizaţiilor societăţii civile care lucrează direct pentru a promova drepturile şi interesele grupurilor vulnerabile – prin creare grupurilor tematice de advocacy. Unul dintre aceste grupuri este Grupul Tematic de Advocacy „Tineret”, coordonat de către Consiliul Național al Tineretului din Moldova, care implementează proiectul Inițiativa Comună a Șanselor Egale pentru Tineri.

  1. Analiză independentă a Strategiei de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2020.Pentru mai multe detalii accesați ToR

Prin Hotărârea Guvernului Nr. 1006 din 10-12-2014, a fost adoptată Strategia Națională de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2020 (în continuare SNDST) Strategia trasează direcțiile prioritare de dezvoltare ale sectorului de tineret pentru șase ani şi definește un plan specific de acțiuni. Acest document prevede implicarea directă a tinerilor, lucrătorilor şi organizațiilor de tineret şi a altor actori de imediată tangență în viața politică, economică, socială şi culturală a ţării.

În  cele  din  urmă  prin  prezentul  raport  avem ca scop  principal monitorizarea  implementării  reformei  guvernamentale  pe sectorul  de  tineret,  gradul  de incluziune socială a tinerilor cu oportunități reduse în cadrul acțiunilor prevăzute în Planul de acțiuni, examinarea acțiunilor Guvernului și a partenerilor săi în realizarea Planului de acțiuni și abordările acestora întru a asigura procesul de implementare a SNDST, etc.  Totodată , urmează a fi măsurat și impactul procesului de implementare a SNDST, cu precădere fiind elucidat și gradul de implicare a tinerilor în procesele ce vizează participarea lor în procesele decizionale, dar și beneficierea  de  alte  beneficii  soldate  de  pe urma implementării SNDST, inclusiv și efectele acestora.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet