AO Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) anunță concurs pentru funcția vacantă de asistent/ă proiecte. APSCF este o rețea de 66 de organizații neguvernamentale de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv din regiunea transnistreană. APSCF acționează pentru crearea unui cadru coerent și funcțional de dezvoltare a factorilor de decizie, a mecanismelor și practicilor de implementare, asigurând respectarea și protecția reală a copilului și familiei. Detalii despre activitatea APSCF http://aliantacf.md/

Program de muncă: full-time (8 ore)

Poziție: asistent/ă proiecte

Perioada de angajare: imediat - 31.12.2019 (cu posibilă extindere)

Atribuții și responsabilităţi:

 • Participarea activă la planificarea, monitorizarea și evaluarea proiectului/proiectelor, precum și planificarea și organizarea activităților relevante postului;
 • Elaborarea draft-urilor de rapoarte, conform cerințelor (periodicitate și format) diverșilor finanțatori, a activităților de proiect în curs de desfășurare în cadrul APSCF;
 • Participarea la scrierea de noi proiecte/programe;
 • Elaborarea conceptelor de evenimente, în colaborare cu Secretarul General și în baza planului de activitate al APSCF;
 • Organizarea conform cronogramelor aprobate de finanțatori, a activităților de proiect în derulare în cadrul Secretariatului APSCF;
 • Organizarea logisticii în cadrul evenimentelor (documentare privind serviciile şi bunurile care urmează a fi procurate inclusiv prin solicitarea de oferte de la prestatori de servicii/furnizori şi comunicarea ulterioară cu aceştia până la încheierea tranzacţiei cu semnarea tuturor documentelor confirmative; furnizarea de materiale necesare, înregistrarea participanților; distribuirea materialelor etc.);
 • Documentarea evenimentelor organizate și stocarea informațiilor în arhivele proiectelor;
 • Traducerea scrisă (engleză, română, rusă) a documentelor aferente proiectului, la solicitarea Secretarului General sau Consiliului Coordonator;
 • Elaborarea/ redactarea proceselor-verbale ale ședințelor Consiliului Coordonator APSCF și altor ședințe, la necesitate;
 • Elaborarea scrisorilor, notelor informative, sinteze și alte documente adresate partenerilor, membrilor etc.;
 • Asistarea Secretarului General și Consiliului Coordonator în pregătirea/elaborarea prezentărilor;
 • Asistență în elaborarea publicațiilor APSCF;
 • Alte roluri şi responsabilităţi la delegarea Secretarului General al APSCF.

Formare, abilități și calități personale:

 • Studii superioare în științe socio-umane (ex: sociologie, psihologie, jurnalism etc.);
 • Minim 1 an de experiență profesională în poziții similare;
 • Experiență în sectorul asociativ va constitui un avantaj;
 • Cunoaşterea avansată a limbilor engleză și română;
 • Abilități de a opera cu pachetul Microsoft Office (Word, Excel, Power Point etc.);
 • Abilităţi interpersonale;
 • Abilităţi avansate de comunicare
 • Abilităţi avansate de realizare a sarcinilor, de organizare a timpului, de  respectare a termenelor-limită;
 • Capacităţi avansate de organizare şi management al informaţiilor, de elaborare, inclusiv redactare, a documentelor;
 • Capacitate de a lucra în echipă și individual;
 • Capacităţi de generare a soluţiilor;
 • Sensibilitate la problemele copiilor şi familiilor;
 • Dinamism, spirit de cooperare;
 • Responsabilitate, disciplină, corectitudine şi seriozitate;
 • Angajament pentru muncă flexibilă în timp (orientare spre realizarea obiectivelor);
 • Rezistenţă pentru activitate în condiţii şi situaţii de stres;
 • Disponibilitate pentru deplasări periodice în teren (pe teritoriul RM) dar și la nivel internațional.

Relaţii conform organigramei:

Asistentul de Proiecte se subordonează Secretarului General al APSCF şi colaborează cu alți membri ai Secretariatului APSCF.

Evaluarea activităţii:

Evaluarea se efectuează de către Secretarul General al APSCF în baza raportului săptămânal de activitate.

Persoanele interesate vor expedia CV-ul actualizat și scrisoarea de motivare la adresa electronică: office@aliantacf.md, cu mențiunea Angajare - Asistent proiecte”, până la  31.05.2019

Alte articole de acest autor:Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.