hackathon

Termen Extins: Se angajează Formator monitorizare politici publice

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Funcția: Formator monitorizare politici publice 
Angajator / solicitant: AO HelpAge International 
Tipul de contract: Contract de prestare servicii pe durată determinată
Durata angajării: martie – aprilie 2019
Termenul limită pentru aplicare: 27 martie 2019 (ora locală 18:00)

În perioada 02 ianuarie – 31 decembrie 2019, HelpAge International implementează proiectul ”Integrarea îmbătrânirii active în politicile publice în Republica Moldova” cu suportul Fundaţiei Est-Europene în parteneriat cu Centrul “Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia.

Proiectul își propune să asigure integrarea îmbătrânirii active în politicile publice, să extindă accesul persoanelor în etate la ocupare, servicii medicale și medicamente, și să asigure o mai bună protecție socială a lor.

Platforma pentru Îmbătrânire Activă, prin misiunea sa de a asigura integrarea îmbătrânirii active în politicile publice, își propune prin proiectul dat să extindă accesul persoanelor în etate la servicii de sănătate, inclusiv educație în sănătate, o mai bună protecție socială și oportunități pentru o viață socială și economică activă.

Prin obiectivul 1 Platforma își propune să monitorizeze 3 politici publice în vigoare din domeniul social-economic, relevante domeniului de îmbătrânire activă. Monitorizarea se va face în primul rând pentru a evalua gradul de integrare a necesităților vârstnicilor în politicile date și gradul lor de implementare de către Guvern. Totodată, monitorizarea va include și abordarea prin prisma drepturilor omului, pentru a identifica dacă sunt măsuri care nu asigură echitate tuturor grupurilor sociale, sau defavorizează persoanele din grupuri vulnerabile.


În acest context, în perioada 01 Aprilie- 15 Aprilie  curent, la Chișinău, va fi livrat Modulul „Monitorizarea politicilor publice”, destinat unui grup de cca 25 de participanți, reprezentând cele 24 de organizații membre ale  Platformei pentru Îmbătrânire Activă.

Obiectivul instruirii: Instruirea membrilor Platformei în domenii relevante monitorizării politicilor publice.

Livrabile:

  1. Suport de curs pentru modulul „Monitorizarea politicilor publice”;
  2. Livrarea modului de 4 zile, pentru un grup de 25 de participanți: HelpAge International aşteaptă ca formatorul să ofere o instruire cu abordare practică. În rezultatul participării la Modulul „Monitorizarea politicilor publice”, beneficiarii îşi vor îmbunătăți abilitățile de monitorizare a implementării politicilor la nivel local și national;
  3. Sarcină practică la finalul instruirii;
  4. Raport cu privire la realizarea modulului.

Numărul de zile de lucru - 4 zile, a câte maximum 8 ore per zi.

Remunerarea pentru serviciile prestate: Persoana selectată va fi angajată prin contract de prestare servicii, fiind remunerată prin virament bancar după livrarea Modulului, şi a sarcinilor stipulate în contractul de prestări servicii semnat cu HelpAge International.

Cerinţe faţă de candidaţi:

- Studii superioare în domeniul: politic/social/sociologic/administrare publică;

- Experiență de lucru în cadrul organizațiilor neguvernamentale (va constitui un avantaj);

- Capacități şi abilități practice de livrare a training-urilor (cel puțin 3 ani de experiență);

- Livrarea training-urilor în domeniul monitorizării politicilor publice;

- Abilități excelente de comunicare, prezentare şi interpersonale;

- Abilități de a lucra în echipă şi impartial.

Criterii de selectare:

- Experiența ofertantului în domeniu, inclusiv studii relevante;

- Experiența ofertantului în livrarea de training-uri;

- Oferta financiară.

Dosarul de aplicare va include obligatoriu:

- CV-ul detaliat, cu numele şi datele de contact pentru două persoane de referință;

- Scrisoarea de intenție, motivând interesul pentru această poziție şi experiența în domeniu; - Metodologia propusă pentru livrarea training-ului, care va cuprinde tematicile abordate cu descrierea acestora, metodele folosite, sarcina practică pentru participanți;

- Oferta financiară, remunerarea estimată pentru Modulul de instruire „Monitorizarea politicilor publice”, 4 zile lucrătoare (în MDL, inclusiv taxele).


Persoanele interesate vor remite dosarul de participare pînă la 27 martie 2019, ora locală 18:00, la adresa de email: officehelpage@gmail.com

 HelpAge își rezervă dreptul de a respinge dosarele incomplete sau cele recepționate după data limită, fără notificare suplimentară. Informații suplimentare la nr. de tel: +373 22 225 098.Organizații vizate: HelpAge International |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.