hackathon

Extindere termen concurs contractare servicii web design

INTRODUCERE

În cadrul proiectului “Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern” finanțat din sursele financiare ale Uniunii Europene implementat și cofinanțat de Fundația Soros-Moldova în parteneriat cu Keystone Moldova, Alianța ONG-urilor active în domeniul  protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF), Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova (AOPD) contractează o persoană fizică sau juridică, pentru prestare servicii de web design pentru elaborarea  versiunii noi a paginii  www.incluziune.md.

Scopul proiectului “Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern” este de a abilita organizațiile societății civile din țară pentru stabilirea dialogului și parteneriatelor de lungă durată cu autoritățile publice întru dezvoltarea serviciilor sociale comunitare inovative, sustenabile și adaptate la necesitățile și prioritățile locale identificate.

În cadrul proiectului, pagina www.incluziune.md deține rolul promovării practicilor pozitive de monitorizare participativă a calității serviciilor prestate persoanelor cu dizabilități  de către organizațiile societății civile și autorităților/instituțiilor responsabile la nivel local și național, asigurării vizibilității evenimentelor și rezultatelor proiectului. 

Obiective specifice:

 • Crearea noului design al paginii incluziune.md interactiv și accesibil;
 • Instruirea personalului AOPD despre funcționalitatea paginii web incluziune.md.

SARCINI

 

Sarcini

Perioada

 

1

Instalarea componentelor software standard, altele decât cele deja existente pe www.incluziune.md

 Iunie-Iulie  2019

2

·        Elaborarea caietului de sarcini și cerințelor tehnice în colaborare strânsă cu beneficiarul  (structura paginilor și a conținutului, precum și a temei grafice a site-ului;

·        Ajustarea site-ului conform caietului de sarcini ;

·        Realizarea structurii paginilor, în conformitate cu documentul de analiză;

·        Dezvoltarea funcționalităților particularizate - dezvoltare de cod sursă;

·        Introducerea de conținut în pagini, în conformitate cu documentul de analiză și conținutul pus la dispoziție de către beneficiar.

2

Instruirea administratorilor de conținut și a administratorilor de site/aplicație web.

3

Servicii aferente perioadei de garanție de 1 an.

4

Servicii aferente perioadei de mentenanță din punct de vedere al conținutului site web de 6 luni.

 

Cerințe de calificare ale candidaților (persoane fizice sau juridice):

 • Experienţă de lucru în domeniul IT şi creare pagini Web de cel puțin 3 ani;
 • Cel puţin 2 scrisori de confirmare de la companii care au beneficiat de servicii în crearea paginii Web;
 • Experiență în domeniul gestionării paginilor web, inclusiv abilități de editare a materialului în format diferit (text, video, audio);
 • Abilitatea de a lucra în termeni de timp restrânși;
 • Abilitatea de a îndeplini sarcinile operativ;

Criterii de selecție:

 • Portofoliul lucrărilor;
 • Oferta financiară pentru prestarea serviciilor solicitate; 
 • Termenele de realizare a serviciilor solicitate. 

Prestarea serviciilor care implică interacțiunea cu reprezentanți ai beneficiarului  și/sau aportul acestora (de ex. analiza) se va desfășura la sediul AOPD.

 

Perioada de contractare: Iunie 2019 – Iulie 2019

Procedura de aplicare:

Persoanele/companiile interesate vor analiza caietul de sarcini pentru produsul așteptat, conform Anexei 1,  și vor  depune dosarul  cu următoarele documente: CV-ul companiei/expertului, care va conține și datele de contact a 2 persoane de referință, exemple de produse web elaborate, Oferta financiară elaborată conform Anexei 2.

Documentele semnate și scanate vor fi expediate la: aopdmoldova@gmail.com  cu mențiunea „SSMB - Servicii de web design” până la data de 20 iunie 2019.  Doar candidații selectați vor fi contactați.

 

Anexa 1.

CAIET DE SARCINI

Obiectul achiziției

Obiectul contractului de prestare a serviciilor constituie realizarea paginii web www.incluziune.md 

Cerințe generale față de produs:

Site-ul trebuie să aibă o structură flexibilă care să permită dezvoltarea ulterioară prin adăugare de pagini/module adiționale.  Site-ul trebuie să fie accesibil din browser web, fără solicitarea de plugin-uri proprietare sau care necesită licențiere; browser-ele pentru care se va face optimizarea sunt Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari și Microsoft Edge, în ultima lor versiune disponibilă. Tehnologia folosită pentru utilizarea site-ului nu trebuie să implice costuri adiționale pentru beneficiar sau pentru utilizatori. Site-ul trebuie să suporte prezentarea informațiilor în format deschis. Conținutul  care va fi introdus în versiunea inițială a site-ului (cea aferentă derulării prezentului proiect) trebuie să fie în format deschis. Site-ul trebuie să poată oferi posibilitatea introducerii de link-uri scurte, prietenoase pentru pagini.

