Anunțuri

Distribuie prietenilor:


Asociația Presei Independente (API) anunță un concurs deschis pentru selectarea a 2 experţi/experte în domeniul advocacy pentru servicii publice de calitate în regiuni. Experții/expertele vor livra servicii de instruire timp de 2 zile pentru un grup de maxim 20 de persoane, reprezentanţi ai ONG-urilor locale din Republica Moldova. De asemenea, experţii/expertele vor elabora un ghid practic de advocacy pentru promovarea iniţiativelor menite să îmbunătăţească condiţiile de trai ale cetăţenilor prin servicii publice de calitate în regiuni. Ghidul va fi utilizat de ONG-urile locale, grupurile de iniţiativă cetăţeneşti şi alte instituţii/structuri la nivel local.

API va selecta experţii în baza următoarelor criterii:

 • Studii superioare în unul din următoarele domenii: jurnalism/comunicare, management, administraţie publică/dezvoltare regională şi/sau sau alte domenii conexe;
 • Experiență de livrare a instruirilor, elaborare a ghidurilor, analizelor, studiilor de cel puțin 3 ani;
 • Cunoștințe în domeniile politicilor de dezvoltare locală și administrație publică, mass-media, mobilizare comunitară;
 • Reputație şi integritate personală şi profesională;
 • Abilități de comunicare, lucru în echipă, punctualitate, responsabilitate și flexibilitate;
 • Cunoașterea excelentă a limbii române (cunoașterea limbii ruse va constitui un avantaj);
 • Experiență de lucru în proiecte, organizații non-guvernamentale sau organizații internaționale va constitui un avantaj.

Dosarul de participare la concurs va conține:

 • CV-ul cu menţionarea experienţei anterioare relevante;
 • Portofoliul de prezentare care va include trimiteri la instruirile livrate, studiile și ghidurile similare elaborate și cel puțin o scrisoare de recomandare din partea clienților cărora li s-au prestat anterior servicii similare sau o listă de contacte referință;
 • Conceptul general asupra programului de instruire şi a Ghidului de advocacy;
 • Oferta financiară care va include estimarea costurilor serviciilor care urmează a fi prestate pentru livrarea instruirii şi elaborarea Ghidului, în lei moldovenești, cota TVA 0.

Perioada estimativă de prestare a serviciilor – iulie-octombrie 2020. După selectarea experților/expertelor, va fi agreat de comun acord calendarul activităţilor. 

Termenii de referință pot fi accesați aici.

Data limită de prezentare a dosarelor: 1 mai 2020, ora 18.00. Dosarele vor fi expediate prin poşta electronică/e-mail – cristina.bobirca@api.md.  

Doar experţii preselectaţi vor fi contactaţi și invitaţi să facă o prezentare a propunerilor lor privind prestarea serviciilor menţionate mai sus.

Pentru informaţii suplimentare: tel.: 022 210602 (persoană de contact  – Cristina Bobîrcă).

Proiectul „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” este finanțat de către Uniunea Europeană și este implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerul proiectului pentru creșterea potențialului de vizibilitate și implicare a cetățenilor este Asociația Presei Independente.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet