hackathon

Termen Extins: HelpAge International angajează Expert Dezbateri Publice

Funcția: Expert dezbateri publice 
Angajator / solicitant: AO HelpAge International 
Tipul de contract: Contract de prestare servicii pe durată determinată
Durata angajării: martie – decembrie 2019
Termenul limită pentru aplicare: 22 martie 2019

 

CONTEXT
În perioada 02 ianuarie – 31 decembrie 2019, HelpAge International implementează proiectul ”Integrarea îmbătrânirii active în politicile publice în Republica Moldova” cu suportul Fundaţiei Est-Europene în parteneriat cu Centrul “Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia.

Proiectul își propune să asigure integrarea îmbătrânirii active în politicile publice, să extindă accesul persoanelor în etate la ocupare, servicii medicale și medicamente, și să asigure o mai bună protecție socială a lor.


În contextul realizării Obiectivului 3 “Soluționarea problemelor sociale cu care se confruntă persoanele în etate în cel puțin 3 localități”, urmează a fi contractat un expert care va oferi suport și expertiză pentru 3 ONG-uri (organizații membre ale Platformei pentru Îmbătrânire Activă) în planificarea și moderarea dezbaterilor la nivel local, în scopul identificării și prioritizării problemelor persoanelor în etate din aceste localități, și a mobilizarea comunității  și decidenților la soluționarea lor.

CONDIȚII DE CONTRACTARE ȘI RESPONSABILITĂȚI 
Expertul va fi ghidat de către Coordonatorul de Proiect, după caz, va lucra cu organizații membre ale Platformei pentru Îmbătrânire Activă. Sarcina de bază a expertului presupune oferirea suportului și expertizei pentru 3 ONG-uri în planificarea și moderarea dezbaterilor la nivel local și monitorizarea rezultatelor, în scopul identificării problemelor persoanelor în etate din aceste localități și a mobilizării comunității la soluționarea lor. Expertul va fi disponibil să călătorească în localitățile țintă și să participe la ședințe de coordonare cu echipa HelpAge International în Chișinău.

Cerințe:
• Studii superioare de specialitate sau experiență de activitate în unul din domeniile administrare publică, protecție socială, politici de ocupare, mobilizare comunitară, advocacy;
• Experiență în activități de mobilizare comunitară și desfășurare a dezbaterilor publice; 
• Experiența de lucru în proiecte de asistență tehnică; 
• Cunoștințe în domeniul drepturilor omului și a problemelor grupurilor vulnerabile; 
• Experiența de lucru în domeniul drepturilor persoanelor în etate și a îmbătrânirii va constitui un avantaj; 
• Cunoașterea limbii române. Cunoașterea limbii ruse va constitui un avantaj; 
• Abilități de efectuare a prezentărilor, proceselor verbale, rapoartelor. 


Dosarul pentru aplicare trebuie să conțină:
1. Scrisoarea de intenție, cu descrierea experiențelor similare, sarcinilor solicitate și rezultatelor obținute în urma acestora;
2. CV-ul cu descrierea experienței profesionale și a altor abilități și cunoștințe, cu menționarea a 3 persoane de referință și date de contact.
3. Oferta de preț, exprimată în lei moldovenești, cu menționarea ratei per zi lucrătoare de consultanță pentru pregătirea și moderarea dezbaterii publice, inclusive cheltuielile de transport. Nr. total de zile de consultanță estimat este 9 zile, cîte 3 zile pentru fiecare localitate selectată. 


Persoanele interesate vor remite dosarul de participare pînă la 22 martie 2019, ora 18:00, la adresa de email: officehelpage@gmail.com

HelpAge își rezervă dreptul de a respinge dosarele incomplete sau cele recepționate după data limită, fără notificare suplimentară. Informații suplimentare la nr. de tel: +373 22 225 098.Organizații vizate: HelpAge International |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.