Data:                01/04/19

 

Descriere/Context:

AO ”Social Asist”, în cadrul Proiectului în curs de desfășurare ”ACCEPT- Asistăm Comunitatea Care Este Pentru Tine” finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Proiectului „Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern” co-finanțat și implementat de Fundația Soros-Moldova în parteneriat cu Asociația Keystone Human Services International Moldova, Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei, Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova, oferă suport în procesul de dezinstituționalizare și incluziune socială a persoanelor cu dizabilități  din trei locuințe protejate din s. Cocieri, r. Dubăsari.

Scopul proiectului implementat este susținerea  incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități psiho-sociale prin oferirea de servicii sociale calitative, formarea abilităților de antreprenoriat social și anume dezvoltarea competențelor persoanelor cu dizabilități intelectuale în domeniul grădinăritului și al agriculturii și includerea în procesul de lucru.

Obiective:

Obiectivul acestei sarcini este identificarea și selectarea candidatului optim pentru realizarea obiectivelor proiectului.

Candidatul selectat va livra urmatoarele rezultate:

 1. Organizarea ședințelor de instruire teoretică și practică pentru beneficiarii și angajații Locuințelor protejate în domeniul cultivării plantelor în cîmp protejat (sere) și administrarea serelor: 40 de ore pentru fiecare dintre cele 3 locuințe protejate din loclitatea Cocieri, r. Dubăsari.
 2. Planificarea și coordonarea activităților agricole.
 3. Acordarea asistenței și suportului în procurarea materialului săditor.
 4. Asistență în achiziționarea uneltelor și echipamentului necesar pentru prelucrarea serelor.
 5. Monitorizarea procesului de sădire a plantelor. Evaluarea stării plantelor.
 6. Supravegherea modului de exploatare a sistemelor de irigare și încălzire în sere.
 7. Coordonarea și verificarea activităților de combatere a dăunătorilor și bolilor culturilor legumicole.
 8. Monitorizarea continuă a procesului de cultivare a legumelor de către persoanele cu dizabilități.
 9. Oferirea recomandărilor persoanelor cu dizabilități din Locuințele protejate privind valorificarea sau conservarea legumelor cultivate.

Cerințe față de candidat:

 1. Studii medii de specialitate sau studii superioare în domeniul agronomic
 2. Experiență de minim 5 ani în domeniul agronomic și în special în domeniul cultivării legumelor în câmp protejat(sere).
 1. Abilități bune de comunicare, flexibilitate, atitudine pozitivă și colegială.
 2. Capacitate de autoorganizare și responsabilitate în exercitarea atribuțiilor.
 3. Cunoașterea limbilor române (a limbii ruse va constitui un avantaj)

Termenul limită de depunere a cererilor și protocolul: Orice întrebări survenite cu privire la prezenta solicitare pot fi trimise la adresa socialasist@gmail.com sau la tel: 078723940  până la data de 15 aprilie 2019.

Dosarele pentru concurs vor fi trimise până la data de 15 aprilie 2019, ora 17:00, la adresa electronică: socialasist@gmail.com  și vor include:

 1. CV-ul
 2. Copia buletinului de identitate
 3. Copii ale actelor care certifică nivelul educațional și experiența de muncă în domeniu.
Alte articole de acest autor:Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.