Cerințe minime obligatorii:

- Studii superioare absolvite cu examen de licența în domeniile financiar - economic și/sau tehnologiilor informaționale cu media generala pe anii de studii 8 sau mai mare;

- Experienţă de minim 1 an de zile în domeniul economic – financiar / tehnologiilor informaționale;

- Cunoaşterea legislaţiei bancare, precum şi a celor aferente domeniului sisteme de plăţi;

- Cunoştinţe de operare a calculatorului la nivel de utilizator şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point;

- Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române la nivel avansat, cunoașterea limbei engleze va constitui un avantaj;

- Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, învățare și dezvoltare continuă;

- Disponibilitatea de a lucra pe schimburi;

Alte abilități și atitudini:

- candidatul trebuie să posede abilități de comunicare eficientă verbală, în scris și capacitatea de a sintetiza informații și de a face expuneri clare, concise; 
- abilitatea de a se adapta la schimbări și priorități rapid, de a gestiona mai multe activități simultan cu accent pe finalizarea acestora cu impact tangibil; 
atitudine pozitivă, constructivă.

Principalele atribuții:

- Administrează ziua operațională a sistemului automatizat de plăți interbancare (SAPI); 
- Efectuează deschiderea și închiderea zilei operaționale, verificarea reconcilierii soldurilor; 
- Efectuează monitorizarea financiară și tehnică a activității participanților în SAPI.

Bibliografie de referință ( disponibilă pe site-ul www.bnm.md ):

- Legea nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică; 
- Regulamentul cu privire la sistemul automatizat de plăţi interbancare, aprobat prin hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale nr.53 din 02.03.2006; 
- Regulamentul cu privire la supravegherea sistemului automatizat de plăţi interbancare, aprobat prin hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale nr.154 din 28.06.2007; 
- Regulamentul cu privire la transferul de credit, aprobat prin hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale nr. 157 din 1.08.2013.

Termenul limită pentru depunerea CV-urilor: 3 aprilie 2019.

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa aici: http://www.bnm.md/ro/content/cv-online, formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și/sau instituțiile respective.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.Organizații vizate: Banca Nationala a Moldovei (BNM) |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.