hackathon

AO Asociatia Consultantilor in Afaceri angajeaza Director Executiv

AO Asociația Consultanților în Afaceri din Republica Moldova, este o asociație obștească neguvernamentală, apolitică, nonprofit și are misiunea de a acorda suport în dezvoltarea pieței de consultanță în afaceri și management din Republica Moldova, inclusiv  de a promova standardele profesionale și de etică. Totodată are ca și obiectiv promovarea creării de parteneriate viabile între companiile private, donatori, autoritățile publice și alte organizații naționale și internaționale

Scopurile de bază ale Asociației constau în contribuirea la:

 1. dezvoltarea sectorului de consultanţă în afaceri din Moldova;
 2. promovarea standardelor profesionale în activitatea de consultanță în afaceri și management;
 3. reprezentarea și apărarea intereselor profesionale ale membrilor asociației în raport cu autoritățile publice, mediul de afaceri și alte organizații;
 4. promovarea masurilor, initiativelor de imbunatatire a cadrului legal in domeniul consultanței în afaceri și management;
 5. promovarea principiilor profesionale etice și urmărirea respectarii acestora;
 6. diseminarea cunoștințelor de specialitate și pregătirea consultanților în management.

În vederea realizării misiunii și atingerii scopurilor, Asociația este în căutare de Director Executiv.

Atribuțiile Directorului Executiv constau în:

 • asigurarea îndeplinirii hotărârilor Adunării generale a Membrilor Asociației;
 • elaborarea proiectului bugetului anual de venituri și cheltuieli;
 • întocmirea și prezentarea documentelor, strategiilor și planurilor de dezvoltare a Asociației;
 • scrierea propunerilor de proiect și implementarea acestora, asigurarea colaborării cu organizațiile partenere și instituții publice;
 • asigurarea convocării Adunării Generale a membrilor și organizarea pregătirii acestora;
 • recrutarea și prestarea serviciilor Membrilor, inclusiv colectarea taxelor de membru;
 • alte atribuții prevăzute expres în Statutul Asociației.

Așteptări față de candidat:

 • studii superioare în unul din domeniile: juridic, economic sau administrație publică;
 • cunoașterea limbii romînă, rusă și engleză;
 • experiență de muncă anterioară în cadrul asociațiilor, instituțiilor publice, proiecte sau alte funcții similare în sectorul privat;
 • abilități de comunicare și spirit de inițiativă;

Negocierea condițiilor de angajare și salariul Directorului Executiv se va realiza în conformitate cu prevederile Statutului Asociației.

Candidații interesați pot expedia CV-ul și scrisoarea de intenție la adresa de e-mail: acaasociatie@gmail.com.

Alte articole de acest autor:Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.