hackathon

Concurs de selectare expert / organizație

Concurs de selectare expert / organizație

Servicii: Servicii de consultanță pentru elaborarea unei broșuri cu privire la drepturile persoanelor în etate în Moldova

Solicitant: AO HelpAge International, Moldova  

Tipul de contract: Contract de prestare servicii pe durată determinată

Perioada prestării serviciilor: estimată între 25 martie  - 31 mai 2019

Termenul limită pentru aplicare: 20 martie 2019

Context

În perioada 2016-2019 HelpAge International implementează proiectul ”Realizarea drepturilor omului pentru persoanele în etate din Moldova, prin promovarea drepturilor femeilor în vârstă” finanțat de Republica Federală Germania (BMZ). Proiectul are ca scop să contribuie la informarea mai largă privind prevenirea și combatere violenței și a discriminării asupra persoanelor în etate, la fel să contribuie la îmbunătățirea asistenței și protecției persoanelor în etate afectate de violență și abuz, pentru ca ei să-și poată realiza dreptul la un trai sigur și decent.

Grupul persoanelor în etate este  grupul care înregistrează o pondere în creștere în ultimii ani. Conform datelor Biroului Național de Statistică (2018) ponderea vârstnicilor reprezintă 18% din numărul total al populației, comparativ cu 12% în 2012, și fiind prognozată să atingă 35% către 2050. Conform studiului HelpAge , mai mult de ¼  din populația în etate, 28,6%, au fost victime a violenței și abuzului. Anume acest grup este foarte puțin informat despre drepturile sale și nu se adresează după suport, fiind alimentați de frică și de prejudecățile din societatea noastră. Prin intermediul proiectului, organizația HelpAge International și alte 8 organizații locale partenere își propun să informeze cât mai larg populația despre prevenirea și combaterea abuzului și să identifice măsuri pentru a asigura o mai bună protecție acestui grup de populația pentru a avea un trai sigur, decent și fericit.  

În cadrul proiectului au fost și continuă să fie realizate la nivel național și în 8 localități țintă ale proiectului o serie de activități de informare și conștientizare, asupra necesității de prevenire și combatere a violenței în familie și totodată se acordă suport persoanelor în etate afectate de violență în familie. În baza observărilor efectuate pe parcursul realizării proiectului s-a constatat în continuare o lacună la capitolul informare a populației vârstnice, dar și a membrilor lor de familie, care de cele mai multe ori nu cunosc unde să se adreseze în cazul încălcării unui drept și nu cunosc ce servicii, prestații și asistență pot beneficia. În acest context ne propunem să elaborăm o broșură care ar cuprinde informația necesară pentru grupul țintă de persoane în etate, dar și alți utilizatori interesați, care să fie ulterior plasat public și distribuit gratuit către localitățile țintă (cel puțin).   

Obiectivele sarcinii propuse:

Broșura cu privire la drepturile persoanelor în etate este destinată utilizării persoanelor în etate din Moldova și membrilor familiilor lor, dar și altor utilizatori interesați. Textul broșurii va fi în limbaj accesibil, sub formă de ghidare conform celor mai frecvente întrebări ale grupului țintă.

Se propune următoarea schiță pentru structura de conținut:

 • Cui se adresează broșura și contextul proiectului
 • Ce sunt drepturile omului, cît de bine le cunosc și se bucură oamenii de ele, și specific persoanele în etate în Moldova
 • Sfaturi și informații utile pentru cunoașterea drepturilor de către persoane în etate, pe următoarele domenii: modalități de protejare și transmitere a bunurilor imobile (vînzare, arendă, donație, moștenire); dreptul la protecție socială – pensie, asistență socială prin prestații și servicii; dreptul la ocrotirea sănătății – cu accent pe asistența medicală primară și beneficiile prevăzute de asigurarea medicală; dreptul la o viață sigură și independentă – accent pe măsuri de protecție a victimelor violenței în familie, raporturi juridice între părinți și copii la fel între adulți și îngrijitori; dreptul la informație; discriminarea și măsuri de protecție în cazuri de discriminare, etc.
 • Menționarea principalelor instituții de protecție a drepturilor omului în țară și a instituțiilor din sistemul judiciar și pașii după care persoana se poate adresa.
 • Indicarea resurselor utile: publicații, telefoane și contacte, pagini web, etc.

Broșura va fi elaborată în limba română, cu traducerea ulterior în limba rusă. Se estimează a fi 22-28 pagini, format A4, inclusiv imagini.

La realizarea sarcinii expertul/experții va colabora cu echipa HelpAge la definitivarea structurii și formatului broșurii, va indica dacă este necesar de a efectua suplimentar editarea / redactarea textului, va conlucra cu persoana / echipa care va fi responsabilă de machetare și design (la necesitate), se va asigura că a consultat prevederile legislative cu ultimele modificări și instituții cu contactele cele mai recente.     

Perioada de realizare a sarcinii:

Se estimează perioada de realizare a sarcinii de două luni, între 25 martie – 31 mai 2019. Aplicantul va indica nr. de zile necesare pentru pregătire și pentru perfectarea raportului.

 

Experiență. Aplicantul:

 • Va avea studii superioare în cel puțin unul din domeniile juridic, social, altele relevante.
 • Deține experiență de lucru în domeniul juridic, drepturile omului sau altele relevante.
 • Cunoaștere contextul țării cu privire la sistemul de drept și a mecanismului național de prevenire, asistență și protecție împotriva violenței în familie.
 • Deține abilități excelente de analiză și sintetizare a informației.
 • A elaborat individual sau în echipă, materiale informaționale, studii, articole, altele.   
 • Cunoaște sau are capacitatea de a face un studiu de birou asupra situației persoanelor în etate din Moldova și asupra nivelului de realizare a drepturilor lor.
 • Are abilități excelente de comunicare și de lucru atât individual, cât și în echipă.
 • Cunoaște limba română nivel avansat. Cunoașterea limbii ruse, inclusiv a terminologiei juridice, va constitui un avantaj.
 • Utilizează nivel avansat calculatorul, internetul.  

   

Documente și informație de aplicare:

 • Scrisoare de intenție în care să descrieți succint experiența în domenii relevante sarcinii. În cazul în care aplicatul este organizației, să indicați persoanele care se vor implica la realizarea sarcinii. În scrisoare de intenție indicați lucrări relevante sarcinii, produse anterior (includeți link-uri sau denumirile și le atașați la mesaj).
 • Într-un document separat indicați structura broșurii propusă de Dvs. și etapele de realizare cu termenii de realizare.
 • CV-ul persoanelor implicate la elaborarea broșurii;
 • Oferta de preț, indicată în lei moldovenești, cu indicarea nr. de zile estimat pentru realizarea sarcinii și costul net pe zi de lucru. Indicați suma totală net.

Setul de documente poate fi depus până la 20 martie 2019 la adresa de email: officehelpage@gmail.com cu titlul ”Concurs broșură drepturi vârstnici” în format electronic sau pe suport de hârtie prin poștă la adresa: mun. Chișinău, MD-2005, Str. Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 431, AO HelpAge International.

HelpAge își rezervă dreptul de a refuza candidații care nu aplică setul complet de documente sau care aplică după termenul limită indicat, fără a fi notificați. Informații suplimentare la nr. de tel: +373 22 225098.   Organizații vizate: HelpAge International |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.