hackathon

Centru de Resurse şi Ajutor pentru Copii angajează asistent social

Instituția Religioasă Centru de Resurse și Ajutor pentru Copii(CRAC)

Anunță concurs de angajare pentru postul vacant:  asistent social

Locul de muncă – mun. Chișinău

Program de lucru  – full time

Perioada de activitate (contractul de muncă)  – determinată

Data începerii activității -  17 Iunie 2019

Responsabilități:

Scopul general al funcţiei - prevenirea şi depăşirea situaţiei de dificultate de către copil sau familie cît şi asigurarea integrării lor sociale, cu respectarea principiului autonomiei

 • asigură implementarea cadrului normativ privind asistenţa socială;
 • formulează problemele cu care se confruntă beneficiarul într-o anumită perioadă de timp şi stabileşte modalităţile de suport;
 • stabileşte şi implementează planul individual de plasament cu participarea beneficiarului şi familiei lui;
 • particpă la ședințele de organizare a departamentului Socio-Psiho-Pedagogic, Echipei Multidiscilinare;
 • respectă, în interacţiunea cu copilul, valorile de bază ale unei relaţii parentale de calitate: căldură şi afecţiune, limite clare şi bine precizate, răspuns imediat la nevoile copilului, disponibilitatea de a răspunde întrebărilor copilului, sancţionare educativă, constructivă a comportamentului inacceptabil al copilului, respect, deschidere şi comunicare, recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor, confidenţialitate şi încredere reciprocă;
 • identifică şi evaluează necesităţile beneficiarilor  din Centru şi propune soluţii de depăşire a problemelor;
 • asigură perfectarea actelor necesare copiilor;
 • supraveghează starea de sănătate a copiilor (efectuează programări la medicul de familie şi alţi specialişti, procură medicamente, asistă copilul pe perioada spitalizării);
 • asigură beneficiarii cu îmbrăcăminte, încălţăminte  şi produse igienice personale, în limitele de buget stabilite de organizaţie;
 • abordează relaţiile cu copiii sau cu grupul de copii în mod nediscriminator, fără antipatii şi favoritisme; trebuie să ştie să-şi controleze emoţiile în faţa copilului; să observe, să recunoască şi să încurajeze toate aspectele pozitive ale comportamentului copilului; să nu judece sau să eticheteze copilul; să fie capabil să negocieze şi să ofere recompense copilului; să ştie cum să formeze la copil simţul responsabilităţii, de asumare a consecinţelor faptelor sale; să transmită copilului prin mesaje verbale şi nonverbale că este permanent alături de el; să fie capabil să stabilească limite în relaţia cu copilul şi cum să le facă acceptate de către acesta;
 • recomandă şi decide cu privire la acţiunile incluse în planul individual de plasament a beneficiarului;
 • motivează familia în scopul implicării cît mai active în viaţa copilului plasat în centru;
 • monitorizează situaţiile excepţionale din viaţa copiilor (deces, boală, etc);
 • realizează rapoarte de activitate, în conformitate cu cerinţele stabilite, şi le prezintă directorului sau altor instituţii de resort;
 • stabileşte prioritatea sarcinilor, planifică şi organizează activitatea sa cu respectarea termenelor limită stabiliţi;
 • organizează diferite activități de dezvoltare pentru beneficiarii Centrului;
 • efectuează vizite la domiciliile beneficiarilor Centrului;
 • monitorizează situația post-reintergrare a foștilor beneficiari.

Cerințe:

 • Studii superioare în  domeniul asistenţei sociale sau psihopedagogiei,
 • Cunoașterea limbilor Româna și Rusa. Cunoașterea limbei Engleze constituie un avantaj.
 • Experiență de muncă sau implicarea ca voluntar în domeniu constituie un avantaj.
 • Cunoașterea calculatorului -Microsoft Office, Internet, E-mail
 • Abilități de organizare și comunicare, calități de lider.
 • Dorința de a lucra în echipă și interes sporitîn dezvoltarea personală.

Aplicanţii trebuie să expedieze CV-ul împreună cu o scrisoare de intenţie la adresa: info.crac@gmail.com. Data limită pentru depunerea dosarelor :  13 Iunie 2019

Doar candidaţii, dosarul cărora va trece preselecția, vor fi invitaţi la interviu.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel.022.59.36.02. sau 022.58.26.28
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.