COP 1 din 25.03.2019

Asociația Promo-LEX angajează Asistent/ă de Program care va oferi asistență Coordonatorului de Program în procesul administrării granturilor și implementării programelor și proiectelor Asociației.

Denumirea postului: Asistent/ă de Program
Scopul Postului: Titularul/Titulara postului va oferi asistență Coordonatorului de Program în administrarea granturilor și implementarea programelor și proiectelor Asociației.
Relațiile ierarhice: Se subordonează Coordonatorului de Program.

ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI:

Asistentul/Asistenta de Program:

 • Oferă asistență Coordonatorului de Program în administrarea granturilor, planificarea și realizarea activităților în cadrul proiectelor și programelor Asociației;
 • Realizează sarcini administrative și de secretariat (elaborează și menține documente/dosare de program, creează și menține diverse baze de date, înregistrează procese verbale etc.);
 • Gestionează și duce evidența corespondenței Asociației;
 • Elaborează proiecte de demersuri, cereri, scrisori către actori relevanți pentru planificarea şi realizarea activităților Asociației;
 • Participă la procedura de procurări/achiziții de bunuri și servicii;
 • Recepționează și verifică bunurile și serviciile procurate (colectează și gestionează facturi fiscale, acte de predare a serviciilor etc.);
 • Menține comunicarea cu prestatorii și partenerii Asociației;
 • Coordonează redactarea și traducerea documentelor interne și publice ale Asociației;
 • Participă la planificarea și organizarea evenimentelor publice ale Asociației;
 • Asigură logistica evenimentelor interne și publice ale Asociației;
 • Participă la ședințele interne şi evenimentele publice ale Asociației;
 • Efectuează deplasări pe întreg teritoriu al Republicii Moldova în vederea planificării și organizării activităților Asociației;
 • Participă la implementarea campaniilor de informare și distribuție de materialele informaționale ale Asociației;
 • Colectează informații despre progresul activităților şi participă la activitatea de raportare internă și externă a Asociației;
 • Alte responsabilități relevante.

CERINȚE DE OCUPARE A POSTULUI

 • Studii: Studii superioare în următoarele domenii: management, economie, științe politice, sociale sau umanitare, drept sau alte domenii relevante.
 • Experiență profesională:
  – minim 1 an de experiență de lucru într-o funcție similară;
  – experiență de lucru în cadrul organizațiilor neguvernamentale şi/sau organizațiilor donatoare  naționale/internaționale – va constitui un avantaj.
 • Competențe și Abilități:
  – cunoașterea excelentă a limbii Române;
  – cunoașterea limbii Ruse (cel puțin nivel mediu);
  – cunoașterea limbii Engleze – va constitui un avantaj;
  – abilități excelente de utilizare a computerului (MS Office (Word, Excel), Internet) şi a echipamentului de birou (copiator/scanner/fax);
  – competențe și abilități în management de proiecte și granturi – va constitui un avantaj;
  – competențe și abilități în domeniul managementului financiar – va constitui un avantaj;
  – abilități excelente de interacțiune şi comunicare;
  – responsabilitate și punctualitate;
  – abilități de a lucra independent şi în echipă, într-un mediu dinamic şi în termeni restrânși de timp.
 • Alte cerințe și/sau condiții specifice:
  – Neafiliere politică și non-partizanat politic (candidații nu pot fi membri/activiști ai vreunor partide politice/mișcări social-politice);
  – integritate și discreție profesională;
  – respectarea principiilor democrației, supremației legii și a drepturilor omului;
  – disponibilitate de a lucra peste program și în zile de odihnă;
  – disponibilitate de a efectua deplasări (la nivel național și internațional);
  – deținerea automobilului propriu şi/sau a permisului auto Categoria B va constitui un avantaj.

Locul de muncă: Chișinău (sediul Asociației Promo-LEX);
Program de muncă: deplin.
Perioada de angajare: Aprilie 2019 (imediat) – Martie 2020 (1 an), cu posibilitatea prelungirii contractului. Angajarea se va efectua în baza contractului individual de muncă.

Asociația Promo-LEX oferă:

 • lucru interesant în cadrul unei echipe de profesioniști;
 • salariu competitiv (salariul va fi negociat în mod individual în dependență de calificarea candidatului);
 • posibilitate de dezvoltare profesională.

Procedura de aplicare: persoanele interesate trebuie să prezinte Dosarul de Angajare care trebuie să conțină:

 • CV-ul actualizat;
 • Scrisoare de motivare în care se va descrie experiența relevantă (dacă aveți experiență anterioară de colaborare cu Promo-LEX vă rugăm să indicați detalii) și motivația de a ocupa postul. Scrisoarea de motivare va mai conține următoarele informații:
  – Două persoane de referință – se va indica numele persoanei, organizația/instituția și datele de contact (foști/actuali angajatori, mentori sau profesori care pot oferi recomandări în susținerea candidatului);
  – Propunerea financiară (salariul/onorariul minim solicitat – se va indica suma netă, după reținerea tuturor impozitelor angajatorului și angajatului).

Dosarul de Angajare va fi completat în limba Română şi trebuie expediat prin e-mail la adresa angajare@promolex.md cu mențiunea „Asistent/ă de Program”.

Data limită pentru depunerea dosarelor de angajare: 8 aprilie 2019, ora 18.00 (ora locală). Vor fi evaluate doar dosarele complete și depuse în termen!

Persoana de contact:
Olga Manole
Coordonatoare de Program
tel: (022) 450024; 069177101
e-mail: olga_manole@promolex.md

Evaluarea dosarelor se va realiza în 2 etape: (1) la prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaților cu cerințele stipulate mai sus; (2) cea de-a doua etapă va consta în intervievarea și testarea candidaților pre-selectați.
Pentru etapa II vor fi contactați doar candidații preselectați.

Asociația Promo-LEX încurajează aplicațiile timpurii şi își rezervă dreptul de a desfășura interviuri cu potențialii candidați anterior expirării termenului anunțului de angajare. Rezultatele concursului de angajare vor fi comunicate candidaților preselectați după expirarea termenului de colectare și evaluare a dosarelor.

Alte articole de acest autor:


Organizații vizate: Asociația Promo-LEX |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.