hackathon

Ofițer prevenire combatere și spălare bani

Compania din domeniul FinTech și plăți electronice a deschis poziția de ofițer prevenire combatere și spălare bani.

 

Experiență în:

 • Cunoașterea legislației în vigoare privind prevenirea și spălarea banilor;
 • Identificarea și evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului în activitatea companie;
 • Aplicarea cerințelor de precauție privind clienții, inclusiv a măsurilor de precauție simplificată și sporită;
 • Păstrarea datelor aferente operațiunilor și clienților;
 • Raportarea activităților și tranzacțiilor suspecte privind spălarea banilor și finanțarea terorismului;
 • Organizarea sistemului de control intern privind conformarea și eficiența aplicării măsurilor interne privind spălarea banilor și finanțarea terorismului;
 • Organizarea sistemului de control privind conformarea regulamentelor la cerințele legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor.

Responsabilități privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului:

 • Analiza activității Prestatorului (produsele și serviciile oferite, operațiunile efectuate direct și prin intermediul agenților de plată, conturile de plăți deschise, tranzacțiile efectuate de clienți, etc.) și va identifica în baza analizei efectuate domeniile de activitate, al Prestatorului, vulnerabile riscului dat;
 • Identificarea și remedierea deficiențelor identificate în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;
 • Raportarea tranzacțiilor suspecte către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor;
 • Elaborarea Procedurilor interne ale Prestatorului;
 • Controlul aplicării Procedurilor interne ale Prestatorului;
 • Actualizarea sau modificarea actelor normative în corespundere cu modificările legislative și va aduce la cunoștință personalului responsabil informația necesară exercitării obligațiunilor de serviciu;
 • Consultații angajaților Prestatorului în problemele ce apar în timpul realizării Procedurilor interne, inclusiv în ce privește identificarea și examinarea clienților prestatorului și evaluarea riscului;
 • Raportarea autorității competente a informației în conformitate cu legislația;
 • Instruirea angajaților Prestatorului în domeniul dat;
 • Colaborarea cu serviciul de audit în vederea verificării conformării activității prestatorului la legislația;

suplimentar:

 • Gestionarea datoriilor debitorilor;
 • Monitorizarea limitelor subagenților companiei;
 • Examinarea solicitărilor și verificarea încasărilor parvenite de subagent;
 • Primirea cererilor de instalare a terminalelor MINI;
 • Perfectarea,verificarea actelor de instalare conform solicitărilor subagentului;
 • Transmiterea actelor semnate/perfectate către subdiviziunile responsabile;
 • Modificarea și perfectarea Acorduri Adiționale,contracte cu subagentii companiei.

Calităţi personale:

 • Disciplină;
 • Responsabilitate;
 • Sinceritate;
 • Fără deprinderi nocive.

Compania oferă:

 • Angajare oficiala în câmpul muncii;
 • Salariu atractiv în urma interviului;
 • Pachet social complet;
 • Oportunitatea dezvoltării într-un mediu de profesioniști, colectiv unit și productiv;
 • Zile lucrătoare: Luni –Vineri;
 • Orele de lucru: 9:00-18:00 sau este posibil lucrul Part Time;
 • Oficiu confortabil.

Dacă sunteți interesați vă rugăm să ne transmiteți CV pe adresa:
vb10@search4staff.com, indicînd codul poziției: OVB.
Numărul de contact: +373 60 522 274.
Candidații selectați vor fi chemați pentru interviu.Organizații vizate: HR-Consulting (Search4staff) |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.