hackathon

HelpAge selectează consultant pentru ghidarea monitorizării politicilor publice în domeniul ocupării forței de muncă

Funcția: Consultant pentru ghidarea monitorizării politicilor publice în domeniul ocupării forței de muncă

Angajator/solicitant: AO HelpAge International 
Tipul de contract: Contract de prestare servicii pe durată determinată

Perioada angajării: iunie – septembrie 2019 (3 zile de consultanță)
Termenul limită pentru aplicare: 21 iunie 2019, ora 18:00

HelpAge International anunță competiție deschisă în vederea selectării unui consultant, cu scopul de a ghida activitățile de monitorizare a politicilor publice de către membrii Platformei pentru Îmbătrânire Activă, în cadrul proiectului “Integrarea îmbătrânirii active în politicile publice în Republica Moldova”. Proiectul este implementat în perioada ianuarie – decembrie 2019, de către HelpAge International și Platforma pentru Îmbătrânire Activă, cu suportul Fundației Est-Europene, în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia. Proiectul are scopul de a extinde accesul persoanelor în etate la servicii de sănătate, inclusiv educație în sănătate, o mai bună protecție socială și oportunități pentru o viață socială și economică activă.

Proiectul își propune să realizeze scopul prin monitorizarea politicilor existente din domeniul social-economic relevante îmbătrânirii, influențarea politicilor emergente din perspectiva necesităților persoanelor în etate, soluționarea problemelor sociale cu care se confruntă persoanele în etate în cel puțin 3 localități (sat, oraș, raion), și activități de mobilizare a Platformei pentru Îmbătrânire Activă.

Pe parcursul anului 2019, Platforma ÎA monitorizează următoarele documente de politici:

  • Planul național de acțiuni pe anul 2018 pentru implementarea Strategiei naționale privind ocuparea forței de muncă pentru anii 2017-2021;
  • Planul de acţiuni privind implementarea Programului naţional de promovare a sănătății pentru anii 2016-2020;
  • Planul de acțiuni 2014-2016 privind implementarea Programului Național în domeniul alimentației și nutriției 2014-2020.

Metodologia monitorizării politicilor publice aplicată de membrii Platformei ÎA a fost elaborată de către un grup de consultanți în cadrul proiectului „Inițiativa Comună pentru Oportunități Egale”, implementat de Fundația Est-Europeană în comun cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare din resursele financiare acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).

Obiectivul consultanței: ghidarea membrilor Platformei ÎA în vederea monitorizării implementării Planului național de acțiuni pe anul 2018 pentru implementarea Strategiei naționale privind ocuparea forței de muncă pentru anii 2017-2021. Scopul Platformei constă în monitorizarea integrării necesităților persoanelor în vârstă de pre-pensionare în documentul de politici menționat.

Livrabile:

  1. Consultarea membrilor Platformei în activitatea de monitorizare, în baza metodologiei existente;
  2. Peer review al raportului de monitorizare realizat de membrii Platformei ÎA.

Remunerarea pentru serviciile prestate: Persoana selectată va fi angajată în bază de contract de prestare servicii, fiind remunerată prin virament bancar după semnarea actului predare-primire și confirmării de către beneficiar a realizării depline a sarcinilor stipulate în contractul de prestări servicii.

Cerinţe faţă de candidaţi:

- Studii superioare de specialitate în unul din domeniile: științe sociale, științe economice, drept sau altele.

- Cunoașterea legislației în domeniul ocupării forței de muncă;

- Cunoașterea politicilor în domeniul ocupării forței de muncă;

- Cunoașterea și înțelegerea conceptelor, definițiilor și principalilor indicatori statistici care se referă la forța de muncă;

- Experiență de lucru în cadrul organizațiilor neguvernamentale (va constitui un avantaj);

- Abilități excelente de comunicare şi prezentare.

 Criterii pentru selectarea formatorului:

- Experiența profesională în domeniu, inclusiv studii relevante;

- Experiența în monitorizarea politicilor publice/consultanță;

- Oferta financiară.

Dosarul de aplicare va include:

- CV-ul detaliat și actualizat, cu numele şi datele de contact pentru două persoane de referință;

- Scrisoarea de intenție, motivând interesul pentru prestarea acestui serviciu şi experiența în domeniu;

- Oferta financiară, remunerarea estimată pentru serviciile de consultanță per zi (în MDL, net).

Numărul total de zile – 3 zile de consultanță

Persoanele interesate vor remite dosarul complet de participare, pînă la 21 iunie 2019, ora locală 18:00, la adresa de email: officehelpage@gmail.com. HelpAge își rezervă dreptul de a respinge dosarele incomplete sau cele recepționate după data limită, fără notificare prealabilă. Informații suplimentare la nr. de tel: +373 22 225 098.Organizații vizate: HelpAge International |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.