hackathon

Asociația Obștească HOMECARE anunţă concurs de angajare pentru postul vacant de coordonator de proiect

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Asociația Obștească HOMECARE  din mun.Chisinau, anunţă concurs de angajare pentru postul vacant de coordonator de proiect

 

Responsabilități:

 • Pregătirea și desfășurarea activităților planificate, în conformitate cu planul de acțiuni al proiectului;
 • Menținerea comunicării eficiente cu partenerii și experții proiectului;
 • asigurarea că partenerii și experții livrează rezultatelor în conformitate cu orarul stabilit;
 • supravegherea/coordonarea activității acestora pentru realizarea cu succes a rezultatelor așteptate;
 • Asigurarea gestionării financiare a proiectului:
 • pregătirea tuturor documentelor relevante (ex: personal, instruire);
 • participarea la procurarea de bunuri și servicii relevante activităților;
 • debursarea corespunzătoare a fondurilor proiectului;
 • păstrarea evidenței contabile și documentelor justificative în mod corespunzător;
 • menținerea unei comunicări eficiente cu contabila instituției;
 • Pregătirea planurilor de lucru calitative și a rapoartelor cu privire la progresul proiectului și problemelor de implementare;
 • Monitorizarea și evaluarea activităților proiectului, precum și elaborarea rapoartelor narative și financiare privind implementarea activităților din cadrul proiectului

Cerințe față de candidați:

 • Studii superioare
 • Experiență de lucru în sectorul non-guvernamental. Experiența de cel puțin 3 ani de lucru constituie un avantaj;
 • Capacități și abilități practice de gestionare de proiecte;
 • Experiență de lucru în gestionare financiară de proiecte și în achiziție de bunuri și servicii;
 • Abilități de a lucra independent și în echipă;
 • Abilități de a gestiona mai multe sarcini simultan;
 • Abilități de a vorbi și a scrie fluent în limba română și limba engleză. Cunoașterea limbii ruse constituie un avantaj.
 • Cunoașterea și utilizarea bună a computerului.

Dosarul pentru concurs va include:

 • CV-ul;
 • Scrisoarea de motivare – (va conține interesul pentru această poziție și va demonstra corespunderea abilităților candidatului cu termenii de referință);

 CV și scrisoarea de motivare, vă rugăm s-ă le trimiteți pe adresa: ao.homecare@gmail.com

Data limită de depunere a CV-urilor este  15 mai 2019
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.