Angajare consultant pentru îmbunătățirea sistemului de Monitorizare și Evaluare (M&E) per fiecare program derulat în cadrul AO ”Femeia și Copilul - Protecție și Sprijin” (FCPS).

 Finanţator: IM Swedish Development Partner

Contractor: AO „Femeia și Copilul – Protecție și Sprijin”

Perioada pentru realizarea sarcinii: februarie – martie 2019

 Context:

Proiectul ”Facilitare comunitară și coeziune socială pentru drepturi” are ca obiectiv general asigurarea accesului la servicii de calitate pentru persoanele cu dizabilități și cele defavorizate prin îmbunătățirea abilităților personale, sociale și de revendicare a drepturilor sociale, culturale și economice în parteneriat cu autoritpățile publice și familia. Diversitatea programelor de suport și rezultatelor propuse, pe termen mediu, solicită definirea clară a indicatorilor, datelor de referință, evidența și colectarea acestora prin intermediul unui sistem îmbunătățit de monitorizare și evaluare, cu utilizarea instrumentelor eficace. Sistemul dezvoltat în format electronic va facilita stocarea datelor și a surselor de verificare, urmărirea țintelor pentru atingerea indicatotilor de rezultat și va preveni utilizarea excesivă a suportului de hârtie în păstrarea corespunzătoare a acestora. Un avantaj major va servi și filtrarea operativă a oricăror date, cu orice termen al vechimii de stocare, necesare în elaborarea rapoartelor de activitate și documentelor de pledoarie, poziție, argumentare, etc.

 Termeni de referinţă:

Sarcini:

Consultantul urmează să îndeplinească următoarele sarcini:

  • Evaluarea situației curente, existente în cadrul fiecărui program FCPS la capitolul M&E, ținând cont de evaluările anterioare în cadrul programelor implementate de organizație și recomandările acestora;
  • Analiza instrumentelor și a metodelor de colectare a datelor existente la nivel de organizație și utilizate de aceasta;
  • Revizuirea indicatorilor de progres (produs, rezultat, impact), pentru fiecare program, în corelație cu documentele strategice interne existente;
  • Desfașurarea activităților comune de instruire și mentorat în M&E (ateliere de lucru) pentru echipa FCPS și fiecare coordonator în parte;
  • Analiza planului de M&E al FCPS și elaborarea instrumentelor de urmărire a progresului  (trackere);
  • Asigurarea asistenței post-consultanță (soluționarea provocărilor procesului de implementare a sistemului M&E).

Livrabile: Sistem de Monitorizare și Evaluare (M&E) îmbunătățit per fiecare program FCPS, în versiune finală pentru aprobare.

 Dosarul candidatului va include:

  • CV-ul actualizat;
  • Scrisoare de intenție;
  • Oferta financiară pentru realizarea sarcinii.

Modalitatea de aplicare

Dosarele vor fi expediate prin e-mail la următoarea adresă: office@fcps.md Pentru detalii, ne puteţi contacta la numerele de telefoane indicate în subsolul paginii.

Data limită pentru depunerea dosarelor – 20 februarie 2019, ora 18.00.
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.