hackathon

Asociația Promo-LEX anunță concurs de angajare pentru poziția de Monitor al finanțelor partidelor politice la nivel local în următoarele unități administrativ teritoriale: Dondușeni, Cantemir și Unitatea Administrativ Teritorială Găgăuzia (câte o persoană

Nr. ref. 3 din 07.06.2019

Termeni și condiții

Asociația Promo-LEX este o organizație neguvernamentală care are drept scop dezvoltarea democrației în Republica Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice şi consolidarea societății civile. Promo-LEX își desfășoară activitatea în cadrul a două programe: Programul Drepturile Omului și Programul Monitorizare Procese Democratice.

Contextul proiectului: În perioada 26 iulie 2016 – 25 iulie 2019, Asociația Promo-LEX va implementa Programul Democrație, Transparență și Responsabilitate. Programul este finanțat de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) în baza Contractului de Grant AID-117-A-16-00002. Proiectul dat prevede activități de monitorizare, sensibilizare a opiniei publice și advocacy în legătură cu probleme ce vizează procesele de guvernare și politice, promovarea cetățeniei active și sporirea responsabilității autorităților și a altor actorilor politici.

Monitorii vor presta în perioada iulie – august 2018 (durata contractului – 1 lună) servicii de monitorizare a finanțelor partidelor politice.

NOTĂ: Pe viitor, Asociația Promo-LEX ar putea continua cooperarea cu persoanele selectate și în cadrul altor proiecte.

Candidați eligibili

În cadrul concursului pot participa persoanele care au domiciliul/reședința în unul din raioanele enumerate. Candidații pot fi reprezentanți ai societății civile sau lideri de opinie, cetățeni activi interesați de promovarea transparenței finanțelor partidelor politice și a activismului civic în general.

Funcționarii publici, persoanele angajate în cadrul administrației publice locale şi/sau membrii partidelor politice NU pot participa la acest concurs!

Cerințe față de candidați

 • Domiciliu/reședință sau loc de trai în unitatea administrativ teritorială pentru care a aplicat;
 • Non-partizanat politic (candidații nu pot fi membri/activiști ai partidelor politice/mișcărilor social-politice);
 • Studii în domeniul juridic, științe politice, economic, social, educațional, APL, media etc.;
 • Experiență de muncă de cel puțin 2 ani, preferabil în domeniile indicate mai sus;
 • Comunicare și interacțiune cu diverși actori sociali (partide politice, autorități ale administrației publice locale și centrale, administrația electorală, ONG, mass-media etc.) va constitui un avantaj;
 • Lucru independent şi în echipă, într-un mediu dinamic şi în termeni restrânși de timp;
 • Cunoașterea avansată a limbilor română şi rusă. Cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj;
 • Utilizarea calculatorului(MS Office – Word, Excel, Internet, e-mail, rețele sociale – Facebook, Odnoklassniki, VKontakte etc.) la nivel intermediar spre avansat este o abilitate obligatorie;
 • Acces la calculator și Internet în mod constant;
 • Rezistentă la stres;
 • Responsabilitate și punctualitate;
 • Integritate și discreție profesională.

Responsabilități generale

 • Identificarea reprezentanților filialelor teritoriale ale partidelor politice din aria de responsabilitate;
 • Vizite de monitorizare la oficiile regionale ale partidelor politice din aria de responsabilitate;
 • Intervievarea/chestionarea reprezentanților/delegaților oficiali ai partidelor politice din organizațiile teritoriale;
 • Raportarea calitativă și prezentarea în termen a chestionarelor completate;
 • Respectarea metodologiei de monitorizare;
 • Participarea la un seminar de instruire şi/sau evaluare pentru prezentarea metodologiei de monitorizare;
 • Semnarea şi respectarea Codului de Conduită a monitorilor Promo-LEX;
 • Alte sarcini delegate de Asociație, relevante funcției anunțate pentru acest concurs.

Candidații vor prezenta dosarul de aplicare care va conține următoarele documente:

 1. Curriculum Vitae actualizat (CV);
 2. Completarea online a “Chestionarului de angajare a Monitorilor” – https://bit.ly/2XFr7Tu

Dosarul de aplicare va fi completat în limba Română şi trebuie expediat prin e-mail la adresa angajare@promolex.md cu indicarea postului pentru care se aplică.

Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților: 21 iunie 2019, ora locală 18:00.

Persoana de contact: Chebeș Cristina, Coordonator de Rețea – mob.: 069350474.

Evaluarea dosarelor se va efectua în 2 etape: (1) la prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaturilor cu cerințele stipulate mai sus în baza CV-ului şi chestionarului; (2) cea de-a doua etapă va consta în intervievarea persoanelor pre-selectate.

Pentru a II etapă vor fi contactați doar candidații preselectați.

Asociația Promo-LEX încurajează aplicațiile timpurii şi îşi rezervă dreptul de a desfăşura interviuri cu potenţialii candidaţi anterior expirării termenului anunţului de angajare. Rezultatele concursului de angajare vor fi comunicate doar acelor candidaților care au fost selectați pentru proba de intervievare.Organizații vizate: Asociația Promo-LEX |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.