Proiectarea paginilor trebuie să îndeplinească cerințele de compatibilitate şi accesibilitate acceptate la nivel mondial drept standarde internaționale în domeniu. Pagina web va fi optimizată pentru motoarele de căutare Google, Yahoo, MSN, fiind respectate condițiile necesare pentru căutarea după cuvinte şi fraze cheie, folosirea şi actualizarea tag-urilor Meta pentru descriere, includerea cuvintelor cheie definite în tag-urile TITLE de pe toate paginile la cererea beneficiarului.

Platforma online va trebui să fie realizată conform principiului KISS (Keep It Straight Simple) şi să respecte următoarele cerinţe tehnice minimale: platformă full CMS, search engine cu filtre, asigurare modul web de videoconferință, asigurarea serviciilor de optimizare, asigurare interfață în limba română, asigurare servicii de prevenire şi combatere a riscurilor de securitate, furnizare de rapoarte la cererea organizației contractante Google analytics sau similar, precum şi privind numărul de accesări, numărul de utilizatori unici în funcție de nivelul de acces.

Structura finală a platformei online va fi elaborată de comun acord cu organizația contractantă.

Cerințe tehnice funcționale

Site-ul trebuie să aibă facilități pentru:

 • gestionarea meniului – nivele, intrări în fiecare nivel etc.;
 • gestiunea paginilor, inclusiv ierarhizarea acestora și securitatea acestora;
 • gestiunea conținutului de tip HTML, cu ajutorul unui editor de tip WYSIWYG;
 • gestiunea conținutului de tip Știri, inclusiv cu suport pentru RSS Feed;
 • gestiunea conținutului de tip Bibliotecă de documente;
 • facilitate de tip player foto (cu funcții înainte-înapoi, foto slider/rotator, posibilitate adăugare text aferent unei imagini, download) integrat în browser;
 • facilitate de tip player video (cu funcții start, pauză, stop, full-screen, control volum, download) integrat în browser;
 • gestiunea conținutului pentru distribuirea pe rețelele de socializare;
 • gestionare și prezentare elemente de calendar/event;
 • introducere date, de tip Formular, care să poată fi particularizat, inclusiv cu suport pentru coduri CAPTCHA;
 • administrare: pagini, conținut, utilizatori și rolurile acestora, upload de fișiere;
 • audit și raportare – accesarea paginilor sau secțiunilor din pagini, autentificărilor, erorilor etc.,
 • facilitate de tip hartă site care să se actualizeze automat.

Pagina web va avea incorporat un motor de căutare după cuvinte-cheie introduse, căutarea efectuându-se în tot conținutul site-ului, inclusiv după cuvintele-cheie definite pentru documentele încărcate pe site. Rezultatele căutării vor fi afișate după relevanță şi data încărcării. Paginile sau secțiunile acestora trebuie să ofere suport pentru optimizare SEO (Search Engine Optimization); paginile dezvoltate în cadrul acestui proiect vor fi optimizate SEO.

Informațiile de tip conținut care sunt avute în vedere în dezvoltarea inițială: informațiile descriptive ale platformei și a activității acesteia: legislație, conducere, organizare, știri, concursuri, studii și rapoarte, evenimente, informații și modalități de contact etc.; activități ale platformei, cu diverse secțiuni: bune practici, ghiduri, publicații etc.;

Imaginile utilizate vor fi optimizate de către compania selectată pentru vizualizare. Excepțiile vor fi specificate de către beneficiar dacă este cazul (conținut destinat mass-media). În cazul în care compania va include în design fotografii sau ilustrații care trebuie achiziționate, costul estimativ al acestora trebuie inclus în oferta financiară. De asemenea, ofertantul va verifica disponibilitatea fotografiilor utilizate înainte de a le include în propunere.

Imaginile din galeria de imagini se vor afișa folosind un efect lightbox și va exista posibilitatea derulării fișierelor media făcând click pe butoane tip “înainte/înapoi” (utilizatorii nu vor fi obligați să se întoarcă la meniu pentru a deschide următoarea imagine din același set). Va exista posibilitatea adăugării de detalii de tip text fiecărei fotografii din cadrul galeriei. Fișierele video atașate articolelor vor apărea încorporate în pagina site-ului. Va exista posibilitatea rulării fișierelor video uploadate pe server, direct în cadrul paginii site-ului.

Cerințe non-funcționale:

Site-ul trebuie să aibă un design responsive, cu redimensionarea elementelor afișate în funcție de rezoluția utilizată (smartphone, tabletă, laptop/desktop etc.). Paginile trebuie să se încarce în maxim 5 secunde; optimizarea vitezei de încărcare a paginilor web se poate face inclusiv prin utilizarea de mecanisme de page-caching. Site-ul trebuie să suporte lucrul cu fișiere mari (în principal de tip media).

Sistemul trebuie astfel dezvoltat și/sau configurat încât să ofere protecție pentru vulnerabilitățile comune/frecvente ale site-urilor web (de ex. cross-site scripting, sql injection, insufficient authentication, insufficient authorization, directory indexing etc.)

Cerințe de instruire

Prestatorul va organiza sesiuni pentru instruirea administratorilor de conținut cu privire la utilizarea site-ului în procesul de adăugare de conținut sau modificare a celui existent, precum și pentru instruirea administratorilor de site/aplicație web cu privire la managementul operațional al sistemului (de ex. verificări periodice, actualizări software standard (altul decât cel pus la dispoziție de către Beneficiar), backup/restore etc.). Sesiunile se vor desfășura la sediul beneficiarului.

Alte cerințe și precizări

Livrabilele ce trebuie furnizate pe perioada derulării proiectului sunt:

 • document de analiză cu specificațiile funcționale, inclusiv prototipuri vizuale;
 • sursa editabilă pentru elementele grafice (format. psd);
 • cod sursă pentru secțiunile custom dezvoltate pentru acest proiect;
 • kit instalare pentru software standard, kit sau procedură de instalare pentru elementele custom;
 • manual de instalare și de configurare;
 • manual de utilizare, manual de administrare.

Toate licențele sau alte drepturi de proprietate intelectuală necesare îndeplinirii cerințelor proiectului (de ex. asupra imaginilor folosite) trebuie incluse în ofertă. Documentele și alte elemente care se dezvoltă în cadrul proiectului, orice alte înregistrări justificative ori materiale achiziționate, compilate ori elaborate de către compania IT selectată sau de către personalul său salariat ori contractat în executarea prezentului contract, vor fi proprietatea beneficiarului.

Prezentarea ofertei

Oferta va trebui să cuprindă descrierea serviciilor pe care prestatorul se angajează să le realizeze și va trebui să respecte cerințele din caietul de sarcini. De asemenea, oferta va trebui să includă și propunerea tehnică, propunere care trebuie să permită identificarea cu ușurință a corespunderii cu cerințele tehnice din caietul de sarcini.

Detalii de livrare (expert, locație, termen)

Pentru a-și îndeplini rolul pe parcursul implementării proiectului, compania selectată trebuie să demonstreze capacitatea sa privind implementarea de site-uri web prin prezentarea și prestarea serviciilor cu ajutorul unui expert tehnic (minim) cu următorul profil:

Data limită pentru livrarea/prestarea serviciilor: 30 de zile calendaristice de la semnarea contractului.

 

Raportarea și recepția serviciilor

Raportarea implementării se va face sub forma unui document care va conține activitățile prestate în cadrul proiectului – denumire, cuantum (ore), data/perioada. Recepția serviciilor se va face doar în condițiile implementării cu succes în termenul stabilit a cerințelor din documentul de analiză. Recepția serviciilor se va face de către AOPD, în baza raportului de implementare și a livrabilelor proiectului, aşa cum sunt prezentate în cadrul secțiunii ce include cerințele tehnice a prezentului caiet de sarcini.

Derulare post-implementare, Garanție

Managementul operațional al sistemului va fi făcut de către beneficiar. Se va oferi garanție în regim 8x5 (8 ore/zi, 5 zile lucrătoare), pe o perioadă de 1 an de la recepționarea serviciilor pentru remedierea problemelor apărute: bug-uri, funcționalități implementate defectuos care prezintă blocaje/scăderi de performanță în condiții de exploatare în mediul real de lucru, vicii ascunse de programare etc. În acest sens se va agrea o procedură operațională aferentă serviciilor de garanție. Se vor oferi servicii pentru managementul conținutului pentru o perioadă de 6 luni, în regim 8x5.

Anexă 2.

OFERTA FINANCIARĂ

 

Sarcini

Perioada

Costul zilelor de consultanță, EURO, cu toate taxele incluse

1

Instalarea componentelor software standard, altele decât cele ce pot fi  puse la dispoziție de către AOPD

 

Iunie – iulie 2019

 

2

·       Analiza cu reprezentanții beneficiarului în vederea definitivării cerințelor referitoare la structura paginilor și a conținutului, precum și a temei grafice a site-ului;

·      Realizarea temei grafice, în conformitate cu documentul de analiză;

·      Realizarea structurii paginilor, în conformitate cu documentul de analiză;

·      Dezvoltarea funcționalităților particularizate - dezvoltare de cod sursă;

·      Introducerea de conținut în pagini, în conformitate cu documentul de analiză și conținutul pus la dispoziție de către beneficiar.

2

Instruirea administratorilor de conținut și a administratorilor de site/aplicație web.

3

Servicii aferente perioadei de garanție de 1 an.

4

Servicii aferente perioadei de mentenanță din punct de vedere al conținutului site web de 6 luni.

Data ________________________

Semnătura____________________
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.